NOVIS Poistné Fondy

 NOVIS Fixed Income Poistný Fond investuje priamo alebo nepriamo do štátnych a korporátnych dlhopisov s pevným úrokom, ktoré tvoria väčšinu investícií, zatiaľ čo dlhové cenné papiere s pohyblivým úrokom môžu byť zastúpené s nižším podielom. Očakáva sa, ale to nie je garantované, že NOVIS Fixed Income Poistný Fond bude mať nižšiu volatilitu a relatívne stabilnú pozitívnu výkonnosť.  

NOVIS Fixed Income Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Invesco Bond Fund LU1775947762 49.42 % 0.61 % -1.65 % -0.82 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 50.58 % 1.10 % 1.10 % 0.55 %
Spolu 100.00 % -0.26 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.61 %
Výnos (EUR): -1.65 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 49.42 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.82 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.10 %
Výnos (EUR): 1.10 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 50.58 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.55 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.26 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019
Január -
Február -
Marec -
Apríl -
Máj -
Jún -
Júl -
August -
September -
Október -
November 0.83
December -0.26
Ročná
výkonnosť
2019*
0.57
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
0.00 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.11.2019-01.12.2018)
EUR
0.00 %

 NOVIS Global Select Poistný Fond investuje priamo alebo nepriamo do akcií kótovaných na hlavných svetových burzách, ktoré tvoria väčšinu investícií. Nižší podiel môže byť investovaný do korporátnych alebo štátnych dlhopisov. Očakáva sa, hoci to nie je garantované, že NOVIS Global Select Poistný Fond môže mať vysokú výkonnosť vďaka vysokému podielu akcií, čo zároveň predstavuje väčšie riziko kolísania hodnoty, ktoré je čiastočne kompenzované snahou o globálnu diverzifikáciu. Cieľom NOVIS Global Select Poistného Fondu je investovať predovšetkým do investičných fondov, ktoré majú nižší ukazovateľ nákladov, než zodpovedá priemeru nákladovosti investičných fondov.  

NOVIS Global Select Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND LU0441486411 19.98 % -0.06 % -0.06 % -0.01 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 50.06 % 1.26 % 1.26 % 0.63 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 29.96 % 1.39 % 1.39 % 0.42 %
Spolu 100.00 % 1.04 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND
ISIN: LU0441486411
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.06 %
Výnos (EUR): -0.06 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 19.98 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.01 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.26 %
Výnos (EUR): 1.26 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 50.06 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.63 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.39 %
Výnos (EUR): 1.39 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 29.96 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.42 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.04 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019
Január -
Február -
Marec -
Apríl -
Máj -
Jún -
Júl -
August -
September -
Október -
November 1.52
December 1.04
Ročná
výkonnosť
2019*
2.56
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
0.00 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.11.2019-01.12.2018)
EUR
0.00 %

NOVIS Sustainability Poistný Fond investuje priamo alebo nepriamo do akcií alebo dlhopisov spoločností, ktoré dodržiavajú prísne pravidlá riadenia spoločnosti, a zároveň environmentálne a sociálne kritéria. Ako minimálne kritéria na posúdenie sa používajú tzv. ESG kritériá vytvorené OSN. Ďalším cieľom je investovať časť majetku NOVIS Sustainability Poistného fondu do spoločností, ktoré spĺňajú kritériá tzv. „impact“ investícií, pričom pri voľbe cenných papierov sa NOVIS Sustainability Poistný Fond riadi verejne dostupnými definíciami „impact“ investícií. Očakáva sa, hoci to nie je garantované, že NOVIS Sustainability Poistný Fond môže mať výkonnosť z dôvodu veľkého podielu akcií, ale tiež predstavuje vyššie riziko kolísania jeho hodnoty.  

