TÁJÉKOZTATÁS A 2024 MÁRCIUS 4.- I MNB KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN >>

NOVIS Family Office Eszközalap

A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelésével, adminisztrációjával és nettó eszközértékének meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Biztosító végzi. Ez az
eszközalap egyedi lehetőséget biztosít ügyfeleink számára, ugyanis a Family Office alapok olyan különleges alapok, amelyek kizárólag nagy-
befektetők számára érhetők el, és alapesetben 1.000.000 eurónak megfelelő kezdő befektetést igényelnek. E biztosítási alap stratégiája, hogy
kizárólag olyan nagyra becsült pénzintézetekkel dolgozik együtt, akiknek komoly tapasztalatai vannak a családi vagyonkezelői szolgáltatások
nyújtásában és kezelésében.

A biztosítási díjból befektetésre kerülő eszközök legfeljebb 70%-a helyezhető el a NOVIS Family Office Eszközalapba.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem:

euró

Engedélyezett ügyletek

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele
és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Befektetés Family O ce alapokba és
közvetlenül Family O ce által kezelt
tulajdonba

0%

95 %

100 %

Folyószámlapénz,
bankbetét

0%

5%

100 %

Referenciaindex

BP Family O ce Fund

Befektetési kockázatot viseli:

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás:

magas

Jellemző kockázatok

részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési,
koncentrációs

Tőke/hozamgarancia,
tőke/hozamvédelem:

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv:

10 év

Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási
befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás
lejáratáig még legalább 10 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele a http://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika webhelyen érhető el.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása


Az eszközalap eszközeit a NOVIS Biztosító kezeli.

Ez az eszközalap garanciamentes eszközalap. A Biztosító ezen eszközalap forrásait egy vagy több Family Office alapba fekteti. A Family Office
alapokat minősített befektetők számára alakították ki. Az eszközalap árfolyamának alakulása azon Family Office alapok értékének alakulásától
függ, amelyekbe az eszközalap befektet. A Family Office alapok értéke hosszú távon növekvő tendenciát mutat, ám rövid vagy középtávon
csökkenést is jegyezhet. Az eszközalap olyan különleges befektetési alapok részesedéseibe fektethet, amelyek tulajdonságaik miatt megfe-
lelnek a Family Office alapnak. Ezenkívül lehetőség van arra is, hogy az alapban birtokolt részesedést egyenesen a Family Office alapkezelő
kezelje. Kiegészítésképpen az eszközalap pénzügyi forrásai olyan befektetési eszközökbe is fektethetők, amelyek hosszú távú és stabil befek-
tetési politikára alapulnak, pl. az amerikai magánegyetemek politikájára. Az eszközalap forrásainak befektetése euróban történik, illetve abban
a pénznemben, amelyben azon ügyfelek biztosítási számláit vezetik, akik úgy határoztak, hogy a biztosítási számlájukon levő forrásaikat ebbe
az eszközalapba fektetik.