A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

NOVIS VEGYES ESZKÖZALAP 

A befektetési politika bemutatása 

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja, hogy jövedelmet és középtől hosszú távon mérsékelt tőkenövekedést biztosítson. Az eszközalap befektetésre ajánlott minősítésű, magas hozamú és feltörekvő piaci kötvényekkel, valamint vállalati részvényekkel szemben kitettséget biztosító piacok széles körébe fektet be, így globális államkötvényekbe, helyi államkötvényekbe, vállalati kötvényekbe és egyéb szervezetek által kibocsátott kötvényekbe, ingatlanokkal és infrastruktúrával szemben kitettséget biztosító eszközökbe. 

Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem

magyar forint

Engedélyezett ügyletek

állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Állampapírok, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok,
tulajdonviszonyt megtestesítő
értékpapírok, és az ezekbe fektető
kollektív befektetési értékpapírok

0 %

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0 %

5 %

100 %

Referenciaindex

-

Befektetési kockázatot viseli

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás

++++

Jellemző kockázatok

hitel, részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv

5 év

Megcélzott ügyfélkör,
nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 5 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása
Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. által kezelt FF - Global Multi Asset Income Fund-ba fekteti.

Az Alap célja, hogy jövedelmet és középtől hosszú távon mérsékelt tőkenövekedést biztosítson. Ennek érdekében befektetésre ajánlott minősítésű, magas hozamú és feltörekvő piaci kötvényekkel, valamint vállalati részvényekkel szemben kitettséget biztosító piacok széles körébe fektet be világszerte. Az alap legfeljebb 50 %-ban globális államkötvényekbe, legfeljebb 30 %-ban ingatlanokkal szemben kitettséget biztosító eszközökbe, legfeljebb 30 %-ban más befektetési alapok befektetési jegyeibe vagy részjegyeibe, legfeljebb 30 %-ban infrastruktúrával szemben kitettséget biztosító eszközökbe fektethet be. 

Az Alap államkötvényekbe, vállalati kötvényekbe és egyéb szervezetek által kibocsátott kötvényekbe is fektethet. Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. honlapján (https://www.fidelityworldwideinvestment.com/magyarorszag) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

Az árfolyam alakulása