AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Nový produkt životného poistenia SENSUM Életbiztosítás je k dispozícii v Maďarsku

02.10.2018
Od októbra 2018 je pre klientov NOVIS Poisťovne v Maďarsku k dispozícii nový produkt životného poistenia SENSUM Életbiztosítás. Tento produkt nahrádza prechádzajúce produktové portfólio spoločnosti.

Na základe skúseností získaných na miestnom trhu a očakávaniam Maďarskej národnej banky, sa  spoločnosť NOVIS rozhodla prispôsobiť produkt špecifickým potrebám trhu. NOVIS tak reagovala na všetky kľúčové obavy, ktoré potenciálneho zákazníka odrádzali od kúpy životného poistenia, prípadne mohli spôsobiť nespokojnosť klientov v dlhšom časovom horizonte.
 
Pri výbere produktu životného poistenia sa klienti zaujímajú najmä o to, či budú schopní dlhodobo platiť stanovené poistné. SENSUM Életbiztosítás poskytuje možnosť upraviť výšku ročného poistného po troch rokoch.
 
Klienti, ktorí si zvolia SENSUM Életbiztosítás nadobudnú počiatočný bonus, ktorý zvýši hodnotu produktu ihneď pri uzatvorení zmluvy. Práve vďaka tomuto bonusu dostane klient pri ročnom zhodnotení viac ako u konkurencie. Bonus sa stáva súčasťou odkúpenej hodnoty po desiatich rokoch trvania zmluvy.
 
Okrem atraktívnej bonusovej štruktúry ponúka produkt SENSUM Életbiztosítás možnosť investovať do interných fondov Poisťovateľa (NOVIS Poistné Fondy). Podkladové aktíva fondov využívajú predovšetkým renomované ETF (nízkonákladové fondy obchodované na burze), ktoré ponúkajú možnosť investovať do špecifických indexov špičkových spoločností  vo vybraných oblastiach. Klienti si tiež môžu vybrať zaujímavé poistné fondy a získať prístup k menej bežným podkladovým aktívam, z ktorých je zložený napríklad aj NOVIS Digital Assets Poistný Fond.
 
Nový maďarský produkt NOVIS Poisťovne je prístupný  nielen pre súkromné ​​osoby, ale aj pre organizácie, ktoré chcú rozšíriť sociálne balíčky pre svojich zamestnancov alebo vlastníkov pridaním životného poistenia.
 
Spoločnosť NOVIS  vstúpila na maďarský trh v roku 2014, kedy bol zavedený veľmi atraktívny režim daňovej podpory pre životné poistenie. Základný produkt bol prispôsobený k splneniu všetkých daňových požiadaviek a očakávaní trhu. Odvtedy zaznamenala spoločnosť NOVIS stabilný rast na miestnom trhu. Maďarsko naďalej zostáva jednou z krajín s najlepšími výsledkami v spoločnosti NOVIS aj po niekoľkých rokoch rýchleho medzinárodného rozširovania, ktoré viedlo k zväčšeniu NOVIS ekosystému až do jedenástich európskych krajín.
 
Trhový úspech spoločnosti NOVIS je založený na flexibilite a schopnosti prispôsobiť produkt akýmkoľvek potrebám klienta. NOVIS distribuje svoje produkty výhradne prostredníctvom nezávislých distribučných sietí, a to na každom z trhov, kde poisťovňa pôsobí.