NOVIS NABÍZÍ STEJNÉ SLUŽBY SE STEJNOU RYCHLOSTÍ A KVALITOU JAKO PŘED PANDEMIÍ. Klikněte pro více informací
Veřejný příslib NOVIS-u ohledně pojistných plnění souvisejících s COVID-19. Klikněte pro více informací

NOVÝ SVĚT POJIŠTĚNÍ

Pojišťovna NOVIS dosáhla během své činnosti významných úspěchů

  • Poskytujeme našim klientům výjimečné pojištění využívající více než 25 významných inovací. Podle zpětné vazby našich zákazníků a obchodních partnerů je to nejzajímavější nabídka, kterou pojišťovny vytvořily v posledních letech.
  • NOVIS je mezinárodní pojišťovna se sídlem v Bratislavě s klienty na Slovensku, v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, Finsku, Itálii a Maďarsku. V roce 2018 jsme vstoupili na trhy ve Švédsku, Litvě a na Islandu.
  • Pojištění společnosti NOVIS je jedinečné díky rozsahu pojištění, zcela novým investičním možnostem, neuvěřitelné flexibilitě, likviditě a novým formám využívání kapitálu.
  • S NOVISem si můžete být jisti, že v případě pojistné události se postaráte o sebe a vaši rodinu a své finanční prostředky můžete spravovat příznivou investicí do interních fondů NOVIS (NOVIS Insurance Funds). To vše je možné s jednou pojistnou smlouvou, kterou můžete kdykoliv změnit bez zbytečných poplatků.
  • Nabídka pojistných fondů, která jsou k dispozici v jedné pojistné smlouvě, je speciálně navržena tak, aby poskytovala nejlepší diverzifikaci rizik, čímž se pojištění Wealth Insuring stalo jedinečným retailovým produktem na světě.
  • Pojistné krytí zahrnuje pojištění v případě smrti, nemocí a operačních zákroků (včetně kritických onemocnění, operací, hospitalizace a pracovní neschopnosti), jakož i plné krytí úrazů (včetně smrti úrazem, trvalých následků úrazů a denní dávky během nezbytné léčby menších úrazů).
  • Každý nový klient, který splňuje podmínky podle Všeobecných pojistných podmínek získává NOVIS věrnostní bonus.STABILITA A MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

Mapa Novis

KONTAKTUJTE NÁS
Jestli máte zájem o více informací o našich službách, vyplňte prosím krátký formulář a budeme vás kontaktovat.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu společností NOVIS Pojišťovna a.s. Svůj souhlas uděluji pro účely zodpovězení mnou uvedené otázky v tomto formuláři a na dobu nezbytnou pro její zodpovězení. Zároveň jsem si vědom, že souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Formulár byl úspěšne odoslán. Děkujeme.

PENTAGON INOVACÍ

Počet pojištěných osob na jedné smlouvě je neomezený. Pojištění je určeno pro každý věk a je výhodné i pro lidi nad 50 let. Pojištěni mohou být všichni členové rodiny a dokonce i partneři bez příbuzenského vztahu.
Podle změn životních situací a priorit pojistníků je možné změnit nebo přizpůsobit vše, co je dohodnuto v pojistné smlouvě.
Mnoho tradičních, ale zbytečných a zastaralých pravidel placení pojistného NOVIS Pojišťovna vůbec nezavedla. Namísto toho uvádí flexibilní placení, při kterém se pojistník sám rozhoduje, kdy a kolik zaplatí. Zůstává mu pouze povinnost mít zaplacené sjednané pojistné.
Platby přesahující předem sjednané pojistné jsou jménem pojistníka investovány v plné výši, čímž se dosáhne vyšších výnosů a může zaniknout i povinnost pravidelných plateb.
Pořizovací náklady se nevztahují na skutečně zaplacené vklady, ale jen na sjednané pojistné.
Místo externích fondů správcovských společností jsou použity interní pojistné fondy pojišťovny, čímž je odstraněno dvojnásobné zatížení poplatky.
NOVIS pojištění je možné jednoduše a bez poplatků přizpůsobit různým životním situacím, při kterých je jinak třeba uzavírat nové pojistné smlouvy s opakovanými pořizovacími náklady.
NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Pojistitel v něm poskytuje 100% kapitálovou garanci během celého trvání pojistné smlouvy. Navíc NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond zahrnuje i pozitivní zhodnocení každý měsíc, které bude zveřejněno ne webové stránce Pojistitele vždy na konci kalendářního roku pro následující kalendářní rok.
NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Tento fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Pojišťovna investuje prostředky fondu do burzovních ETF, což jsou určité druhy fondů obchodovaných na akciových trzích, jejichž investičním cílem je replikovat benchmarkový akciový index. Burzovní ETF mají dlouhodobou tendenci k růstu, ale mohou také snížit hodnotu v krátkodobém a střednědobém horizontu.
NOVIS Gold Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Pojišťovna investuje prostředky Fondu do ETF zlata (Fondy obchodované na burze), který kopíruje změny v ceně zlata a neinvestuje do fyzického zlata nebo jiných drahých kovů. Vzhledem k tomu, že vývoj ceny zlata kolísá, může hodnota Fondu klesnout.
NOVIS Podnikatelský Pojistný Fond je vlastním Fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky.
 
