NOVIS LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

A befektetési politika bemutatása 

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson elsősorban latin-amerikai vállalatok részvényeibe történő befektetés útján. Eszközeit olyan vállalati részvényekbe fekteti, amelyek latin-amerikai országokban rendelkeznek székhellyel, vagy fő gazdasági tevékenységüket latin-amerikai országok területén végzik.

Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem

magyar forint

Engedélyezett ügyletek

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Latin-amerikai országok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjai, és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok

0 %

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0 %

5 %

100 %

Referenciaindex

MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)

Befektetési kockázatot viseli

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás

++++++

Jellemző kockázatok

részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési, politikai,
koncentrációs

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv

5 év

Megcélzott ügyfélkör,
nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 5 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a JPMorgan Asset Management (Europe) S.á.r.l. által kezelt JPMorgan Funds – Latin America Equity Fund-ba fekteti.

Az Alap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson elsősorban latin-amerikai vállalatok részvényeibe történő befektetés útján. Az Alap eszközeinek legalább 67 %-át (a készpénz és készpénz-jellegű eszközöket nem számítva) olyan cégek részvényeibe fekteti, amelyek latin-amerikai országokban rendelkeznek székhellyel, vagy fő gazdasági tevékenységüket latin-amerikai országok területén végzik. Az Alap bármilyen devizanemű eszközbe befektethet.

Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő JPMorgan Asset Management (Europe) S.á. r.l. honlapján (http://www.jpmorganassetmanagement.lu/) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

Az árfolyam alakulása