NOVIS Tőkevédett Eszközalap

A befektetési politika bemutatása

Az eszközalap főként olyan európai uniós tagállamok államkötvényeibe fektet, amelyek gazdaságilag stabilak és lehetőleg pozitív költségvetési
mérleggel rendelkeznek. A Biztosító azon országokban kíván államkötvényeket szerezni, ahol ügyfélkörrel rendelkezik, így nagyobb diverzifiká-
ciót és magasabb hozamot ér el, mint azok a biztosítók, amelyek kizárólag az anyaországukban fektetnek be. A devizakockázat a nem euró-
kötvényekkel társítva 100%-ban fedezett azáltal, hogy a biztosítási számlák egy része szintén a vonatkozó pénznemben van.

A NOVIS „Wealth Insuring” biztosítás esetén a biztosítási díjból befektetésre kerülő eszközök minimálisan 10%-a, de legfeljebb 30%-a
kötelezően a NOVIS Tőkevédett Eszközalapba kerül befektetésre! A befektetésre kerülő eszközök mértékét az ajánlati lapon a szerződő
határozza meg, amelyet a szerződés teljes tartama alatt, a meghatározott intervallumon belül (10%-tól 30%-ig) szabadon módosíthat.
Az eszközalap jellemzői

Devizanem:

euró

Engedélyezett ügyletek

állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési
jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Magyar államkötvények

0%

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0%

5%

100 %

Referenciaindex

80 % RMAX, 20 % MAX

Befektetési kockázatot viseli:

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás:

kockázatmentes

Jellemző kockázatok

nincsenek

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem:

van

Javasolt minimális befektetési időtáv:

5 év

Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás
lejáratáig még legalább 2 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika webhelyen érhető el.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalapot és a benne foglalt eszközöket a NOVIS Poistovna a.s. (NOVIS Biztosító Zrt.) kezeli.

A Biztosító az ebbe az eszközalapba fektetett eszközök esetén 100% tőkegaranciát vállal a biztosítási szerződés teljes tartama alatt, valamint
ezt meghaladóan minden hónapban garantálja az eszközök pozitív értékelését. A Biztosító minden naptári év végén honlapján teszi közzé a
következő évre várható hozamot. Ez az eszközalap olyan államkötvényeket tartalmaz, amelyek egyéves futamidőt meghaladó hitelviszonyt
megtestesítő értékpapíroknak minősülnek, és magukban foglalják a garantált hozam kifizetését. Az eszközalap kizárólag az állam (vagy jogsza-
bály alapján az erre jogosult állami szervezet) által kibocsátott kötvényeket foglalja magába, valamint a kibocsátott kötvény pénzneme azonos
azzal a pénznemmel, amelyben az eszközalapot vezetik.