TÁJÉKOZTATÁS A 2024 MÁRCIUS 4.- I MNB KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN >>

NOVIS Vállalkozói Eszközalap

A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelésével, adminisztrációjával és nettó eszközértékének meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Biztosító végzi. Az
eszközalap stratégiája a magánszektor adósságába való befektetés, lehetőleg költséghatékony pénzügyi eszközökön és magántőkében való
részesedésen keresztül. A Biztosító legnagyobbrészt a sikeres kockázatitőke-társaságok befektetési eszközeit fogja felhasználni. A Biztosító
befektetéseinek egy részét a global impact és a development investment területeken piacvezető cégen keresztül végzi.
 

Az eszközalap jellemzői

Devizanem:

euró

Engedélyezett ügyletek

állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdon-
viszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele és
eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

ETF, melyek értéke a magántőke
indexek alakulásához van kötve,
iválasztott vállalatok alaptőkéjébe
való részesedés ill. Aját nanszírozási
eszközök

0%

95 %

100 %

Folyószámlapénz,
bankbetét

0%

5%

100 %

Referenciaindex

S&P Listed Private Equity Index

Befektetési kockázatot viseli:

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás:

magas

Jellemző kockázatok

hitel, részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői,
működési, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia,
tőke/hozamvédelem:

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv:

10 év

Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási
befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás
lejáratáig még legalább 10 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika webhelyen érhető el.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása
Az eszközalap induláskori eszközeit a NOVIS Biztosító Zrt. kezeli.
Ez az eszközalap garanciamentes eszközalap. A Biztosító a jövőben az eszközalap forrásaiból az alaptőkében való részesedés révén, illetve
sajáttőke-finanszírozás formájában ígéretes vállalatokat fog támogatni. A kötvénytulajdonosok közvetlenül profitálhatnak a befektetés tárgyát
képező vállalatok növekedéséből, így saját pénzeszközeiket magántőke-befektetőkhöz hasonlóan fektethetik be. Az eszközalap másik befek-
tetési formáját ETF (Exchange Traded Fund) tőzsdén kereskedett befektetési jegyek képviselik, melyek private equity (magántőke) indexek
alakulásához vannak kötve. Tekintettel arra, hogy a magántőke-beruházások magas potenciális hozammal rendelkeznek, magas kockázattal
járnak, ezért az eszközalap értéke egy adott időpontban jelentősebb csökkenést is mutathat, mint a NOVIS Biztosító által kínált többi eszközalap.