NOVIS ponúka rovnaké služby s rovnakou rýchlosťou a kvalitou ako pred pandémiou. Kliknite pre viac informácií
Verejný prísľub NOVIS-u ohľadom poistných plnení súvisiacich s COVID-19. Kliknite pre viac informácií

NOVIS BUDE PLNIŤ POISTNÉ UDALOSTI ZAPRÍČINENÉ COVID-19

30.04.2020
V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa NOVIS Poisťovňa rozhodla, že nebude za nižšie uvedených podmienok uplatňovať výluku z poistenia, podľa ktorej právo na poistné plnenie nevzniká za poistné udalosti, ktoré nastali v dôsledku epidémie postihujúcej rozsiahle územie alebo veľkú časť populácie.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na poistné udalosti z akékoľvek dohodnutého poistného rizika, ktoré nastali v priamej príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a jeho mutáciách známych k dnešnému dňu. Poistné plnenie sa vypláca spôsobom a vo výške riadne dohodnutej v poistnej zmluve a vo všeobecných poistných podmienkach príslušného produktu.

Na poistné udalosti, ktoré boli priamo alebo nepriamo vyvolané tým, že poistené osoby nedodržali nariadenia, opatrenia, inštrukcie, odporúčania alebo iné pokyny vydané orgánmi štátnej správy alebo samosprávy v príslušných krajinách počas pandémie ochorenia COVID-19, ktorými sa mali poistené osoby riadiť, sa toto rozhodnutie nevzťahuje.

NOVIS Poisťovňa rozhodla, že tieto podmienky sú platné na poistné udalosti, ktoré vzniknú v čase od 28. 04. 2020 do 27. 09. 2020, teda v čase platnosti verejného prísľubu.

Plné znenie verejného prísľubu nájdete tu.

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.