TÁJÉKOZTATÁS A 2024 MÁRCIUS 4.- I MNB KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN >>

NOVIS Jelzálog Eszközalap

A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelésével, adminisztrációjával és nettó eszközértékének meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Biztosító végzi.Ezen
eszközalap stratégiája ingatlanfedezettel biztosított hitelbe vagy olyan pénzügyi eszközökbe fektetni, amelyek tükrözik az ingatlanpiac változá-
sát. A biztosítótársaság az ingatlanokkal kapcsolatos beruházásaiban tapasztalt befektetési vállalatokkal működik együtt. A Biztosító ezen az
eszközalapon keresztül jelzáloghiteleket is nyújt ügyfelei számára.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem:

euró

Engedélyezett ügyletek

befektetési jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Jelzáloglevelek, egyéb pénzügyi
eszközök, melyek zálogjog által
biztosítottak vagy melyek értéke
az ingatlanpiac fejlődéséhez és
kiközvetített ingatlanhitelekhez kötött

0%

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0%

5%

100 %

Referenciaindex

iShares Markit Iboxx ETF

Befektetési kockázatot viseli:

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás:

alacsony

Jellemző kockázatok

hitel, partner, likviditási, letétkezelői, működési, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia,
tőke/hozamvédelem:

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv:

5 év

Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási
befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás
lejáratáig még legalább 5 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika webhelyen érhető el.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap induláskori eszközeit a NOVIS Biztosító kezeli.
Ez az eszközalap garanciamentes eszközalap. A Biztosító ezen eszközalap forrásait jelzáloglevelekbe fekteti, valamint más pénzügyi eszközök-
be, melyek zálogjog által biztosítottak, vagy amelyek értéke az ingatlanárak fejlődéséhez kötött. Tekintettel arra, hogy az ingatlanpiac folyama-
tosan változik, az eszközalap értéke csökkenő is lehet. A Biztosító inkább a likvid eszközöket részesíti előnyben, amelyeket neves és transz-
parens alapkezelő cégek kezelnek. A jövőben ezen eszközalap forrásaiból hitelek nyújthatók, melyeknek fedezetét maguk az ingatlanok, illetve
az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek biztosítják, emellett az eszközalap hozamát az egyes hitelekre befizetett kamatok generálják.
Az eszközalap forrásainak befektetése történhet euróban, USD-ben, illetve abban a pénznemben, amelyben azon ügyfelek biztosítási számláit
vezetik, akik úgy határoztak, hogy a biztosítási számlájukon lévő forrásaikat ebbe az eszközalapba fektetik.