A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

A NOVIS fenntarthatósággal kapcsolatos Közzététele 

Jogi háttér 

Ezen tájékoztató a Fenntarthatósággal kapcsolatos Pénzügyi Közzétételi Rendeleten („SFDR“) alapul.[1]

Bevezető 

A NOVIS elismeri az emberiség kihívásait az éghajlatváltozással kapcsolatban. A környezetünkben bekövetkező változások mértéke és e változások üteme veszélyezteti életmódunkat és ellehetetlenítheti az életet a Föld egyes részein. Számos módja van annak, hogy az egyének, a vállalatok, a kormányok és a kormányzati intézmények felléphessenek az éghajlatváltozás negatív hatásainak csökkentése érdekében és mi, a NOVIS-nál nagyra értékeljük az Európai Unió azon kezdeményezését, amely a pénzügyi intézmények döntéshozatalában alkalmazott fenntarthatósági tényezők nagyobb átláthatóságára összpontosít.

Megértjük, hogy az éghajlatváltozás kockázatainak és hatásainak csökkentése érdekében az egyik fő cselekvési terv a Párizsi Megállapodás, amelynek célja, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését jóval 2 °C alatt tartsa az iparosodás előtti szinthez képest, és folytassa erőfeszítéseit, hogy a hőmérséklet-emelkedést 1,5 ° C-ra korlátozza az iparosodás előtti szinthez képest. Ezenkívül az éghajlatváltozásra adott válasz megerősítésére törekszik, többek között azáltal, hogy a pénzügyi mozgásokat összhangba hozza az alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlattal szembenálló fejlődés útjával.

Ezen háttér mellett a NOVIS olyan stratégián dolgozik, mely arra összpontosít, hogy tevékenységeit összehangolja az ENSZ Közgyűlése által jóváhagyott, a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló menetrendjében meghatározott fenntartható fejlődési célokkal (SDG-k). Ennek a stratégiának megfelelően nem csak a tevékenységünk által érintett SDG-k számára kell összpontosítanunk, hanem az SDG-k szervezetünkre és az abban érdekeltekre gyakorolt hatására is.

Fenntarthatósági kockázati politikák 

Az SFDR 3. cikkének (1) bekezdése alapján tájékoztatni szeretnénk Önt a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásunkba való integrálására vonatkozó politikánkról.

A befektetéssel kapcsolatos döntéseket a befektetési bizottságunk hozza meg, a rendelkezésre álló összes információ alapján azon pénzügyi eszközökről, amelyek vagy már használatban vannak a belső alapjaink fedezeti eszközeiként, vagy amelyeket ezek potenciális kiegészítéseinek tekintünk. Az ilyen rendelkezésre álló információk magukban foglalják az eszközök összehangolását a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) tényezőkkel és a fenntarthatósági kritériumokkal (lásd alább a részleteket).

Befektetési döntéseink azonban elsősorban arra irányulnak, hogy ügyfeleink számára befektetési hozamot érjünk el, miközben széles kockázat-diverzifikációt alkalmazunk. Ezért az ESG és a fenntarthatósági kockázat általánosságban nem domináns tényezők a befektetési döntéseink meghozatala során.

A fenntarthatósági kockázatok konkrét kezelése érdekében, fenntartva a (főleg) közvetett befektetéseken alapuló befektetési filozófiánkat, elindítottuk a NOVIS Sustainability  Eszközalapot, egy a szlovák jog szerint létrehozott belső eszközalapot, amely az alapjául szolgáló pénzügyi eszközökbe fektet be. A NOVIS Sustainability Eszközalapjában az alapul szolgáló pénzügyi eszközök alkalmassági kritériumai a szigorú vállalatirányítási szabályok és az ENSZ égisze alatt létrehozott felelősségteljes befektetési elvek szerinti ESG kritériumok betartása. Így például értékeljük az eszközkezelők vagy a pénzügyi eszközök kibocsátói által benyújtott dokumentációt annak felmérése érdekében, hogy az alapul szolgáló befektetési alapok (ÁÉKBV) pénzügyi eszközei tartalmaznak-e és milyen mértékben befektetést az olyan vállalatokba, amelyek:

  • a környezeti problémák megoldására összpontosítanak; 
  • olyan területeken működnek, mint a hatékony energia, a környezetvédelem, az egészségügy és a társadalmi és demográfiai problémák javítása;
  • hosszú távú növekedési kilátásokat és jó gazdálkodást mutatnak, azaz a vállalatok hosszú távú irányítását az összes érdekelt és a tágabb társadalom érdekében. Ez magában foglalja nemcsak a környezeti, társadalmi és irányítási kérdéseket, melyekkel a vállalat szembesül, hanem azt is, hogy a vállalat hosszú távon hozzáadott értéket képvisel-e a társadalom számára, és felelős kultúrával rendelkezik-e.

Az eszközök széles diverzifikációjának elérése érdekében, amint azt fent említettük, befektetéseink többségéhez befektetési alapokat (ÁÉKBV) használunk. A harmadik fél által működtetett befektetési alapokon keresztül történő közvetett befektetés alkalmazásakor nagy mértékben támaszkodnunk kell az ezen befektetési alapok kezelői által alkalmazott módszertanra, befektetési döntésekre, valamint az általuk nyújtott ESG-re és fenntarthatósági tényezőkre vonatkozó információkra. Ezért a befektetések általunk végzett értékelése is nagy mértékben függ a harmadik felek által nyújtott információktól.

A NOVIS Sustainability Eszközalapjáról további információt a "Fenntarthatósággal kapcsolatos szerződéskötés előtti információk" című dokumentumban talál.

Nem vesszük figyelembe a fenntarthatóságra káros hatásokat 

Az SFDR 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján tájékoztatjuk Önt, hogy jelenleg nem vesszük figyelembe befektetési döntéseink káros hatásait a fenntarthatósági tényezőkre.

Fő célunk az ügyfeleink érdekeinek biztosítása a hosszú távú pozitív befektetési megtérülés, a megfelelő befektetési diverzifikáció és a kockázatcsökkentés alapján. A NOVIS évente újraértékeli belső politikáit és ezek alkalmával fontolóra veszi a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt fő káros hatásainak figyelembe vételét.

Javadalmazási politika 

Az SFDR 5. cikkének (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk Önt, hogy javadalmazási politikánk részeként egyedi Kiemelt Teljesítménymutatókat (KPI) és hosszú távú teljesítmény kritériumokat alkalmazunk, amelyek főleg az alkalmazottaink és a vezetőség tagjai javadalmazásának változó összetevőire hatnak.

Az egyedi KPI-k és a hosszú távú teljesítménykritériumok meghatározásakor, jelenleg nem vesszük külön KPI-ként figyelembe a fenntarthatósági kockázatokat. Mindazonáltal, bár azokat egyedileg nem figyeljük és értékeljük, a fenntartható kockázatok a kockázatkezelésünk szerves részét képezik, ezért közvetetten szerepelnek a befektetési kockázatok kezelésére összpontosító egyéb KPI-ben.

A NOVIS évente újraértékeli belső politikáit, és fontolóra veszi a fenntarthatósági kockázatokkal összefüggő célok eléréséhez kapcsolódó külön KPI bevezetését.

Honlap 

Ezen információkat, valamint az egyéb kapcsolódó információkat megtalálja honlapunkon: https://www.novis.eu/hu/a-novis-fenntarthatosaggal-kapcsolatos-informacioi

Pozsony, 2021.03.10.

[1] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) apénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről.