A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

NOVIS GLOBAL INCOME FUND ESZKÖZALAP

A befektetési politika bemutatása 

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja, hogy rendszeres jövedelmet biztosítson a jövedelemtermelő értékpapírokból összeállított portfolió segítségével. Az alap eszközeit elsősorban – akár feltörekvő piaci - kötvényekbe, részvényekbe, és szabályozott ingatlanbefektetési társaságokba fekteti.
Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem

magyar forint

Engedélyezett ügyletek

állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
tulajdonviszonyt megtestesítő
értékpapírok, és az ezekbe
fektető kollektív befektetési értékpapírok

0 %

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0 %

5 %

100 %

Referenciaindex

40% Barclays US High Yield / 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
/ 35% MSCI World Index (Total Return Net) / 25% Barclays Global
Credit Index (Total Return Gross)

Befektetési kockázatot viseli

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás

++++

Jellemző kockázatok

hitel, részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv

5 év

Megcélzott ügyfélkör,
nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 5 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a http://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a JPMorgan Asset Management (Europe) S.á.r.l. által kezelt JPMorgan Funds – Global Income Fund-ba fekteti.

Az Alap célja, hogy rendszeres jövedelmet biztosítson a jövedelemtermelő értékpapírokból összeállított portfolió
segítségével. Az Alap eszközeit elsősorban – akár feltörekvő piaci - kötvényekbe, részvényekbe, és szabályozott ingatlanbefektetési társaságokba fekteti. A portfolióban átváltoztatható értékpapírok, forward devizaügyletek, és befektetésre nem ajánlott, vagy nem minősített értékpapírok is szerepelhetnek.
Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő JPMorgan Asset Management (Europe) S.á. r.l. honlapján (http://www.jpmorganassetmanagement.lu/) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

Az árfolyam alakulása