TÁJÉKOZTATÁS A 2024 MÁRCIUS 4.- I MNB KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN >>

NOVIS World Brands Eszközalap

A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelésével, adminisztrációjával és nettó eszközértékének meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Biztosító végzi. Az esz-
közalap stratégiája az, hogy együttműködik egy neves liechtensteini székhelyű vagyon- és eszközkezelő társasággal, a Mahrberg Wealth AG
befektetési tanácsadóval, amelyet egy független és több évszázados befektetési múlttal rendelkező család irányít. Befektetési bizottságuk tagja
Mahrberg Prof. Dr. Christof Helberger, aki egy jól ismert berlini székhelyű független, 1980 óta számtalan vállalat számára befektetési tanácsokat
szolgáltató, elismert „stock picker” ezen a szakterületen.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem:

euró

Engedélyezett ügyletek

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele
és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Mahrberg Wealth AG által kezelt
Wealth Fund egy vagy akár az összes
mögöttes alapja

0%

95 %

100 %

Folyószámlapénz,
bankbetét

0%

5%

100 %

Referenciaindex

Wealth Fund (H2Progresive, H2Conservative, World Class Brands)

Befektetési kockázatot viseli:

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás:

magas

Jellemző kockázatok

részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési,
politikai, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia,
tőke/hozamvédelem:

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv:

10 év

Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási
befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás
lejára- táig még legalább 10 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele a http://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika webhelyen érhető el.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap induláskori eszközeit a NOVIS Biztosító Zrt. kezeli.

A NOVIS World Brands eszközalap nem garantált eszközalap. A Biztosító ennek az eszközalapnak a vagyonát a Mahrberg Wealth AG által létre-
hozott Wealth Fund nevű befektetési alap részvényeibe fekteti. A Wealth Fund több mögöttes alapból álló luxemburgi befektetési alap, melynek
célja a részvényindexbe való befektetés hozamánál magasabb befektetési hozam elérése. Az eszközalap hosszú távon növekvő tendenciát
mutat, de rövid és középtávon csökkenő is lehet. Az eszközalap a Mahrberg Wealth AG által kezelt Wealth Fund összes mögöttes alapjába
fektethet. Az eszközalap lehet EUR-ban, USD-ben vagy abban a pénznemben denominált, amelyben az ügyfelek biztosítási számláját vezetik.
A mögöttes alapok értékpapírokba és olyan pénzpiaci eszközökbe fektetnek, amelyek egy jóváhagyott és szabályozott piacon, az Európai
Unión belül – vagy akár azon kívül is – részvényeket, zálogleveleket, az uniós irányelvnek megfelelő (UCITS) nyílt végű befektetési alapokat
és derivatív ekvivalenseket tartalmaznak.