AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

NOVIS Poisťovňa začína na Slovensku TV kampaňou

28.05.2015
Prešiel vyše rok a pol od vzniku a NOVIS Poisťovňa ako slovenská komerčná poisťovacia inštitúcia s medzinárodným pôsobením v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a Českej republike štartuje svoju komunikáciu na domácom slovenskom trhu, kde vznikla.

NOVIS Poisťovňa svoju komunikáciu odštartovala televíznymi spotmi na TV JOJ a jej kanáloch (JOJ, Wau a Plus). Jednoduchým claimom „NOVIS – Nový svet poistenia“ sa chce predstaviť ako inovatívna značka, ktorá spĺňa požiadavky dnešnej doby a je flexibilná k potrebám moderného človeka. Koncept spotu je jednouchý, čistý, transparentný – presne ako jej riešenia pre klientov.
Za osemnásť mesiacov ponúkania produktu „NOVIS univerzálne poistenie pre zdravý a dlhý život“ si poisťovňa vytvorila stabilnú klientskú základňu, ktorá narastá každým dňom vo všetkých krajinách pôsobenia. Jej transparentnosť a inovatívny prístup k životnému poisteniu prináša také riešenia pre ľudí, s akými konkurencia doposiaľ neprišla. Dôkazom toho je aj fakt, že už po troch mesiacoch pôsobenia v Maďarsku sa stala NOVIS Poisťovňa najpredávanejšou vo svojom segmente. Veľmi rýchly nárast záujmu vznikol aj v Nemecku a Českej republike, a to všetko bez komunikácie značky.
Za konceptom novodobého poistenia stojí jeden zo zakladateľov poisťovne Siegfried Fatzi. Ako generálny riaditeľ s 20-ročnými skúsenosťami na trhu poisťovníctva hovorí: „Ponúkame ľuďom zabezpečenie vlastnej finančnej budúcnosti, kedy sa nemusia spoliehať len na štát. Chceme, aby spoznali NOVIS ako nové flexibilné riešenie na celý život, a to v jedinom produkte. Televíznou kampaňou sa chceme dostať viac do povedomia ľudí a vzbudiť ich záujem o novinky.“ Ľudia sa potrebujú o niekoho oprieť, keď sa im zmení životná situácia a táto poisťovňa sa postará o svojich klientov, prípadne ich príbuzných do konca života.
Televízny spot má čisté prostredie, kde ženská rola predstavuje všetky doterajšie poisťovne a muž znázorňuje nástup nových vízií a riešení pre moderného človeka. Kampaň je podporená účinným onlinom. Poisťovňa od svojho začiatku pôsobenia pripravila aj relaunch web stránky.