NOVIS Sustainability Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 50.20 % 0.43 % 0.43 % 0.22 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 49.80 % 2.82 % 0.52 % 0.26 %
Spolu 100.00 % 0.47 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.43 %
Výnos (EUR): 0.43 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 50.20 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.22 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.82 %
Výnos (EUR): 0.52 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 49.80 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.26 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.47 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019
Január -
Február -
Marec -
Apríl -
Máj -
Jún -
Júl -
August -
September -
Október -
November 3.63
December 0.47
Ročná
výkonnosť
2019*
4.1
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
0.00 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.11.2019-01.12.2018)
EUR
0.00 %

Tento poistný fond poskytuje stopercentnú kapitálovú garanciu počas celého trvania poistnej zmluvy. Navyše, NOVIS Garantovaný Poistný Fond zahŕňa aj pozitívne mesačné zhodnotenie, ktoré bude zverejnené na webovej stránke Poistiteľa vždy na konci kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny rok.

Od začiatku existencie tohto fondu bolo v rokoch 2014 až 2019 garantované a aj pripísané zhodnotenie prostriedkov slovenských klientov vo výške 0,3 % mesačne (p.m.), čo predstavuje 3,66 % ročne (p.a.). Výšku ročného zhodnotenia pozitívne ovplyvnili úroky z úrokov, keďže zhodnotenie sa pripisuje na mesačnej báze.

NOVIS Garantovaný Poistný Fond predstavuje mimoriadne atraktívnu alternatívu k termínovaným účtom, vkladným knižkám v bankách, ako aj k stavebnému sporeniu.

Poistiteľ sa zaväzuje pravidelne každý rok v decembri zverejniť na svojej webovej stránke garantované zhodnotenie tohto garantovaného fondu pre nasledujúci kalendárny rok.

Mena fondu je EURO.

Predstavenstvo spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. schválilo garantované zhodnotenie NOVIS Garantovaného Poistného Fondu pre klientov zo Slovenska na rok 2020 vo výške 0,3 % mesačne, čo predstavuje 3,66 % p.a.

Výška zhodnotenia garantovaného fondu môže byť s určitými skupinami klientov dohodnutá v odlišnej výške. V takom prípade bude zhodnotenie uvedené priamo v poistnej zmluve alebo vo Všeobecných poistných podmienkach. Takáto dohoda bude možná len v prípade splnenia dodatočných kritérií klientom definovaných v poistnej zmluve.  

Zhodnotenie za rok 2019 je anualizované. 
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019 2020
Január 0.30 0.30 0.30
Február 0.30 0.30 0.30
Marec 0.30 0.30 0.30
Apríl 0.30 0.30 0.30
Máj 0.30 0.30 0.30
Jún 0.30 0.30 0.30
Júl 0.30 0.30 0.30
August 0.30 0.30 0.30
September 0.30 0.30 0.30
Október 0.30 0.30 0.30
November 0.30 0.30 0.30
December 0.30 0.30 0.30
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019 2020*
Ročne 3.66 3.66 3.66
*v prepočte na rok
 

NOVIS ETF Akciový Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do veľmi populárnych akciových indexových ETF fondov, ktoré sú obľúbené kvôli mimoriadne nízkym nákladom a bankových vkladov.

Vývoj ETF fondov závisí od vývoja akciových burzových indexov, na ktoré sú viazané. ETF akciové fondy majú dlhodobú tendenciu rastu,  avšak  počas doby investície môžu vykazovať pokles a to najmä v krátkodobom a strednodobom období.

Klient  šetrí na nákladoch nielen využitím nízko nákladových fondov, ale aj každoročne tým, že investovanie nie je realizované sprostredkovane cez správcovské spoločnosti. Tieto poplatky sú značné a v dlhodobom horizonte môžu znamenať, že klient zhodnotí svoje finančné prostriedky aj o viac ako 50 % lepšie len vďaka tomu, že nemusí platiť poplatky správcovských spoločností.

Podkladové aktíva NOVIS ETF Akciového Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
iShare MSCI WORLD (USD) ETF US4642863926 79.50 % 1.80 % -0.49 % -0.39 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.33 % 7.20 % 4.80 % 0.02 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 20.16 % 5.07 % 5.07 % 1.02 %
Spolu 100.00 % 0.65 %
iShare MSCI WORLD (USD) ETF
ISIN: US4642863926
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.80 %
Výnos (EUR): -0.49 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 79.50 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.39 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v mene podkladového aktíva): 7.20 %
Výnos (EUR): 4.80 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 0.33 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.02 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v mene podkladového aktíva): 5.07 %
Výnos (EUR): 5.07 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 20.16 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.02 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.65 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 1.40 7.42
Február -1.39 4.43
Marec -4.75 2.11
Apríl 4.22 4.23
Máj 3.52 -4.31
Jún -1.39 2.42
Júl 2.55 3.86
August 1.90 -3.50
September 1.08 4.95
Október -7.86 0.96
November 3.72 4.10
December -8.71 0.65
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
-5.71 27.32
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
21.57 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
46.59 %
 

