A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

NOVIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALAP

A befektetési politika bemutatása 

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Ennek érdekében az eszközalap kezelője olyan befektetési alapokba fektet, amelyeknek nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem

magyar forint

Engedélyezett ügyletek

befektetési jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek

Eszközallokáció

Eszközök típusa

Minimum

Cél

Maximum

Abszolút hozamú, illetve alapok
alapja jellegű kollektív befektetési
értékpapírok

0 %

95 %

100 %

Folyószámlapénz, bankbetét

0 %

5 %

100 %

Referenciaindex

RMAX

Befektetési kockázatot viseli

szerződő

Hozamkilátás és kockázati besorolás

++

Jellemző kockázatok

hitel, partner, likviditási, letétkezelői, működési, koncentrációs

Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem

nincs

Javasolt minimális befektetési időtáv

1-3 év

Megcélzott ügyfélkör,
nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:

az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 3 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a http://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása

Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Concorde Hold Alapok Alapjába fekteti.

Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap közel egyenlő arányban tart a Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap, a Concorde-VM Származtatott Befektetési Alap, a Citadella Származtatott Befektetési Alap, a Platina Pí Származtatott Befektetési Alap és a Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyeiből. Ezen alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni.

Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő Concorde Alapkezelő Zrt. honlapján (http://www.privatvagyonkezeles.hu) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

Az árfolyam alakulása