AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Postup pre sťažnosti

Vážení klienti,

veríme, že vám bude náš dokument Postup pre sťažnosti nápomocný pri riešení nedokonalostí v prípadoch, kedy nám budete chcieť oznámiť alebo s nami zdieľať vaše postrehy a nápady k zlepšeniu, prípadne podať sťažnosť.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a záujem pomáhať nám neustále sa zlepšovať. Urobíme všetko preto, aby sme vaše situácie k spokojnosti vybavili.


NOVIS Insurance Company, 
NOVIS Versicherungsgesellschaft, 
NOVIS Compagnia di Assicurazioni, 
NOVIS Poisťovňa a.s.