AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

SLOVENSKÉ POISŤOVNE SÚ PRED KATASTROFAMI ZAISTENÉ

01.07.2015
Epidémia, vojna, klimatické poruchy, záplavy. Udalosti, ktorých sa nebojí len jednotlivec, ale strach pred nimi majú aj poisťovne. Nápor poistných udalostí je totiž ozvenou každej katastrofy. Slovenské poisťovne našťastie stoja na zdravých základoch a pri odškodňovaní klientov kolaps nehrozí. Dobre zaistené sú aj pre tie najhoršie apokalyptické scenáre.

Dobre fungujúce partnerstvá


Systém zaisťovní nie je koordinovaný, zaisťovne sú nezávislé finančné organizácie, z ktorých si poisťovne vyberajú partnerov pre zaistenie podľa svojich vlastných kritérií. Poisťovne svojich zaisťujúcich partnerov nezverejňujú. Sú však viac ako len „anjeli strážni“. „S najväčšou francúzskou poisťovňou máme uzavretý kontrakt. Financing reinsurance je spoločnosť, ktorá NOVIS Poisťovni, a. s., poskytuje kompletnú formu zaistenia. Spolupráca je založená na tom, že okrem poistného krytia zahŕňa aj celý finančný tok ohľadom poistných zmlúv. Čiže spolu zdieľame poistné riziká i finančný tok,“ vysvetľuje pravidlá fungovania so zaisťovňou Mgr. Martina Bégerová, PhD., marketingová špecialistka NOVIS, a. s. Hoci spoločnosti neuvádzajú konkrétne podrobnosti zo zmluvných podmienok zaistenia, tvrdia, že slovenský poistenec sa nemusí báť zlyhania ani v prípade najväčších katastrof. „Zmluva, ktorú máme so zaisťovňou uzavretú, ju zaväzuje k plneniu voči NOVIS poisťovni aj v prípadoch vojny či pandémie. To znamená, že NOVIS poisťovňa by bola schopná plniť záväzky aj v extrémnych situáciách,“ hovorí Mgr. Martina Bégerová, PhD. Podobné klauzuly však kryjú všetky poisťovne. Celý článok si môžete prečítať tu.