AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

NOVIS prichádza s jesennou akciou NEBOJTE SA ŽIŤ!

03.11.2015

NEBOJTE SA ŽIŤ!

NOVIS prichádza na trh so svojou jesennou akciou. Svojim potenciálnym zákazníkom prináša atraktívnu limitovanú ponuku. Ku každej novej zmluve uzatvorenej od 01.11. 2015 do 31.12.2015 poskytne plnohodnotné poistenie v dôsledku úrazu vo výške 10 000 € na 5 rokov ZDARMA!

Plnohodnotné poistenie v prípade úrazu zahŕňa poistenie v prípade úmrtia spôsobeného úrazom, poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu s plnením až 200% poistnej sumy a rozšírené úrazové krytie, kedy je preplácaná denná dávka po doby liečby v dôsledku úrazu. Viac informácií vo Všeobecných poistných podmienkach.

Poistník môže určiť, ktorý poistený na jeho zmluve využije túto výhodu. Výhodu môže využiť iba poistník alebo jedna poistená osoba.
Všetky ostatné podmienky potrebné k uzatvoreniu poistnej zmluvy musia byť splnené.
Poistník musí mať v návrhu poistnej zmluvy uvedenú požiadavku na úrazové poistenie v minimálnej výške zodpovedajúcej tejto akcii a na návrhu vyznačí, že sa jedná o akciu.
O uvedených podmienkach dostane od spoločnosti NOVIS Poisťovňa a.s. oficiálne potvrdenie v oznámení o uzatvorení poistnej zmluvy.
Rozhodujúci dátum pre posudzovanie nároku na odmenu je dátum uzatvorenia poistnej zmluvy.
Ak nie je možné dojednať plnohodnotné poistenie v dôsledku úrazu poistenej osobe podľa výberu poistníka, ponúkne poisťovňa túto možnosť inej poistenej osobe na tej istej poistnej zmluve.

Pre viac informácií kontaktujte svojho makléra alebo priamo NOVIS poisťovňu na novis@novis.eu