AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Novinky

Aktuálny právny stav - marec 2024

20.03.2024
NOVIS si týmto dovoľuje informovať svojich klientov a partnerov o najnovšom vývoji v prebiehajúcich súdnych konaniach.

NOVIS nesúhlasí s rozhodnutím NBS a obráti sa na súd

06.06.2023
Naše vyjadrenie Dňa 5.6.2023 bolo NOVIS-u doručené rozhodnutie NBS o odobratí poistnej licencie. NOVIS si doručené rozhodnutie podpísané guvernérom NBS p. Petrom Kažimírom preštudoval a je prekvapený množstvom v ňom obsiahnutých chýb. Naviac, všetky dôkazy, ktoré NOVIS doručil NBS boli odignorované. A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu NOVIS-u do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia.

NOVIS Poisťovňa úspešne ukončila upisovanie podriadených konvertibilných dlhopisov v hodnote 20 miliónov eur

12.05.2023
Poisťovňa NOVIS dnes oznámila úspešné ukončenie upisovania podriadených konvertibilných dlhopisov v hodnote 20 miliónov eur. Finančné prostriedky z tejto emisie dlhopisov predstavujú pre NOVIS kapitál posilňujúci finančnú pozíciu pre ďalšiu expanziu v Európe. 

Standard & Poor's udelila Poisťovni NOVIS rating

19.10.2021
Poisťovňa NOVIS získala od najrenomovanejšej svetovej agentúry svoj prvý rating na úrovni BB-, so stabilným výhľadom, s kapitálovou adekvátnosťou nad úrovňou A. NOVIS je tak jedinou slovenskou súkromnou spoločnosťou s ratingom od S&P Global. „Zaregistrovali sme presvedčivú pozitívnu spätnú väzbu od našich finančných a obchodných partnerov, je to veľký úspech pre mladú spoločnosť porovnateľnej veľkosti,” hovorí S. Fatzi, generálny riaditeľ Poisťovne NOVIS. Agentúra vo svojej správe popisuje viaceré scenáre budúceho vývoja, na základe ktorých očakáva NOVIS v dohľadnej dobe ďalšie zlepšenie udeleného ratingu. Prečítajte si celú správu od S&P Global

SÚŤAŽ O DVA LÍSTKY NA MISS SLOVENSKO 2019

10.04.2019
Spoločnosť NOVIS vyhlásila prostredníctvom sociálnej siete Facebook súťaž o dva lístky na finále podujatia Miss Slovensko 2019. Podrobnosti a podmienky súťaže nájdete pod dokumentom: Štatút súťaže

Oznámenie o zmene obchodného mena

05.04.2019
Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že spoločnosť NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5851/B (ďalej len „Spoločnosť“) s účinnosťou odo dňa 5.4.2019 zmenila svoje obchodné meno. Nové obchodné meno Spoločnosti je:  

NOVIS životné poistenie: najrozsiahlejšie poistné krytie

15.01.2019
Čím je ponuka NOVIS Poisťovne jedinečná a ako si nastaviť poistnú zmluvu? NOVIS ponúka životné poistenie, ako aj možnosť investovať do výnimočne veľkého výberu poistných fondov. Na základe svojho inovatívneho prístupu vytvorila NOVIS Poisťovňa jedinečnú ponuku, ktorej cieľom je, aby bol klient dlhodobo spokojný. Produkt je navrhnutý tak, aby bol spravodlivý, transparentný a flexibilný.

Nový produkt životného poistenia SENSUM Életbiztosítás je k dispozícii v Maďarsku

02.10.2018
Od októbra 2018 je pre klientov NOVIS Poisťovne v Maďarsku k dispozícii nový produkt životného poistenia SENSUM Életbiztosítás. Tento produkt nahrádza prechádzajúce produktové portfólio spoločnosti.

NOVIS Poisťovňa uviedla v Taliansku na trh nový produkt s názvom „Universal life“

25.09.2018
NOVIS Poisťovňa spustila v Taliansku predaj nového produktu  životného poistenia s názvom „Universal Life“, nahrádzajúci produkt Wealth Insuring, s ktorým poisťovňa vstúpila na taliansky trh v máji 2017.

NOVIS poisťovňa má klientov na celom svete

05.06.2018
Poisťovňa s 5-ročnou históriou, sídlom v Bratislave a klientmi na celom svete vďačí za svoj úspech unikátnemu produktu a odhodlaniu meniť predsudky o poistení.   Nový prístup k investovaniu  Vlastné, tzv. Poistné fondy NOVIS-u dosahujú výnimočné zhodnotenia a  diverzifikáciu rizika. Vďaka vynechaniu správcovskej spoločnosti sú poplatky výrazne nižšie a  vďaka inovatívnemu prístupu je správne stanovenie investičnej stratégie omnoho jednoduchšie. 

SPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNOM STAVE 2017

06.05.2018
Raz ročne ukladá poisťovniam režim Solvency II zverejniť Správu o solventnosti a finančnom stave. NOVIS Poisťovňa zostavila danú správu k 31.decembru 2017. Správa zahŕňa opis činností, výkonnosť v jednotlivých oblastiach, systém riadenia a správy, rizikový profil, oceňovanie na účely solventnosti a riadenia kapitálu.  Okrem uvedeného významnými udalosťami pre NOVIS Poisťovňu boli pokračujúca expanzia na zahraničných trhoch. V roku 2017 pribudlo Poľsko, Fínsko, Taliansko a začali sa prípravy súviasiace so vstupom na trh Švédska, Litvy a Islandu. NOVIS Poisťovňa zaznamela 96 % nárast predpísaného a zaplateného poistného oproti predchádzajúcemu roku, ďalej 58 % nárast novo upísaných poistných zmlúv a tiež 50 % nárast zisku po zdanení oproti roku 2016. Viac informácií nájdete v Správe o solventnosti a finančnom stave NOVIS Poisťovne za rok 2017.  

NOVIS Poisťovňa podporuje úspešnú automobilovú pretekárku Sandru Pokornú

16.04.2018
NOVIS Poisťovňa sa v roku 2018 rozhodla sponzorovať Sandru Pokornú, úspešnú českú automobilovú rely pretekárku. Sandra Pokorná je aktívna od roku 2009. Po niekoľkých rokoch jázd s BMW 325i a so Subaru Impreza GT sa v roku 2016 posunula do Českomoravského pohára so Subaru Impreza N-14. Po poslednom umiestnení na absolútnom 9. mieste v Českomoravskom pohári a 4. mieste v triede v celkovom ročnom hodnotení, prišla v roku 2017 premiéra na Majstrovstvách Českej Republiky v Sprint Rally a tiež na Majstrovstvách Českej Republiky v Rally. Na všetkých týchto podujatiach sa Sandra umiestnila na 1. mieste v dámskom pohári.

Prvá európska životná poisťovňa, ktorá vstúpila do éry digitálnej meny

17.07.2017
Sankt Gallen, Švajčiarsko - júl 2017 - Payment21.com, spracovateľ platieb digitálnej meny, ktorý pôsobí v súlade s AML zákonom (pravidlami, ktoré upravujú ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu), nedávno oznámil svoje nové partnerstvo s európskou poisťovňou NOVIS a umožní poisťovni prijímať digitálnu menu na všetkých svojich trhoch.

Správa o finančnom stave a solventnosti NOVIS Poisťovňa 2016

20.05.2017
Na nižšie uvedenom linku nájdete aktuálnu správu o finančnom stave a solventnosti spoločnosti NOVIS Poisťovňa a.s.: Správa o finančnom stave a solventnosti NOVIS Poisťovňa 2016

NAJBLIŽŠÍ S BONUSOM

28.04.2017
Poistite seba aj najbližších v NOVISe v termíne od 01. 05. 2017 do 31. 08. 2017 a získajte: 50% zľavu na 3 roky pre poistenie rizika smrti (bonus platí pre všetky poistené osoby pre prípad smrti na poistnej zmluve)  2 roky zadarmo na poistenie chorôb a operácií na maximálnu výšku 20.000,- EUR pre všetky deti, narodené v roku 2004 a mladšie (na jednej poistnej zmluve môže byť neobmedzený počet poistených detí s týmto benefitom).  Príklad: Ak by niekto chcel dieťaťu uzatvoriť poistenie chorôb a operácií napríklad na 30.000 EUR, 20.000 EUR by bolo na 2 roky zadarmo a za zvyšných 10.000 EUR by poistník platil aj prvé 2 roky podľa Sadzobníka zrážok za poistné krytie.   Tento bonus platí automaticky pre všetky návrhy poistných zmlúv doručené v tomto období, teda od 01. 05. 2017 do 31. 08. 2017 a ktoré splnia podmienky prijatia do poistenia najneskôr do 31. 10. 2017.   Podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy je, aby súčet poistných krytí na poistnej zmluve, dosiahol kumulatívny súčet minimálne 20.000 EUR. Do tohto súčtu sa nezapočítava poistenie chorôb a operácii pre deti, ktoré poskytne NOVIS Poisťovňa na 2 roky zadarmo v rámci tohto bonusu.   V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie alebo príslušnú správu zmlúv.   Využite akciu „NAJBLIŽŠÍ S BONUSOM“ a poistite sa v NOVISe.   Vaša NOVIS Poisťovňa

NOVIS – úspešný príbeh medzinárodnej poisťovne zo Slovenska

05.07.2016
FORBES vydal v júli svoju špeciálnu edíciu v slovenskom aj anglickom jayzku a predstavuje v nej zaujímavé a úspešné slovenské spoločnosti, ktoré rezonujú aj v zahraničí. A napísali aj o NOVISe.