Pojišťovna bude v budoucnu podporovat slibné společnosti z prostředků Fondu formou podílu na základním kapitálu nebo formou kapitálového financování. Držitelé pojistných smluv by měli mít přímý prospěch z růstu hodnoty dotyčných společností a mohli tak investovat své finanční prostředky podobně jako soukromí investoři.
 
V současnosti pojistitel investuje do fondů ETF (Exchange Traded Funds), které replikují index společností kótovaných na burze nebo do fondů podporujících investice do méně rozvinutých částí světa. Vzhledem k tomu, že investice do soukromého kapitálu mají vysoký potenciál pro zhodnocení s relativně vysokým rizikem, může hodnota Fondu výrazně klesnout než hodnota jiných NOVIS pojistných Fondů.
NOVIS Hypoteční Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Pojišťovna investuje prostředky tohoto Fondu především do finančních nástrojů spojených s realitním sektorem, jako jsou ETF (Fondy obchodované na burze) investující do krytých dluhopisů emitovaných finančními institucemi financujícími realitní sektor, realitní Fondy, podnikové dluhopisy určené k financování nemovitostních projektů, hypotečních zástavních listů a dalších finančních nástrojů, které jsou zajištěny úvěry nebo jejichž hodnota se vztahuje na vývoj nemovitostí. Vzhledem k tomu, že vývoj nemovitostí kolísá, může se hodnota Fondu časem snížit.
NOVIS Family Office Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Tento pojistný fond má za cíl zvýšit hodnotu investovaných prostředků investováním do alternativních investičních fondů, konkrétně do fondů „Family office“, které výrazně investují do nekótovaných finančních nástrojů a různých aktiv.
NOVIS World Brands Pojistný Fondje vlastním Fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Pojišťovna investuje majetek tohoto pojistného Fondu zejména do akcií investičního fondu nazvaného Wealth Fund, který spravuje společnost Mahrberg Wealth AG. Wealth Fund je lucemburským investičním Fondem s několika podfondy. Cílem investiční politiky tohoto pojistného Fondu je získat návratnost investic nad výnosnost, kterou lze dosáhnout investováním do akciového indexu. Pojistný Fond má dlouhodobou tendenci růstu, ale během krátkodobého nebo střednědobého období může dojít k poklesu (snížení hodnoty).
NOVIS Digital Assets Pojistný Fond je vlastním Fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Tento pojistný fond má za cíl zvýšení hodnoty investovaných prostředků investováním do alternativních investičních fondů zaměřených na obchodování v arbitrážích a investic do vývoje a poskytování výpočetní kapacity tzv. Cloud computingu.
Pokud si pojistník dohodne NOVIS Bonus za přežití, dostane zvláštní bonus a tím si naspoří vyšší částku. Pojišťovna měsíčně přerozdělí všechny takto získané prostředky mezi pojistníky, kteří mají zvolený tento bonus, díky čemuž získají od pojišťovny vyšší důchod.
Když má pojištěný úraz, pojišťovna poskytne peněžité plnění, a to i v případě, že po úraze nezůstanou trvalé následky.
Jde o zdravotní pojištění souběžné s povinným zdravotním pojištěním, při kterém dostávají klienti NOVIS Pojišťovny peněžní plnění bez zkoumání účelu jeho použití. Pojištění je platné na celém světě.
V případě přiznání invalidního důchodu pojištěné osobě vyplatí dohodnutou pojistnou sumu jednorázově. Invaliditu posuzují odborníci pojišťovny nezávisle a mohou ji přiznat i v případě, že Česká správa sociálního zabezpečení invaliditu neuzná.
Pojistník může kdykoliv, nezávisle na svém věku, přeměnit na důchod své finanční prostrědky. Pojistná smlouva i v případě čerpání důchodu plnohodnotně pokračuje.
Pojistník může na základě své pojistné smlouvy určit kromě sebe i další osoby, kterým bude pojišťovna vyplácet důchod (např. manžel, manželka, rodiče).
NOVIS Pojišťovna umožňuje pojištěným osobám čerpat vyšší důchod v případě potřeby pečovatelské péče.
Každá pojistná smlouva nabízí automaticky možnost finanční péče o děti (různé pojistné krytí, stipendium, věno).
Pokud pojistník v těžkém životním období nemůže platit pojistné, nemusí kvůli tomu pojistnou smlouvu rušit a zůstává pojištěn.
I bez ukončení pojistné smlouvy si pojistník může nechat vyplatiť peníze, po jistém čase tak může učinit bez srážek.

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení. Více o cookies ZDE.