AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

NOVIS – úspešný príbeh medzinárodnej poisťovne zo Slovenska

05.07.2016
FORBES vydal v júli svoju špeciálnu edíciu v slovenskom aj anglickom jayzku a predstavuje v nej zaujímavé a úspešné slovenské spoločnosti, ktoré rezonujú aj v zahraničí. A napísali aj o NOVISe.

“V histórii Slovenska sme prvá poisťovňa, ktorá má sídlo na Slovensku a pôsobí vo viacerých krajinách. Môžeme poskytovať služby v celej Európskej Únii a už teraz sme aktívni aj v Maďarsku, Česku, Nemecku a Rakúsku. Zatiaľ najvýznamnejšiu registráciu, ktorú NOVIS dosiahol je z Nemecka.”
– hovorí Siegfried Fatzi.
 
Zakladatelia NOVISu urobili strategické rozhodnutie vsadiť svoje sídlo na Dunaji. “Bratislava má perfektnú polohu v centre Európy a hraničí s ďalšími dvomi krajinami, čo umožňuje jednoduchšiu integráciu so zamestnancami i partnermi z iných krajín. Keď cestujem z officu na viedenské letisko, potrebujem len 35 minút,” konštatuje o výhodnej polohe generálny riaditeľ.
 

Počas prvých rokov činnosti prešiel NOVIS prudkým vývojom. Už na jeseň 2014 začal s predajom poistenia v Maďarsku, na jar 2015 nasledovalo Nemecko a Česká republika a najnovšie je to Rakúsko.

 
Popri medzinárodnej expanzii sa NOVISu podarilo zvládnuť nový regulačný režim (Solvency II), ktorý platí od 1. januára 2016 pre celú EÚ. Nový režim prináša so sebou prísnejšie pravidlá pre riadenie poisťovne, výpočet kapitálových požiadavok a pravidelný reporting. NOVIS mal výraznejšie kratší čas na adaptáciu ako iné poisťovne, ktoré sú dlhšie na trhu.
 
V druhý operatívny rok dosiahla poisťovňa zisk, a to napriek tomu, že vo vede prevláda ten názor, že to obvykle trvá až 5 rokov.
 
Trhový potenciál pre novú poisťovňu je podľa Siegfrieda Fatziho veľký najmä preto, že NOVIS prichádza s novým poistným produktom a ďalej hovorí: “V každej krajine sú významné poradensko-finančné distribučné spoločnosti, ktoré hľadajú niečo nové s väčšou pridanou hodnotou pre svojich klientov. Tým, že NOVIS so svojím inovatívnym produktom to vie ponúknuť, môže poisťovňa expandovať kdekoľvek a má skoro neobmedzený potenciál.”

 
NOVIS uvádza, že má svojich 25 inovácií. Čo sa najviac osvedčilo?
 
“Zistili sme, že všade je rozhodujúce niečo iné. Vnímame rozdiely nielen medzi jednotlivými krajinami, ale aj distribučnými sieťami, a rozdiely dokonca aj  na úrovni jednotlivých klientov. Pre niektorých sú rozhodujúce inovácie ohľadom investícií, pre iných inovácie pre poistné krytie, pre ďalších inovácie spojené s flexibilitou. NOVIS nevybudoval vlastné distribučné siete, pretože chceme, aby náš produkt ponúkali poradcovia, ktorí poznajú aj iné produkty. Nie všetky poisťovne to tak robia. Chceme, aby náš produkt ponúkali takí poradcovia, ktorí ponúkajú aj produkty od iných poisťovní, vďaka čomu dokážu lepšie oceniť hodnotu našich inovácií.“
 
Popri aktuálnej činnosti v piatich krajinách NOVIS má aj plány pre iné krajiny. V roku 2016 pracuje na vstupe do troch krajín, a to do Talianska, Poľska a Fínska.