NOVIS ETF Részvény Eszközalap

A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelésével, adminisztrációjával és nettó eszközértékének meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Biztosító végzi. A Bizto-
sító azon vállalatoktól kíván ETF-eket vásárolni, amelyek a világon vezetőnek számítanak ezen innovatív értékpapírtípus kereskedésének terü-
letén. Jelenleg minden ETF iShares formájában van birtokunkban. Az iShares a legsikeresebb ETF-típus a piacon, amelyet a világ legnagyobb
vagyonkezelő társasága, a BlackRock Inc. bocsát ki. A Biztosító az alap eszközeit több alacsonyan indexált ETF-alapba fekteti.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem:

euró

Engedélyezett ügyletek

állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési
jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Tőzsdén kereskedett befektetési jegyek

0%

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0%

5%

100 %

Referenciaindex

MSCI World Index, MSCI EMD index

Befektetési kockázatot viseli:

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás:

magas

Jellemző kockázatok

deviza, partner, likviditási, letétkezelői, működési

Tőke/hozamgarancia,
tőke/hozamvédelem:

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv:

10 év

Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási
befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás
lejáratáig még legalább 10 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele a http://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika webhelyen érhető el.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap induláskori eszközeit a NOVIS Biztosító Zrt. kezeli.
A NOVIS ETF Részvény Eszközalap garanciamentes eszközalap. A Biztosító az eszközalap forrásait ETF (Exchange Traded Fund) tőzsdén
kereskedett befektetési jegyeibe fekteti. Az ETF-részvények árfolyama a hozzá kötött tőzsdei részvények mutatójától függ. Az ETF Részvény
Eszközalap hosszú távú növekedési tendenciát mutat, de értékük rövid, illetve középtávon csökkenő is lehet. Az eszközalap tőzsdén forgalma-
zott részvényekbe fektet, rajtuk kívül a Biztosító a likvid ETF-eket részesíti előnyben, melyeket neves és transzparens cégek kezelnek. ETF lehet
euróban és USD-ben is denominált, valamint abban a pénznemben, amelyben azon ügyfelek biztosítási számláit vezetik, akik úgy határoztak,
hogy a biztosítási számlájukon levő forrásaikat ebbe az eszközalapba fektetik.