A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL 2015.04.27

27.04.2015
A NOVIS Biztosító eszközalap-kínálatának megújulásáról és az eszközalapok befektetési politikájának változásairól, amely változások várhatóan jelentős pozitív elmozdulást jelentenek ügyfeleink befektetett pénzeszközeinek teljesítményében.

NAGYSZERŰ ÚJ LEHETŐSÉGEK

A NOVIS Biztosító eszközalap-kínálatát 2015. április 25-től megújította és az eszközalapok befektetési politikáját megváltoztatta. Az új eszközalap-palettán keresztül a Biztosító ügyfelei olyan neves és elismert magyar és külföldi befektetési szolgáltatók befektetési alapjainak teljesítményéből részesedhetnek, mint a Concorde Alapkezelő, a Fidelity, a Franklin Templeton és a J.P. Morgan.

Az új eszközalapok a feltüntetett alapkezelők különböző típusú befektetési alapjain keresztül, a világ fejlett és fejlődő piacain érik el hozamaikat, és ügyfeleink számára most lehetővé vált, hogy befektetéseiket ezekbe az eszközalapokba saját belátásuk szerint elhelyezzék. A NOVIS Biztosító 2015. március 25-től elérhető új eszközalapjai a következők:
  • NOVIS Rövid futamidejű Magyar Kötvény Eszközalap
  • NOVIS Globális Kötvény Eszközalap
  • NOVIS Abszolút hozamú Eszközalap
  • NOVIS Vegyes Eszközalap
  • NOVIS Global Income Fund Eszközalap
  • NOVIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap
  • NOVIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap
  • NOVIS Ázsia Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap
  • NOVIS Latin-Amerika Részvény Eszközalap 
Az új eszközalapok létrehozásával egyidejűleg az eddigi mintaportfóliók (Konzervatív, Kiegyensúlyozott, Dinamikus mintaportfóliók) összetétele is átalakításra került.

Az új eszközalapok összetételét és befektetési politikáját, valamint a mintaportfóliók új összetételét részletesen bemutató, 2015. március 25. napjától hatályos befektetési politika leírását weboldalunkon (www.novis.hu) megtekintheti. 

TÁJÉKOZTATÁS AZ EDDIGI ESZKÖZALAPOK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL ÉS MEGSZŰNÉSÉRŐL


A fentebb említett befektetési politika megváltoztatásával egyidejűleg, és az eszközalapok kínálatának jobb áttekinthetőségének érdekében, a NOVIS Biztosító az eddigi eszközalapok befektetési egységeinek vételét és eladását felfüggesztette. Ezeket az eszközalapokat a Biztosító a kínálatából kivezeti és megszünteti.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az alább felsorolt eszközalapok közül 2015. február 16-i hatállyal az 1. – 4. számú eszközalapok, 2015. március 26.-i hatállyal pedig az 5.-10. számú eszközalapok kereskedését függesztettük fel.

(1) a QUANTIS Kína Részvény Eszközalap
(2) a QUANTIS Dél-Amerika Részvény Eszközalap
(3) a QUANTIS Kelet-Európa Részvény Eszközalap
(4) a QUANTIS Oroszország Részvény Eszközalap
(5) a QUANTIS Abszolút Hozamú Eszközalap
(6) a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Eszközalap
(7) a QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap
(8) a QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap
(9) a QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Eszközalap
(10) a QUANTIS HUF Likviditási Eszközalap

A felsorolt eszközalapok felfüggesztését a Biztosító 2015. május 31. napján megszünteti és ezzel egyidejűleg az érintett eszközalapokat is 2015. május 31. napjával bezárja. 

MENNYIBEN ÉRINTIK EZEK A VÁLTOZÁSOK ÖNT?  


Amennyiben Ügyfelünk a biztosítási díj befektetéséhez a felfüggesztett eszközalapok egyikét sem választotta, és a jövőben sem tervez befektetést a felfüggesztett eszközalapokba, úgy a felfüggesztés kapcsán semmilyen teendője nincs.

Azon Ügyfeleinket, akik a felfüggesztett eszközalapokba fektettek, az alábbi tudnivalókról tájékoztatjuk:

Az eszközalapok felfüggesztésének tartama alatt - a biztosítási díj felfüggesztett eszközalapokról való átirányítása kivételével - a felfüggesztett eszközalapokat érintő ügyfélrendelkezések (így különösen áthelyezés, visszavásárlás, részleges visszavásárlás) nem teljesíthetőek.

Amennyiben az eszközalap felfüggesztésének tartama a 30 napot meghaladja, akkor a Biztosító az érintett ügyfeleinek írásbeli tájékoztatást küld arról, hogy az eszközalapfelfüggesztés megszüntetését követően a Biztosító akkor teljesíti az ügyfélrendelkezéseket, ha azok teljesítésére vonatkozóan a szerződő fél az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követően ismételten rendelkezést ad.

A felfüggesztési időszak alatt befizetett azon díjakat (ide értve az adóról való rendelkezés keretében beérkezett összeget is), amelyeket a Biztosítónak a felfüggesztett eszközalapok valamelyikébe kellene, vagy kellett volna befektetnie, a Biztosító a 2015. március 25. napjától hatályos befektetési politika alapján – az Ön eltérő rendelkezése hiányában – a NOVIS Rövid futamidejű Magyar Kötvény Eszközalapba fekteti.

Amennyiben Ügyfelünk mintaportfólióban helyezte el megtakarításait, és amennyiben 2015. május 20. napjáig Ön eltérően nem rendelkezik, a Biztosító a 2015. május 31. napján megvalósuló elszámolás során megállapított értékű befektetéseiből az Ön által korábban választott – változatlan kockázati besorolású, de új összetételű – mintaportfóliót alkotó eszközalapokban vásárol befektetési egységeket.

Amennyiben Ügyfelünk nem mintaportfólióban helyezte el megtakarításait, 2015. május 20. napjáig lehetősége van a Biztosítóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy az általa fizetett biztosítási díjakat a Biztosító melyik újonnan elérhető eszközalapba, eszközalapokba esetleg NOVIS Díjtartalékba helyezze el és milyen arányban. Ha Ügyfelünk 2015. május 20. napjáig a biztosítási díjak elhelyezéséről nem rendelkezik, a Biztosító a 2015. május 31. napján megvalósuló elszámolás során megállapított értékű befektetéseiből az ÁÜSZF 17. cikke alapján a legalacsonyabb kockázati besorolású eszközalapban, jelen esetben a NOVIS Rövid futamidejű Magyar Kötvény Eszközalapban vásárol befektetési egységeket.

Abban az esetben, ha Ügyfelünk az allokációs arány megváltoztatása mellett dönt, kérjük ezzel kapcsolatos rendelkezését eljuttatni a NOVIS Biztosító, Árpád fejedelem útja 79., Budapest 1036 címre illetve személyes közvetítőjének átadni. Az allokációs arány megváltoztatása úgy a jelen esetben, mint a jövőben is bármikor, költségmentes.

A Biztosító az eszközalapok felfüggesztéséről a szerződőket jelen közzététel útján tájékoztatja, az erre vonatkozó tájékoztatást ügyfélszolgálati irodájában is kifüggeszti, továbbá bejelentés útján tájékoztatja a felügyeleti hatóságot. 

Bratislava, 2015. április 27.

PDF