Poisťovníctvo v roku 2016

22.03.2016
Generálny riaditeľ Siegfried Fatzi o tom, aký bol rok 2015 aj aký bude pre NOVIS rok 2016: „Pripravujeme aj ďalšie produktové inovácie.“ Po troch rokoch pôsobenia na poistnom trhu NOVIS Poisťovňa splnila medzinárodný obchodný plán na štyroch trhoch a očakáva ďalší rast produkcie na etablovaných trhoch a spustenie predaja v ďalších krajinách. Od 1. apríla začína v Rakúsku s predajom. 

Písali v novinách...

18.12.2015
Periodikum Pravda prináša svojim čitateľom odporučenia, ako sa pripraviť na zimné športovanie zodpovedne a poistiť svoje zdravie. V článku porovnáva výhodné poistenia a medzi nimi je aj NOVIS.

NOVIS prichádza s jesennou akciou NEBOJTE SA ŽIŤ!

03.11.2015
NEBOJTE SA ŽIŤ! NOVIS prichádza na trh so svojou jesennou akciou. Svojim potenciálnym zákazníkom prináša atraktívnu limitovanú ponuku. Ku každej novej zmluve uzatvorenej od 01.11. 2015 do 31.12.2015 poskytne plnohodnotné poistenie v dôsledku úrazu vo výške 10 000 € na 5 rokov ZDARMA!

Ako je to s poistením PN u živnostníkov?

02.11.2015
Živnostník sa môže pri poistení choroby spoliehať na nízke dávky sociálnej poisťovne, alebo sa pripoistiť v rámci životného poistenia.

SLOVENSKÉ POISŤOVNE SÚ PRED KATASTROFAMI ZAISTENÉ

01.07.2015
Epidémia, vojna, klimatické poruchy, záplavy. Udalosti, ktorých sa nebojí len jednotlivec, ale strach pred nimi majú aj poisťovne. Nápor poistných udalostí je totiž ozvenou každej katastrofy. Slovenské poisťovne našťastie stoja na zdravých základoch a pri odškodňovaní klientov kolaps nehrozí. Dobre zaistené sú aj pre tie najhoršie apokalyptické scenáre.

Sme otvorení voči našim klientom

24.06.2015
Rozhovor v časopise SLOVENKA 25/2015: Toľko optimizmu a žičlivosti, ako sa zračilo v očiach Siegfrieda Fatziho, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa NOVIS Poisťovne a. s., keď mi jednoznačne odpovedal na otázku, či je na relatívne malom Slovensku ešte miesto pre ďalšiu poisťovňu, som u podnikateľa už dávno  nevidela: „Samozrejme, že je, veď  už v druhom roku pôsobenia na trhu už máme niekoľko tisíc klientov a noví pribúdajú každý deň,“ doplnil s uspokojením výbornou slovenčinou s mierne nemeckým prízvukom.

NOVIS bol svedkom krásneho rodinného gesta

18.06.2015
Dnes sme boli v Žiline svedkami krásneho gesta. Starí ľudia si stále držia pravé hodnoty a dokazujú silu a súdržnosť rodinných vzťahov. Spoľahnúť sa na nás môže už aj mladá čerstvá mamina Michaela - úspešne poistená v NOVISe.

NOVIS Poisťovňa spustila na maďarskom trhu Everest

02.06.2015
02.06.2015 – Budapešť – Predaj nového VIP dôchodkového programu Everest a  Everest Plus spustila v Maďarsku NOVIS Poisťovňa v spolupráci so spoločnosťou Quantis Consulting. Produkt pokrýva zabezpečenie dôchodku aj pre najnáročnejších a bol odprezentovaný v Budapešti pred 300 maklérmi Siegfriedom Fatzim za NOVIS Poisťovňu a partnermi z Quantisu.

