A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

NOVIS GLOBÁLIS FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

A befektetési politika bemutatása 

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja, hogy jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Eszközeit a fejlett piacon működő jövedelemtermelő vállalati részvényekbe fekteti világszerte. Az eszközök kiválasztása a vonzó osztalékhozamok és a tőkenövekedési potenciál alapján történik.

Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem

magyar forint

Engedélyezett ügyletek

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek
vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, és az ezekbe fek-tető kollektív befektetési érték-papírok

0 %

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0 %

5 %

100 %

Referenciaindex

-

Befektetési kockázatot viseli

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás

+++++

Jellemző kockázatok

részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési,
koncentrációs

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv

5 év

Megcélzott ügyfélkör,
nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 5 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása
Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. által kezelt FF - Global Dividend Fund-ba fekteti.

Az Alap célja, hogy hogy jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Az Alap ennek érdekében eszközeinek legalább 70%-át jövedelemtermelő vállalati részvényekbe fekteti világszerte. Az eszközök kiválasztása a vonzó osztalékhozamok és a tőkenövekedési potenciál alapján történik. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.

Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. honlapján (https://www.fidelityworldwideinvestment.com/magyarorszag) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

Az árfolyam alakulása