NOVIS Poistné Fondy

Tento poistný fond poskytuje stopercentnú kapitálovú garanciu počas celého trvania poistnej zmluvy. Navyše, NOVIS Garantovaný Poistný Fond zahŕňa aj pozitívne mesačné zhodnotenie, ktoré bude zverejnené na webovej stránke Poistiteľa vždy na konci kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny rok.

Od začiatku existencie tohto fondu bolo v rokoch 2014 až 2018 garantované a aj pripísané zhodnotenie prostriedkov slovenských klientov vo výške 0,3 % mesačne (p.m.), čo predstavuje 3,66 % ročne (p.a.). Výšku ročného zhodnotenia pozitívne ovplyvnili úroky z úrokov, keďže zhodnotenie sa pripisuje na mesačnej báze.

NOVIS Garantovaný Poistný Fond predstavuje mimoriadne atraktívnu alternatívu k termínovaným účtom, vkladným knižkám v bankách, ako aj k stavebnému sporeniu.

Poistiteľ sa zaväzuje pravidelne každý rok v decembri zverejniť na svojej webovej stránke garantované zhodnotenie tohto garantovaného fondu pre nasledujúci kalendárny rok.

Mena fondu je EURO.

Predstavenstvo spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. schválilo garantované zhodnotenie NOVIS Garantovaného Poistného Fondu pre klientov zo Slovenska na rok 2019 vo výške 0,3 % mesačne, čo predstavuje 3,66 % p.a.

Výška zhodnotenia garantovaného fondu môže byť s určitými skupinami klientov dohodnutá v odlišnej výške. V takom prípade bude zhodnotenie uvedené priamo v poistnej zmluve alebo vo Všeobecných poistných podmienkach. Takáto dohoda bude možná len v prípade splnenia dodatočných kritérií klientom definovaných v poistnej zmluve.  

Zhodnotenie za rok 2018 je anualizované. 
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2017 2018 2019
Január 0.30 0.30 0.30
Február 0.30 0.30 0.30
Marec 0.30 0.30 0.30
Apríl 0.30 0.30 0.30
Máj 0.30 0.30 0.30
Jún 0.30 0.30 0.30
Júl 0.30 0.30 0.30
August 0.30 0.30 0.30
September 0.30 0.30 0.30
Október 0.30 0.30 0.30
November 0.30 0.30 0.30
December 0.30 0.30 0.30
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2017 2018 2019*
Ročne 3.66 3.66 3.66
*v prepočte na rok
 

NOVIS ETF Akciový Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do veľmi populárnych a atraktívnych indexových ETF fondov, ktoré sú obľúbené kvôli mimoriadne nízkym nákladom.

Vývoj ETF fondov závisí od vývoja akciových burzových indexov, na ktoré sú viazané. ETF akciové fondy majú dlhodobú tendenciu rastu,  avšak  počas doby investície môžu vykazovať pokles a to najmä v krátkodobom a strednodobom období.

Klient  šetrí na nákladoch nielen využitím nízko nákladových fondov, ale aj každoročne tým, že investovanie nie je realizované sprostredkovane cez správcovské spoločnosti. Tieto poplatky sú značné a v dlhodobom horizonte môžu znamenať, že klient zhodnotí svoje finančné prostriedky aj o viac ako 50 % lepšie len vďaka tomu, že nemusí platiť poplatky správcovských spoločností.

Podkladové aktíva NOVIS ETF Akciového Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 6.63 % 0.62 % 0.62 % 0.04 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.38 % -1.22 % 0.81 % 0.00 %
iShare MSCI WORLD (USD) ETF US4642863926 92.99 % 2.01 % 4.11 % 3.82 %
Spolu 100.00 % 3.86 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.62 %
Výnos (EUR): 0.62 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 6.63 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.04 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v mene podkladového aktíva): -1.22 %
Výnos (EUR): 0.81 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 0.38 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
iShare MSCI WORLD (USD) ETF
ISIN: US4642863926
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.01 %
Výnos (EUR): 4.11 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 92.99 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 3.82 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 3.86 %
Údaje k 31. 07. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 1.40 7.42
Február -1.39 4.43
Marec -4.75 2.11
Apríl 4.22 4.23
Máj 3.52 -4.31
Jún -1.39 2.42
Júl 2.55 3.86
August 1.90 -
September 1.08 -
Október -7.86 -
November 3.72 -
December -8.71 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
-5.71 20.16
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
21.57 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
46.59 %
 

NOVIS Gold Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky tohto poistného fondu do fyzického zlata alebo do finančných inštrumentov, ktorých hodnota závisí od hodnoty zlata. Hodnotu poistného účtu je možné vyplatiť aj vo fyzickom zlate za podmienok stanovených poistiteľom.

Podkladové aktíva NOVIS Gold Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % 1.61 % 3.70 % 3.70 %
Spolu 100.00 % 3.70 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.61 %
Výnos (EUR): 3.70 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 3.70 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 3.70 %
Údaje k 31. 07. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január -0.63 2.66
Február 0.65 0.63
Marec -0.39 -0.66
Apríl 1.82 -0.73
Máj 1.50 1.32
Jún -3.84 6.97
Júl -2.82 3.70
August -1.02 -
September -0.76 -
Október 6.17 -
November -0.85 -
December 3.77 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
3.6 13.88
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
13.80 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
20.22 %
 

NOVIS Podnikateľský Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Tento poistný fond bude v budúcnosti podporovať perspektívne regionálne firmy formou účasti na ich základnom imaní. Poistníci týmto priamo profitujú z rastu hodnoty firiem a môžu tak investovať svoje finančné prostriedky podobným spôsobom ako veľkí investori.

Ďalšiu formu investovania fondu predstavujú High Yield ETF fondy, ktoré sú obchodované na dennej báze. U týchto fondov očakávame najvyššiu volatilitu, preto sú vhodné predovšetkým pre investorov, ktorí sú pripravení znášať riziko, a aj to len v dlhodobom horizonte.

Podkladové aktíva NOVIS Podnikateľského Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 18.79 % 0.18 % 0.18 % 0.03 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) IE00B66F4759 0.50 % 0.36 % 0.36 % 0.00 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 80.70 % 5.22 % 5.22 % 4.22 %
Spolu 100.00 % 4.25 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.18 %
Výnos (EUR): 0.18 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 18.79 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.03 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR)
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.36 %
Výnos (EUR): 0.36 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 0.50 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Výnos (v mene podkladového aktíva): 5.22 %
Výnos (EUR): 5.22 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 80.70 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 4.22 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 4.25 %
Údaje k 31. 07. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 1.00 7.35
Február -2.95 4.44
Marec -4.14 1.05
Apríl 2.93 6.16
Máj 4.78 -2.66
Jún -0.10 1.73
Júl 4.03 4.25
August 0.63 -
September 1.33 -
Október -8.01 -
November 1.80 -
December -9.00 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
-7.7 22.32
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
18.89 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
31.81 %
 

NOVIS Hypotekárny Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do hypotekárnych záložných listov a do iných finančných inštrumentov, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom záložných práv, alebo ktorých hodnota sa vzťahuje na vývoj realít.

V budúcnosti sa z prostriedkov tohto poistného fondu budú poskytovať aj hypotekárne zabezpečené úvery, pričom výnosy fondu sa budú tvoriť priamo zo zaplatených úrokov jednotlivých úverov.

Podkladové aktíva NOVIS Hypotekárneho Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Dlhopisy HB REAVIS 2020 SK4120010554 1.31 % 0.01 % 0.01 % 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 98.69 % 0.66 % 0.66 % 0.65 %
Spolu 100.00 % 0.65 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020
ISIN: SK4120010554
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.01 %
Výnos (EUR): 0.01 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 1.31 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.66 %
Výnos (EUR): 0.66 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 98.69 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.65 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.65 %
Údaje k 31. 07. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január -0.94 0.20
Február 0.25 0.47
Marec 0.71 1.03
Apríl -0.33 -0.02
Máj 0.11 0.58
Jún 0.35 0.70
Júl -0.23 0.65
August 0.28 -
September -0.60 -
Október 0.22 -
November 0.07 -
December 0.17 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
0.06 3.6
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
1.18 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
9.10 %
 

NOVIS Family Office Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do jedného alebo viacerých Family Office fondov. V prípade Family Office fondov ide o podkladové aktíva určené pre kvalifikovaných investorov.
Prostriedky tohto fondu je možné investovať aj do investičných nástrojov, ktoré majú svoju investičnú stratégiu založenú na dlhodobom a stabilnom raste, príkladom je investičná politika severoamerických súkromných univerzít.

