AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Impressum


NOVIS Insurance Company, 
NOVIS Versicherungsgesellschaft, 
NOVIS Compagnia di Assicurazioni, 
NOVIS Poisťovňa a.s.

Námestie Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava

E-mail: novis@novis.eu

  • IČO: 47 251 301
  • DIČ: 202 388 5314
  • GIIN: 5VFCQK.99999.SL.703
  • IBAN: SK28 1111 0000 0011 6127 7013
  • SWIFT: UNCRSKBX  
  • LEI: 097900BFE40000025925

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5851/B

Orgán dohľadu:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
www.nbs.sk