TÁJÉKOZTATÁS A 2024 MÁRCIUS 4.- I MNB KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN >>

Mi a TKM?

A teljesköltség-mutató (TKM) egy, az Ön tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is.

Mire szolgál?

A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit-linked vagy klasszikus terméken érte el.

Miben szolgálja az Ön érdekeit?

A TKM segítségével - a típuspéldán keresztül - Ön egyszerűbben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált befektetési egységekhez kötött (unit-linked) élet- és nyugdíjbiztosítások, valamint a klasszikus nyugdíjbiztosítások költségszintjeit.

Milyen paraméterek alkalmazásával határozzák meg a TKM-t?

Lássunk egy egyszerű típuspéldát

A biztosított kora, a biztosítás díja és a díjfizetés módja·       

·        A biztosított 35 éves személy, aki
·        2.200.000,- Ft-ért egyszeri díjas, vagy
·        210.000 Ft éves díjjal rendszeres díjú biztosítást köt, ahol a díjfizetés csoportos beszedési megbízással, vagy átutalással történik.

A biztosítás időtartama·       

A TKM kalkuláció különböző időtartamokra történik. Ez arra szolgál, hogy látható legyen, miként befolyásolják a különböző időtartamok a termék költségterhelését.
·        Rendszeres díjfizetés esetén a számítás 10-15-20 évre, egyszeri díjas szerződéseknél 5-10-20 évre történik. Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető.

Fontos tudni, hogy nyugdíjbiztosítások esetében a fenti számítási mód annyiban tér el, hogy a biztosító folyamatos díjas szerződések esetén 45-50-55 éves biztosítottal, egyszeri díjas szerződések esetén 45-55-60 éves biztosítottal számol, a hozzájuk értelemszerűen tartozó 20-15-10, illetve 20-10-5 éves biztosítási időtartamokkal. Ez a számítási mód azáltal, hogy figyelembe veszi a kérdéses termék speciális tulajdonságát, - miszerint az jellemző módon nyugdíjba vonuláskor szolgáltat - pontosabb tájékoztatást nyújt az ügyfelek számára. A megkülönböztethetőség érdekében a nyugdíjbiztosítások esetén a TKM helyett a TKMNy jelölést alkalmazzuk.
A nyugdíjbiztosításként köthető befektetési egységekhez kötött életbiztosításainknak a TKM szabályzat által javasolt, az adott tartamhoz tartozó alsó limitértéket meghaladó TKMNy-et eredményező eszközalapok listájáról és az eltérés mértékéről itt tájékozódhat. Partnerhálózati termékeinknél ezeket az adatokat itt találja.
TKMNy* megjegyzés (ha indokolt).

A TKM szövegrészt csillaggal (*) kell ellátni, és a megadott, módosított paraméterekkel számított TKM érték alatt jól látható módon csillaggal kezdődő lábjegyzetet kell elhelyezni.


„*Jelen termék sajátosságai miatt a fentiekben ismertetett TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el.” Ezt követően pedig meg kell adni az eltérés rövid indoklását és az eltérés mibenlétét.

Figyelem!

Fontos tudnivaló, hogy a szerződés megkötése előtt közölt TKM értékek a típuspéldánkban bemutatott paraméterek esetén értendőek, azt feltételezve, hogy a szerződés az adott tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik és a megállapított díj az adott tartam során maradéktalanul megfizetésre kerül. A TKM érték által bemutatott költségszint nem szükségszerűen azonos a megvásárolni kívánt konkrét szerződés költségeivel, hanem arról megközelítő tájékoztatást nyújt. A szerződés egyedi paramétereinek függvényében a konkrét szerződés költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKM értéktől.

A TKM számítására és alkalmazására vonatkozó szabályzat a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján (www.mabisz.hu) olvasható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TKM fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosításokra, illetve a klasszikus nyugdíjbiztosításokra vonatkozó ügyféltájékoztatásnak. Nem elhanyagolható szempont a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási fedezet jellege (élet-, baleset- vagy egészségbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a termék mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítő fedezettel bővíthető a biztosítás), mennyire likvid az adott szerződésben elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására (pl. befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítások esetén befektetések online átcsoportosításának lehetősége).

Köszönjük figyelmét és bízunk abban, hogy a TKM bevezetésével is hozzájárulunk ahhoz, hogy a különböző biztosítók által kínált befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítások, illetve klasszikus nyugdíjbiztosítások költségszintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási szolgáltatás megvásárlásakor.

TKM Eszközalaponként bontva