Podkladové aktíva NOVIS Family Office Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
BP Family Office Brand LI0287824523 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Spolu 100.00 % 0.00 %
BP Family Office Brand
ISIN: LI0287824523
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.00 %
Výnos (EUR): 0.00 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
Údaje k 31. 07. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 0.45 0.38
Február 0.22 0.00
Marec 0.08 0.37
Apríl 0.31 0.79
Máj 0.38 0.78
Jún 0.38 0.44
Júl 0.56 0.00
August 0.50 -
September 0.46 -
Október 0.00 -
November 0.44 -
December 0.41 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
4.19 2.76
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
11.95 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.10.2016-01.12.2018)
EUR
11.95 %

NOVIS World Brands Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do sub-fondov v rámci fondu fondov „Wealth Fund“. Primárne ide o investovanie do spoločností, ktoré majú vysokú hodnotu svojej značky.

Podkladové aktíva NOVIS World Brands Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 25.00 % 1.73 % 1.73 % 0.43 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 50.00 % 2.93 % 2.93 % 1.47 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 25.00 % 3.70 % 3.70 % 0.92 %
Spolu 100.00 % 2.82 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.73 %
Výnos (EUR): 1.73 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 25.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.43 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.93 %
Výnos (EUR): 2.93 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 50.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.47 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Výnos (v mene podkladového aktíva): 3.70 %
Výnos (EUR): 3.70 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 25.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.92 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 2.82 %
Údaje k 31. 07. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 2.33 2.95
Február -1.34 0.89
Marec -5.49 1.25
Apríl 3.24 3.40
Máj 3.51 -2.13
Jún -1.45 0.41
Júl 2.28 2.82
August 0.77 -
September -1.63 -
Október -8.55 -
November -1.40 -
December -4.61 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
-12.34 9.6
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
7.62 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.10.2016-01.12.2018)
EUR
7.62 %
 

NOVIS Digital Assets Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Vďaka tomuto poistnému fondu môže poistník participovať na celom reťazci financovania, obchodovania a vlastnenia virtuálnych mien. Je to jediný poistný fond, ktorý umožňuje bežnému klientovi investovať do rozvíjajúceho sa nového sveta virtuálnych mien. Stratégiou fondu je investovať do všetkých dostupných segmentov súčasných a budúcich kryptomien, najmä prostredníctvom obchodných techník (využívajúcich  možnosti arbitráže) a miningu.

Podkladové aktíva NOVIS Digital Assets Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
ELJOVI Multi-Strategy Fund KYG3004A1004 44.18 % -0.18 % 1.87 % 0.83 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 22.26 % 3.08 % 5.19 % 1.16 %
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 21.41 % 3.36 % 5.48 % 1.17 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND US37954Y6326 12.15 % 5.24 % 7.40 % 0.90 %
Spolu 100.00 % 4.06 %
ELJOVI Multi-Strategy Fund
ISIN: KYG3004A1004
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.18 %
Výnos (EUR): 1.87 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 44.18 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.83 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Výnos (v mene podkladového aktíva): 3.08 %
Výnos (EUR): 5.19 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 22.26 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.16 %
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Výnos (v mene podkladového aktíva): 3.36 %
Výnos (EUR): 5.48 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 21.41 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.17 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Výnos (v mene podkladového aktíva): 5.24 %
Výnos (EUR): 7.40 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 12.15 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.90 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 4.06 %
Údaje k 31. 07. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január -1.08 3.18
Február 5.68 3.32
Marec 4.45 1.27
Apríl 8.05 3.53
Máj 8.08 -2.93
Jún 2.79 -1.02
Júl 0.33 4.06
August 1.15 -
September 1.42 -
Október 2.98 -
November 0.45 -
December -0.35 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
33.95 11.4
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
99.97 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.05.2016-01.12.2018)
EUR
99.97 %
 

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.