AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

NOVIS poisťovňa má klientov na celom svete

05.06.2018
Poisťovňa s 5-ročnou históriou, sídlom v Bratislave a klientmi na celom svete vďačí za svoj úspech unikátnemu produktu a odhodlaniu meniť predsudky o poistení.  

Nový prístup k investovaniu 
Vlastné, tzv. Poistné fondy NOVIS-u dosahujú výnimočné zhodnotenia a  diverzifikáciu rizika. Vďaka vynechaniu správcovskej spoločnosti sú poplatky výrazne nižšie a  vďaka inovatívnemu prístupu je správne stanovenie investičnej stratégie omnoho jednoduchšie. 
  • Výnimočné zhodnotenie   
  • Diverzifikácia rizika   
  • Výrazne nižšie poplatky

Svet bitcoinu a kryptomien so spoľahlivým partnerom 
Atraktivita technológie blockchain rastie aj po spľasknutí bubliny okolo hodnoty niektorých digitálnych mien. Mnohí sa obávajú ďalších turbulencií. Našim klientom ponúkame možnosť podieľať sa na výnimočných ziskoch v  tomto svete, a  to bez zvýšeného  rizika. Takto sa zhodnocovali prostriedky v  NOVIS Digital Assets Poistnom  Fonde v čase najväčších výkyvov hodnoty Bitcoinu.* 

25+ inovácií 
Unikátny poistno-finančný produkt, ktorý už poznajú klienti od Islandu po Taliansko, vznikol na základe pentagónu 25 inovácií. Medzičasom sme pridali ešte ďalšie nové inovácie a  vývoj prebieha aj naďalej. Na jednej zmluve môže byť poistený neobmedzený počet osôb, pričom nemusia byť v  príbuzenskom vzťahu. Zmluvu si môže klient flexibilne meniť s  meniacou sa životnou situáciou, samozrejme  bezplatne. Flexibilita je aj v  platení poistného – a  to smerom nahor aj nadol. Poistné krytie je prehľadné a je oporou pri ťažkých situáciách. Ak si u nás klient vyberie „poistenie chôrob a  operácií“, je krytý nielen pre prípad závažných chorôb, ale poistné plnenie dostane aj v  prípade operácie v  dôsledku inej choroby a  súčasťou je aj denná dávka pri práceneschopnosti v dôsledku choroby.

Klienti na celom svete 
Počas necelých 5 rokov sme naše aktivity rozšírili do 10 krajín. V roku 2018 pribudol na mapu  NOVISlandu Island a  pracujeme na štarte aj  v  ďalších štyroch európskych krajinách. Ponúkame aj produkt pre expatriotov pracujúcich na celom svete. Vďaka tomu rastie stabilita NOVIS-u a  odolnosť pred rôznymi výkyvmi na lokálnych trhoch. Máme sídlo v  Bratislave, ale z ekonomického pohľadu sme európska poisťovňa. 

Silné finančné zázemie 
Na začiatku NOVIS-u stálo viacero akcionárov z  15 krajín na troch kontinentoch. Tí všetci verili myšlienke novej inovatívnej medzinárodnej poisťovne. Pre ďalší rast boli a sú potrebné aj ďalšie zdroje a tie si NOVIS musí zabezpečiť na finančných trhoch. Znamená to, že naše plány a  výsledky okrem regulátora a akcionárov detailne kontrolujú aj globálne činné zaisťovne, banky alebo investičné fondy. Sme radi, že nielen pre klientov, ale aj pre finančné inštitúcie prináša NOVIS zaujímavé výsledky, a to nám umožňuje ďalší rast a prienik na nové trhy. 

25 významných inovácií
14 krajín
  1  zmluva na celý život
  8  poistných fondov

Pokiaľ patríte k majiteľom Bitcoinu, ponúkame ako jediná životná poisťovňa v Európe možnosť platby poistného Bitcoinmi.