TÁJÉKOZTATÁS A 2024 MÁRCIUS 4.- I MNB KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN >>

A NOVIS PERBE FOGTA AZ NBS-T A BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY VISSZAVONÁSÁT ÉRINTŐ HATÁROZAT ELLEN

23.08.2023

A NOVIS 2023. augusztus 4- én  keresetet nyújtott be a Szlovák Nemzeti Bank ellen, amelyben ezen jogsértő határozat megsemmisítését kérvényezi. Egyúttal azt kérik a bíróságtól, hogy függessze fel a vitatott NBS-határozat hatályát mindaddig, amíg a bíróság jogerős döntést nem hoz a NOVIS keresete ügyében.


A kereset 115 oldalon, 664 pontban tartalmazza a tények átfogó leírását, egyértelművé téve, hogy az NBS határozata jogellenes, és a bíróságnak teljes mértékben vissza kell vonnia.

A per konkrét pontjairól a NOVIS a folyamatban lévő bírósági eljárások figyelembevételével a megfelelő időben részletesen fogja tájékoztatni  a nyilvánosságot.


2023. június 6-i nyilatkozatunk

A NOVIS 2023. június 5-én kapta meg a Szlovák Nemzeti Banktól (NBS) határozatát, amelyben az NBS visszavonta a NOVIS biztosítási tevékenység folytatására vonatkozó engedélyét. A biztosító részletesen megvizsgálta az NBS elnöke, Peter Kažimír úr által aláírt határozatot, és meglepően nagy számú hibát és hiányosságot azonosított a határozatban. Többek között azt is, hogy a NOVIS által az NBS-hez benyújtott összes bizonyítékot figyelmen kívül hagyták a határozat meghozatalakor. Ebbe a figyelmen kívül hagyott körbe tartozik egy bécsi bírósági szakértő szakvéleménye is, akinek állítása szerint az NBS a határozat alátámasztásához olyan mértékben eltorzította el a NOVIS Szolvencia mérlegét.

A biztosító meg van győződve arról, hogy az NBS határozata helytelen, és a tények hibás értékelésén, valamint a vonatkozó jogszabályok helytelen alkalmazásán alapul. A biztosító ezért közigazgatási pert készít elő, azonkívül a bíróságtól a határozat jogerőre emelkedésének azonnali elhalasztását is kérni fogja. A NOVIS azért is kezdeményezi a bírósági eljárás lefolytatását, mert az NBS előtti eljárás során több fontos dokumentumot a biztosító kifejezett kérése ellenére sem tettek megtekinthetővé. A bizosító a határozat megszületése előtt többször ismételten rámutatott az NBS egyes tisztviselőinek elfogultságára és azok szabálytalan eljárására, aminek kivizsgálása érdekében a biztosító a főügyészséghez is fordult.

Az NBS tevékenységi engedélyt visszavonó határozata értelmében a NOVIS nem jogosult új biztosítási szerződések megkötésére, de a meglévő ügyfeleknek továbbra is érvényes a megállapodás szerinti biztosítási fedezetük, valamint a díjfizetési kötelezettségük.

További fontos információk: