A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

NOVIS GLOBÁLIS FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

A befektetési politika bemutatása 

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja, hogy jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Eszközeit olyan jövedelemtermelő vállalati részvényekbe fekteti, amelyek fejlődő piaci országokban rendelkeznek székhellyel, vagy fő gazdasági tevékenységüket fejlődő országok területén végzik. E vállalatok között kisebb, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok is lehetnek.

Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem

magyar forint

Engedélyezett ügyletek

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele
és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Fejlődő piaci országbeli tulajdonviszonyt
megtestesítő értékpapírok, és
az ezekbe fektető kollektív befektetési
értékpapírok

0 %

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0 %

5 %

100 %

Referenciaindex

MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Befektetési kockázatot viseli

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás

++++++

Jellemző kockázatok

részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési,
politikai, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv

5 év

Megcélzott ügyfélkör,
nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 5 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a JPMorgan Asset Management (Europe) S.á.r.l. által kezelt JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund -ba fekteti.

Az Alap célja, hogy elsődlegesen fejlődő piaci cégek osztalék-fizetést biztosító részvényeibe fektetve biztosítson jövedelmet, illetve hosszú távú tőkenövekedést. Az Alap eszközeinek legalább 67 %-át (a készpénz és készpénz-jellegű eszközöket nem számítva) olyan cégek osztalék-fizetést biztosító részvényeibe fekteti, melyek egy fejlődő országban lettek bejegyezve, vagy gazdasági tevékenységük nagy részét ott végzik. Az Alap eszközei között kisebb cégek részvényei is megtalálhatók. Az Alap bármilyen devizanemű eszközbe befektethet.

Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő JPMorgan Asset Management (Europe) S.á. r.l. honlapján (https://www.jpmorganassetmanagement.lu/) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

Az árfolyam alakulása