NOVIS Gold Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky tohto poistného fondu do zlatých ETF (Exchange Traded Funds), ktorých hodnota závisí od zmien v cene zlata, ale tento poistný fond neinvestuje do fyzického zlata alebo iných drahých kovov. Podkladové aktíva tohto poistného fondu môžu investovať do fyzického zlata.

Podkladové aktíva NOVIS Gold Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % 4.10 % 1.77 % 1.77 %
Spolu 100.00 % 1.77 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Výnos (v mene podkladového aktíva): 4.10 %
Výnos (EUR): 1.77 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.77 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.77 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január -0.63 2.66
Február 0.65 0.63
Marec -0.39 -0.66
Apríl 1.82 -0.73
Máj 1.50 1.32
Jún -3.84 6.97
Júl -2.82 3.70
August -1.02 8.66
September -0.76 -1.51
Október 6.17 -2.40
November -0.85 -1.32
December 3.77 1.77
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
3.6 19.07
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
13.80 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
20.22 %
 

NOVIS Podnikateľský Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Tento poistný fond bude v budúcnosti podporovať perspektívne firmy formou účasti na ich základnom imaní. Poistníci týmto priamo profitujú z rastu hodnoty firiem a môžu tak investovať svoje finančné prostriedky podobným spôsobom ako súkromní investori.

Podkladové aktíva NOVIS Podnikateľského Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 31.99 % 0.08 % 0.08 % 0.02 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) IE00B66F4759 0.39 % 1.37 % 1.37 % 0.01 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 67.62 % 1.53 % 1.53 % 1.04 %
Spolu 100.00 % 1.07 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.08 %
Výnos (EUR): 0.08 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 31.99 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.02 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR)
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.37 %
Výnos (EUR): 1.37 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 0.39 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.01 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.53 %
Výnos (EUR): 1.53 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 67.62 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.04 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.07 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 1.00 7.35
Február -2.95 4.44
Marec -4.14 1.05
Apríl 2.93 6.16
Máj 4.78 -2.66
Jún -0.10 1.73
Júl 4.03 4.25
August 0.63 -1.04
September 1.33 4.75
Október -8.01 -0.57
November 1.80 3.41
December -9.00 1.07
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
-7.7 29.93
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
18.89 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
31.81 %
 

NOVIS Hypotekárny Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky najmä do finančných nástrojov, ktorých hodnota je naviazaná na vývoj realitného sektora, teda do hypotekárnych záložných listov, realitných fondov, podnikových dlhopisov a do iných finančných inštrumentov, ktoré sú zabezpečené úvermi alebo ktorých hodnota sa vzťahuje na vývoj nehnuteľností. 

Podkladové aktíva NOVIS Hypotekárneho Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 98.84 % -0.67 % -0.67 % -0.66 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020 SK4120010554 1.16 % -0.14 % -0.14 % 0.00 %
Spolu 100.00 % -0.66 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.67 %
Výnos (EUR): -0.67 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 98.84 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.66 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020
ISIN: SK4120010554
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.14 %
Výnos (EUR): -0.14 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 1.16 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.66 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január -0.94 0.20
Február 0.25 0.47
Marec 0.71 1.03
Apríl -0.33 -0.02
Máj 0.11 0.58
Jún 0.35 0.70
Júl -0.23 0.65
August 0.28 1.23
September -0.60 -0.69
Október 0.22 -0.95
November 0.07 0.13
December 0.17 -0.66
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
0.06 2.67
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
1.18 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
9.10 %
 

NOVIS Family Office Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do jedného alebo viacerých Family Office fondov a bankových vkladov. V prípade Family Office fondov ide o podkladové aktíva určené pre kvalifikovaných investorov.
Prostriedky tohto fondu je možné investovať aj do investičných nástrojov, ktoré majú svoju investičnú stratégiu založenú na dlhodobom a stabilnom raste, príkladom je investičná politika severoamerických súkromných univerzít.

