A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

NOVIS ÁZSIA FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

A befektetési politika bemutatása 

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja, hogy stabil jövedelem mellett hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Az eszközalap az MSCI Emerging Markets Asia Index szerinti feltörekvő piacokon működő vállalatok részvényeibe fektethet.

Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem

magyar forint

Engedélyezett ügyletek

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele
és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Ázsiai országok tulajdonviszonyt
megtestesítő értékpapírjai, és az
ezekbe fektető kollektív befektetési
értékpapírok

0 %

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0 %

5 %

100 %

Referenciaindex

MSCI Emerging Markets Asia Index (Total Return Net)

Befektetési kockázatot viseli

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás

++++++

Jellemző kockázatok

részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési,
politikai, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv

5 év

Megcélzott ügyfélkör,
nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 5 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a http://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása
Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. által kezelt Fidelity Funds – Emerging Asia Fund-ba fekteti.

Az Alap célja, stabil jövedelem mellett hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Ezek az országok az MSCI Emerging Markets Asia Index szerinti feltörekvő piacok. Az Alap nettó eszközeit közvetlenül China A és B részvényekbe is befektetheti.

Az Alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.
Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. honlapján (https://www.fidelityworldwideinvestment.com/magyarorszag) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

Az árfolyam alakulása