A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL 2015.03.09

09.03.2015
Tárgy: Tájékoztatás eszközalapok felfüggesztéséről

A NOVIS Poisťovňa a.s. (811 02 Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 2. ; a továbbiakban: Biztosító) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. (Bit.) 132/A. § (12) és (13) bekezdésére figyelemmel – a fogyasztók védelme érdekében - az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit:

A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhelye: 1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 79. 5. emelet) hat általa kezelt befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását (értékesítését és visszaváltását) 2015. február 16. napjától felfüggesztette. A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése a NOVUM Nyugdíjbiztosítás alábbi eszközalapjait érinti:

(1) a QUANTIS Kína Részvény Eszközalap
(2) a QUANTIS Dél-Amerika Részvény Eszközalap
(3) a QUANTIS Kelet-Európa Részvény Eszközalap
(4) a QUANTIS Oroszország Részvény Eszközalap

Tekintettel arra, hogy a fentiekben felsorolt eszközalapok eszközei – a felfüggesztéssel érintett befektetési alapok befektetési jegyei – a forgalmazás felfüggesztése folytán illikviddé váltak, a Biztosító a felsorolt eszközalapok befektetési egységeinek vételét és eladását 2015. február 16. napjától felfüggeszti.

Az felfüggesztett eszközalapok a Biztosító ügyfeleinek 4 %-t érintik. Amennyiben Ügyfelünk a díj befektetéséhez nem választotta a felfüggesztett eszközalapok egyikét sem, és a jövőben sem tervez befektetést a felfüggesztett eszközalapokba, úgy a felfüggesztés kapcsán semmilyen teendője nincs.

Azon Ügyfeleinket, akik a felfüggesztett eszközalapokba fektettek, az alábbi tudnivalókról tájékoztatjuk:

Az eszközalapok felfüggesztésének tartama alatt - a biztosítási díj felfüggesztett eszközalapokról való átirányítása kivételével - a felfüggesztett eszközalapokat érintő ügyfélrendelkezések (így különösen áthelyezés, visszavásárlás, részleges visszavásárlás) nem teljesíthetőek.

A Biztosító által a szerződés alapján érvényesített költségek és kockázati díjak elvonása a felfüggesztés tartama alatt a felfüggesztéssel nem érintett eszközalapokban, illetve a NOVIS Díjtartalékban nyilvántartott befektetési egységek arányos elvonása útján történik. Amennyiben a szerződő befektetései teljes egészében a felfüggesztett eszközalapokban kerültek elhelyezésre, a Biztosító az esedékes költségeket és kockázati díjakat a felfüggesztés megszűnéséig el nem számolt költségként tartja nyilván, és az eszközalap felfüggesztés megszüntetésekor egy összegben számolja el az egyéni számla értékével szemben.

Amennyiben az eszközalap felfüggesztésének tartama a 30 napot meghaladja, akkor a Biztosító az érintett ügyfeleinek írásbeli tájékoztatást küld arról, hogy az eszközalapfelfüggesztés megszüntetését követően a Biztosító akkor teljesíti az ügyfélrendelkezéseket, ha azok teljesítésére vonatkozóan a szerződő fél az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követően ismételten rendelkezést ad.

Amennyiben a befizetett díjat a szerződés, illetve a szerződő rendelkezése alapján a Biztosítónak a felfüggesztett eszközalapba kellene befektetnie, az ÁÜSZF 17. cikk 8. pontja értelmében a Biztosító a díjat a szerződő eltérő rendelkezése hiányában a QUANTIS HUF Likviditási Eszközalapba fekteti. A szerződő írásbeli nyilatkozatában költségmentesen rendelkezhet arról, hogy a Biztosító a biztosítási díjat a QUANTIS HUF Likviditási Eszközalap helyett más elérhető eszközalapba vagy a NOVIS Díjtartalékba fektesse.

A felfüggesztéssel érintett eszközalapban elhelyezett befektetési egységek árfolyama a felfüggesztés megszűnését követően – az eszközalap mögöttes eszközeinek értékében bekövetkezett változások függvényében – akár jelentősen is eltérhet a felfüggesztés előtti utolsó napon érvényes árfolyamhoz képest. A Biztosító mindent megtesz azért, hogy a felfüggesztett eszközalapok eszközei mielőbb ismét likviddé váljanak, és hogy a Biztosító ügyfelei igényük szerint mielőbb hasonló stratégiájú és kockázati besorolású, vagy egyéb eszközalapokba tudjanak befektetni.

A Biztosító az eszközalapok felfüggesztéséről a szerződőket jelen közzététel útján tájékoztatja, az erre vonatkozó tájékoztatást ügyfélszolgálati irodájában is kifüggeszti, továbbá bejelentés útján tájékoztatja a felügyeleti hatóságot.

Bratislava, 2015. március 9. 

PDF