A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

NOVIS Globális Kötvény Eszközalap

A befektetési politika bemutatása 

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja az, hogy maximalizálja a befektetés összhozamát a befektetés értékének és a hozambevételeknek közép- és hosszú távon történő növelésével és árfolyamnyereség realizálásával. Az eszközalap elsősorban bármely fejlett vagy feltörekvő piacok kormánya vagy kormányzati szerve által kibocsátott bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet, de emellett kisebb mértékben bármely országban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott, bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, nemzetek feletti szervezetek, így az Európai Beruházási Bank hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba is fektethet.
Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem

magyar forint

Engedélyezett ügyletek

állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési
jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Állampapírok és hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok,
valamint ezekbe fektető kollektív
befektetési értékpapírok (kötvény
alap, pénzpiaci alap, likviditási alap)

0 %

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0 %

5 %

100 %

Referenciaindex

JP Morgan Global Government Bond Index

Befektetési kockázatot viseli

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás

++++

Jellemző kockázatok:

hitel, deviza, partner, likviditási, letétkezelői, működési, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem:

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv:

3 év

Megcélzott ügyfélkör,
nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 3 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a Franklin Templeton International Services S.à r.l. által kezelt Templeton Global Bond Fund-ba fekteti.

Az Alap célja, hogy maximalizálja a befektetés összhozamát befektetései értékének és a hozambevételeknek középés hosszútávon történő növelésével és árfolyamnyereség realizálásával. Az Alap elsősorban a következőkbe fektet be: bármely fejlett vagy feltörekvő piacok kormánya vagy kormányzati szerve által kibocsátott bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Az Alap kisebb mértékben az alábbiakba is befektethet: bármely országban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott, bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; nemzetek feletti szervezetek, így az Európai Beruházási Bank hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai.

Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő Franklin Templeton International Services S.à r.l. honlapján (https://www.franklintempleton.hu/) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

Az árfolyam alakulása