AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Ako je to s poistením PN u živnostníkov?

02.11.2015
Živnostník sa môže pri poistení choroby spoliehať na nízke dávky sociálnej poisťovne, alebo sa pripoistiť v rámci životného poistenia.Živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) si môžu (ale nemusia) platiť nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni, pretože je to dobrovoľná dávka. Uhradenie „PN-ky“ si môžu zabezpečiť aj cez súkromné poistenie.

Sociálna poisťovňa vám veľa za chorobu nezaplatí. Ak si platíte odvody z minimálneho vymeriavacieho základu (412 eur), tak vám prispeje 25% za prvé tri dni a 55% z tejto sumy ďalšie dni, prepočítané na dennú dávku. Pri týždňovej „maródke“ tak dostanete niečo viac ako 3 eurá za prvé 3 dni a niečo nad 7 eur za ďalšie 4 dni. Takže žiadna veľká suma, ktorá by vám vykryla výpadok príjmu.

Väčšina oslovených komerčných poisťovní neponúka poistenie PN ako samostatný produkt, ale predávajú ho ako súčasť balíka či pripoistenie v životnom poistení. "Naši klienti preferujú komplexné poistenie, požiadavku na samostatné produkt sme nezaznamenali," vysvetľuje Ružena Štiglicová, špecialistka na životné poistenie Axa. Na druhej strane Union poisťovňa má takéto poistenie vponuke pre zamestnancov aj pre SZČO aj ako samostatný produkt. Martina Bégerová, hovorkyňa Novis poisťovne, zase tvrdí, že poistiť si celý balík chorôb je pre väčšinu klientov výhodnejšie ako len samotná PN.


Pozor na limity plnenia a čakacie doby

Aj keď máte uzatvorené poistenie PN v súkromnej poisťovni, nemusíte pri krátkej chorobe dostať nič. Poisťovne si totiž uplatňujú čakacie (karenčné) doby a nevyplácajú poistku od prvého dňa PN-ky. 

V poisťovni Groupama je čakacia doba v prípade chorôb 90 dní, ale pre prípad úrazu sa čakacia lehota neuplatňuje. Denná dávka na každý deň pracovnej neschopnosti je v tejto poisťovni minimálne 1 euro na deň. Maximálna hodnota nie je stanovená. V poisťovni Axa je minimálna denná dávka 3,50 eur a maximálna 33 eur. Napokon poisťovňa Uniqa aj Komunálna poisťovňa majú maximálnu dennú dávku pri PN 50 eur.

Union poisťovňa si denný limit plnenia stanovuje v závislosti od príjmu poisteného. Maximálnu dennú dávku si tam môžete dojednať vo výške 70 eur. Čakacia doba je pre úraz 5 dní, pre chorobu 90 dní. „Karenčnú dobu si volí poistený pri uzavretí poistenia a čím je dlhšia, tým je poistné nižšie,“ vysvetľuje Judita Smatanová, hovorkyňa Union. V niektorých poisťovniach, ako napríklad Generali, majú aj špeciálnu čakaciu doba v dĺžke až 9 mesiacov na práceneschopnosť v súvislosti s tehotenstvom.

Poisťovne majú tiež limity, ako dlho vám budú poistné vyplácať. Zvyčajne je to rok, takže maródovať dlhšie by sa vám neoplatilo. V NN životnej poisťovni je napríklad maximálne poistné plnenie za 52 týždňov trvania pracovnej neschopnosti. Táto poisťovňa má aj dlhú, až polročnú čakaciu dobu v prípade PN a 14-dňovú v dôsledku úrazu. Novis poisťovňa prepláca PN len 180 dní. Na druhej strane Ján Ďurech, hovorca Aegon Životnej poisťovne informuje, že maximálne poistné plnenie je až 600 dní na jednu poistnú udalosť. 

Od čoho závisí cena poistky a porovnanie cien slovenských poisťovní nájdete tu.