Podkladové aktíva NOVIS Family Office Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND US4642885135 10.10 % 1.11 % -1.16 % -0.12 %
BP Family Office Brand LI0287824523 79.51 % 0.22 % 0.22 % 0.17 %
ISHARESO HY CORP BND (GY) EUR IE00B66F4759 10.39 % 1.23 % 1.23 % 0.13 %
Spolu 100.00 % 0.18 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.11 %
Výnos (EUR): -1.16 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 10.10 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.12 %
BP Family Office Brand
ISIN: LI0287824523
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.22 %
Výnos (EUR): 0.22 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 79.51 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.17 %
ISHARESO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.23 %
Výnos (EUR): 1.23 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 10.39 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.13 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.18 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 0.45 0.38
Február 0.22 0.00
Marec 0.08 0.37
Apríl 0.31 0.79
Máj 0.38 0.78
Jún 0.38 0.44
Júl 0.56 0.00
August 0.50 0.41
September 0.46 0.43
Október 0.00 0.37
November 0.44 0.44
December 0.41 0.18
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
4.19 4.6
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
11.95 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.10.2016-01.12.2018)
EUR
11.95 %

NOVIS World Brands Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do sub-fondov v rámci fondu „Wealth Fund“. Primárne ide o investovanie do spoločností, ktoré majú vysokú hodnotu svojej značky.

Podkladové aktíva NOVIS World Brands Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 24.87 % 0.33 % 0.33 % 0.08 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 24.65 % 1.27 % 1.27 % 0.31 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 50.48 % 1.35 % 1.35 % 0.68 %
Spolu 100.00 % 1.07 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.33 %
Výnos (EUR): 0.33 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 24.87 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.08 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.27 %
Výnos (EUR): 1.27 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 24.65 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.31 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.35 %
Výnos (EUR): 1.35 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 50.48 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.68 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.07 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 2.33 2.95
Február -1.34 0.89
Marec -5.49 1.25
Apríl 3.24 3.40
Máj 3.51 -2.13
Jún -1.45 0.41
Júl 2.28 2.82
August 0.77 -2.78
September -1.63 1.09
Október -8.55 -0.91
November -1.40 2.49
December -4.61 1.07
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
-12.34 10.54
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
7.62 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.10.2016-01.12.2018)
EUR
7.62 %
 

NOVIS Digital Assets Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do alternatívnych investičných fondov, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na obchodovanie s arbitrážami a poskytovaním výpočtovej kapacity. Stratégiou fondu je investovať do všetkých dostupných segmentov súčasných a budúcich kryptomien, najmä prostredníctvom obchodných techník (využívajúcich  možnosti arbitráže) a miningu.

Podkladové aktíva NOVIS Digital Assets Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 39.31 % -2.26 % -4.45 % -1.75 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 39.12 % -1.86 % -4.06 % -1.59 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND US37954Y6326 21.57 % 2.46 % 0.16 % 0.04 %
Spolu 100.00 % -3.31 %
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Výnos (v mene podkladového aktíva): -2.26 %
Výnos (EUR): -4.45 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 39.31 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.75 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Výnos (v mene podkladového aktíva): -1.86 %
Výnos (EUR): -4.06 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 39.12 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.59 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.46 %
Výnos (EUR): 0.16 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 21.57 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.04 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -3.31 %
Údaje k 31. 12. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január -1.08 3.18
Február 5.68 3.32
Marec 4.45 1.27
Apríl 8.05 3.53
Máj 8.08 -2.93
Jún 2.79 -1.02
Júl 0.33 4.06
August 1.15 -5.46
September 1.42 0.56
Október 2.98 2.49
November 0.45 7.96
December -0.35 -3.31
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
33.95 13.65
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
99.97 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.05.2016-01.12.2018)
EUR
99.97 %
 

Investičné riziko znáša klient. Minulé zhodnotenie nie je žiadnou garanciou budúcej výkonnosti Vašej investície.

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.