A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

NOVIS RÖVID FUTAMIDEJŰ MAGYAR KÖTVÉNY ESZKÖZALAP 

A befektetési politika bemutatása 

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja az, hogy az alacsony kockázatú, forintban denominált, fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba, és rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést lehetővé tegye az ügyfelek számára.

Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem

magyar forint

Engedélyezett ügyletek

állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési
jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Magyar állampapírok, és hitelviszonyt
megtestesítő magyar értékpapírokba
fektető kollektív befektetési értékpapírok
(kötvény alap, pénzpiaci alap,
likviditási alap)

0 %

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0 %

5 %

100 %

Referenciaindex

80 % RMAX, 20 % MAX

Befektetési kockázatot viseli

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás

++

Jellemző kockázatok

hitel, partner, likviditási, letétkezelői, működési, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv

1,5-2 év

Megcélzott ügyfélkör,
nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 2 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alapba fekteti.

Az Alap célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfóliójának döntő többségét alacsony kockázatú, forintban denominált, fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci félreárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alap elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. 

Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő Concorde Alapkezelő Zrt. honlapján (http://www.privatvagyonkezeles.hu) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

Az árfolyam alakulása