AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Standard & Poor's udelila Poisťovni NOVIS rating

19.10.2021

Poisťovňa NOVIS získala od najrenomovanejšej svetovej agentúry svoj prvý rating na úrovni BB-, so stabilným výhľadom, s kapitálovou adekvátnosťou nad úrovňou A.

NOVIS je tak jedinou slovenskou súkromnou spoločnosťou s ratingom od S&P Global.

„Zaregistrovali sme presvedčivú pozitívnu spätnú väzbu od našich finančných a obchodných partnerov, je to veľký úspech pre mladú spoločnosť porovnateľnej veľkosti,” hovorí S. Fatzi, generálny riaditeľ Poisťovne NOVIS.

Agentúra vo svojej správe popisuje viaceré scenáre budúceho vývoja, na základe ktorých očakáva NOVIS v dohľadnej dobe ďalšie zlepšenie udeleného ratingu.


Prečítajte si celú správu od S&P Global