AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Sme otvorení voči našim klientom

24.06.2015
Rozhovor v časopise SLOVENKA 25/2015: Toľko optimizmu a žičlivosti, ako sa zračilo v očiach Siegfrieda Fatziho, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa NOVIS Poisťovne a. s., keď mi jednoznačne odpovedal na otázku, či je na relatívne malom Slovensku ešte miesto pre ďalšiu poisťovňu, som u podnikateľa už dávno  nevidela: „Samozrejme, že je, veď  už v druhom roku pôsobenia na trhu už máme niekoľko tisíc klientov a noví pribúdajú každý deň,“ doplnil s uspokojením výbornou slovenčinou s mierne nemeckým prízvukom.

S čím novým ste teda oslovili a zaujali trh so životným poistením, keď ste v krátkom čase získali vyše 4 000 klientov?
V histórii Slovenska sme prvá poisťovňa, ktorá má sídlo na Slovensku a pôsobí vo viacerých krajinách. Tým sa odlišujeme od ostatných poisťovní, ktoré tu pôsobia ako dcérske spoločnosti zahraničných skupín. Môžeme však poskytovať služby v celej Európskej Únii a už teraz sme aktívni aj v Maďarsku, Česku a Nemecku. Sme dokonca prvou poisťovňou  „východného bloku“, ktorá v Nemecku dostala registráciu. Aj v Nemecku máme už klientov, ktorí sú cez NOVIS Poisťovňu poistení zo Slovenska.

Nemali ste obavy začať podnikať na Slovensku, navyše v oblasti, ktorá je už „obsadená“?
Vôbec nie, naopak. Toto prostredie detailne poznám, pred rokmi som tu zakladal inú, dnes tiež úspešnú poisťovňu, takže som staval na dlhoročnom zázemí na Slovensku, a pritom veľká časť slovenského obyvateľstva nemá ešte zabezpečené adekvátne súkromné poistenie.
Z našej centrály v Bratislave máme navyše „na skok“ do Budapešti i Viedne.  Poloha Bratislavy má významné výhody pre podnikanie – ako hlavné mesto veľmi netypicky leží na niekoľkých hraniciach, čo umožňuje oveľa flexibilnejšiu organizáciu stretnutí s našimi zamestnancami v iných krajinách.  
 
Buďme konkrétni: akými produktmi ste zabodovali?

Venujeme sa poisteniu osôb so širokým pokrytím vrátane plnohodnotného úrazové poistenia, poistenia chorôb a operácií, ako aj poistenie invalidity. No zmluvy sme pripravili úplne inak ako naša konkurencia. Som presvedčený, a doterajšie výsledky mi to potvrdzujú, že sme zaujali predovšetkým ich jednoduchosťou a prístupnosťou: jedna jediná zmluva pre poisteného aj jeho blízkych, ktorú možno kedykoľvek bezplatne zmeniť, čím dochádza až k trojnásobnej úspore nákladov. Náš produkt je natoľko flexibilný, že klient môže všetko, čo bolo pri uzavretí zmluvy, zmeniť. Momentálne ponúkame našim novým klientom, ktorí splnia isté  podmienky pri uzavretí zmluvy vstupný bonus vo výške 1000 eur.
 
Je súčasťou poistenia aj sporiaci program?
Samozrejme! A dokonca výhodnejší ako v bankách. Nasporené prostriedky každého klienta sa výhodne zhodnocujú v piatich formách poistných fondov, pričom nasporené peniaze môže poistník kedykoľvek premeniť na vyplácanie doživotného dôchodku a zároveň mu poistné krytie stále trvá.
 
A čo v prípade, ak sa klientovi náhle zmení životná situácia a nemôže si dovoliť ďalej sporiť?
Nami ponúkané poistenie nie je len na časy úspešné, ale  je nastavené tak, aby bolo klientom oporou práve v ťažších chvíľach, ktoré v živote nastávajú zväčša veľmi nečakane. Vtedy je veľmi zaujímavá garantovaná okamžitá likvidita. V ťažkých časoch má teda náš poistenec prístup k svojim nasporeným prostriedkom kedykoľvek.
 
Klientov získavate vďaka poisťovacím maklérom, ktorí však nepracujú výlučne pre NOVIS.  Nebolo by lepšie mať „vlastných“ pracovníkov?
Naopak! Nechceme sa viazať vlastnými závislými poisťovacími agentmi. Práve vďaka skutočnosti, že samostatný poisťovací poradca má prehľad o ponukách konkurencie a vie porovnať rôzne produkty, môže klientovi zodpovedne ponúknuť najvýhodnejší produkt. A ja verím, že vo veľmi veľa prípadoch je to práve poistenie Novis.
 
Vďaka čomu ste si taký istý?
Pretože sme flexibilní, okamžite vieme reagovať, sme transparentní a ľahko pochopiteľní... Veľkým pozitívom našich zmlúv je, ako som už povedal, že v priebehu trvania sa  dá takmer všetko zmeniť, modifikovať podľa momentálnej situácie poistenca. Myslím si, že takou neviditeľnou čerešničkou na torte je pre väčšinu našich klientov garantovaný fond, pri ktorom  zaisťujeme mesačný úrok 0,3 % – a tieto prostriedky sú každý mesiac pripísané na účet poistenca, čiže na svoje peniaze nemusí čakať ako pri bankových produktoch. Ročne je tento úrok vo výške 3,66 %, čo je v dnešnej dobe zaujímavé číslo, navyše stopercentne garantované.
 
Za rozhovor ďakuje BEATA VRZGULOVÁ
Foto: Andrej Kližan