NOVIS Poisťovňa prináša pre nových klientov bonus 1.000 €

28.05.2015
NOVIS Poisťovňa ako slovenská poisťovňa s medzinárodným pôsobením v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a v Českej republike upútava svojimi inováciami stále väčšiu pozornosť klientov. Teraz prináša možnosť získať bonus 1.000 € pri uzavretí zmluvy pre každého nového klienta.

NOVIS Poisťovňa začína na Slovensku TV kampaňou

28.05.2015
Prešiel vyše rok a pol od vzniku a NOVIS Poisťovňa ako slovenská komerčná poisťovacia inštitúcia s medzinárodným pôsobením v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a Českej republike štartuje svoju komunikáciu na domácom slovenskom trhu, kde vznikla.

Ako sme natáčali TV spot

21.05.2015
Takto vyzeral náš natáčací deň plný kameramanov, technikov, svetličov, fotografov, umelcov, hercov, stylistov a napätia, ako to celé dopadne. Výsledok si môžte pozrieť na hlavnej stránke nášho webu pod buttonom POZRI TV SPOT. Fotografie /MAKING OF:  

Ako NOVIS pripisuje eurá namiesto jednotiek

26.10.2014
Pripraviť 25 prínosných inovácií v tak konzervatívnom prostredí ako je poisťovníctvo bolo veľmi náročné. Ešte náročnejšie je obhájiť si ich zoči-voči zaužívaným stereotypom. V tomto príspevku sa pozrieme na spôsob ako NOVIS zjednodušuje pre ľudí orientáciu v hodnote nasporených prostriedkov.

NAŠÍM CIEĽOM JE UKÁZAŤ POISTENCOM, ŽE MAJÚ NA VÝBER

07.04.2014
Siegfried Fatzi je v sektore poisťovníctva jednou z najznámejších tvárí. Rozhodol sa využiť svoje dlhoročné skúsenosti a založil na Slovensku NOVIS Poisťovňu. Celý koncept poisťovne je založený na dôkladne premyslených inováciách, ktoré by, ako tvrdí, nemali zmysel, keby neprinášali pre klienta pozitívnu zmenu.

„Poisťovne musia životné poistenie vymyslieť nanovo“

16.01.2014
Elke Königová, šéfka nemeckého finančného dohľadu, žiada od poisťovateľov radikálnu zmenu. Očakávané kapitálové pravidlá môžu mnohým spoločnostiam priniesť nepríjemnosti. Königová apeluje aj na etiku.

Rozbiehal Wüstenrot. A spúšťa novú poisťovňu

18.12.2013
O atraktívny biznis so životnými poistkami na Slovensku zabojuje nový hráč. Rakúšan Siegfried Fatzi ohlásil v Bratislave vznik Novis Poisťovne. Napriek pôvodu nie je Fatzi žiadny nováčik v poisťovacom biznise na Slovensku.  Pred 15 rokmi rozbiehal „na zelenej lúke“ u nás aj Wüstenrot poisťovňu. Už sú to viac ako tri roky, čo opustil firmu ako generálny riaditeľ.

Na Slovensko prichádza nová poisťovňa. Vraj nemá rada stereotypy

18.12.2013
Po jedenástich rokoch sa na slovenskom trhu objavila nová poisťovňa. Namiesto sporenia cez podielové fondy ponúka Novis vlastné modely investujúce do ETF, zlata, perspektívnych firiem či hypoték. Už v súčasnosti ponúka kúpu doživotnej renty a v budúcnosti zvažuje aj reverzné hypotéky. Na oslovenie klientov využíva len externé predajné kanály. Sprostredkovateľov láka na provízie bez storien.

Na Slovensku začala pôsobiť Novis Poisťovňa

17.12.2013
V prvom roku fungovania by Novis Poisťovňa chcela získať zhruba 6-tisíc nových zmlúv. BRATISLAVA. Na slovenskom trhu začala pôsobiť nová životná poisťovňa, a to Novis Poisťovňa. Ako ďalej v utorok informoval jej generálny riaditeľ Siegfried Fatzi, založilo ju 15 akcionárov zo šiestich krajín.

Privítanie generálneho riaditeľa

29.11.2013
Meno NOVIS vyjadruje, že ide o niečo nové. A to hneď dvakrát: nová spoločnosť a nový produkt. Ako spoločnosť je NOVIS Poisťovňa veľmi medzinárodná. Na príprave a vzniku novej európskej poisťovni som spolupracoval s kolegami z dvanástich krajín. Takto vzniknutá sieť vzťahov a kontaktov zabezpečuje, že finančná inštutícia so sídlom v Bratislave môže byť činná v priestore, ktorý ďaleko prekračuje hranice Slovenska.