NOVIS Gold Eszközalap

A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelésével, adminisztrációjával és nettó eszközértékének meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Biztosító végzi. A Bizto-
sító arra törekszik, hogy a fizikai aranynak és az olyan pénzügyi eszközöknek, amelyek tükrözik az arany aktuális árát, egy megbízható és tartós
kompozícióját érje el. Ez a stratégia likviditást és különleges biztonságot nyújt pénzügyi válság idején is. A Biztosító fizikai aranyát legnagyobb
részben svájci bankok magánszéfjeiben helyezik el.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem:

euró

Engedélyezett ügyletek

állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdon-
viszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele és
eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Aranyba vagy pénzpiaci eszközökbe
való befektetés, melyeknek értéke az
aranytól függ

0%

95 %

100 %

Folyószámlapénz,
bankbetét

0%

5%

100 %

Referenciaindex

London Gold Fixing

Befektetési kockázatot viseli:

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás:

alacsony

Jellemző kockázatok

hitel, részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, műkö-
dési, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia,
tőke/hozamvédelem:

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv:

5 év

Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási
befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás
lejáratáig még legalább 5 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika webhelyen olvasható.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap induláskori eszközeit a NOVIS Biztosító Zrt. kezeli.
A NOVIS Gold Eszközalap garanciamentes eszközalap. A Biztosító ezen eszközalap forrásait fizikai aranyba vagy olyan pénzpiaci eszközökbe
fekteti, amelyek értéke az arany értékétől függ. Mindemellett a Biztosító előnyben részesíti a likvid pénzpiaci eszközöket, amelyeket neves és
átlátható befektetési cégek kezelnek. Ezek az eszközök euróban és USD-ben is denominálhatók, valamint abban a pénznemben, amelyben
azon ügyfelek biztosítási számláit vezetik, akik úgy határoztak, hogy a biztosítási számlájukon levő forrásaikat ebbe az eszközalapba fektetik.
Tekintettel arra, hogy az arany ára folyamatosan változik, az eszközalap értéke csökkenő is lehet.