NOVIS Wealth Insuring

Poistenie od NOVIS Poisťovne je unikátne rozsahom poisteného krytia, úplne novými možnosťami sporenia, svojou neuveriteľnou flexibilitou, likviditou a novými formami využívania kapitálu. Čo to znamená pre Vás? "NOVIS Wealth Insuring" je založené na princípe "Jedna zmluva, na celý život, pre celú rodinu". Poistené riziká môžete ľubovoľne kombinovať a určiť si rôzne poistné sumy. Jednou poistnou zmluvou poistíte celú rodinu. Nové formy sporenia Vám zabezpečia výhodné zhodnocovanie vložených finančných prostriedkov.

POISTENIE - ŽIJEME S VAMI

Kombináciu poistných rizík, ako aj výšku poistných súm, na ktoré chcete mať tieto Vami zvolené riziká poistené, si určujete sami. Voľbu poistených rizík a poistných súm si môžete ľubovoľne upravovať kedykoľvek počas trvania poistnej zmluvy - samozrejme bezplatne. Na jednej zmluve môžete poistiť viac osôb, aj osoby bez príbuzenského vzťahu. Flexibilita poistených rizík a poistných súm platí rovnako pre všetky poistené osoby. Poistnú zmluvu si môžete uzatvoriť od 15 rokov. Ďalšie poistené osoby môžu byť poistené od nula rokov.

POISTNÉ KRYTIA

Poistenie pre prípad smrti - v prípade úmrtia poistníka je oprávneným osobám vyplatená celá poistná suma pre prípad smrti dojednaná v poistnej zmluve, celá aktuálna poistná suma pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou (ak bolo dohodnuté), 100 % peňažnej hodnoty podielových jednotiek poistného účtu poistnej zmluvy a celá hodnota NOVIS vernostného bonusu, pokiaľ naň mal poistník nárok. Poistnú sumu si môžete zmeniť 1-krát ročne bezplatne. Priebežnú zmenu poistnej sumy môžete využiť napríklad ak si poistením chcete len zabezpečiť úhradu zostatku úveru alebo hypotéky. Každý rok si môžete znižovať poistnú sumu tak, ako klesá aj výška vášho úveru. 
Poistenie chorôb a operácií - obsahuje automaticky krytie všetkých nasledovných rizík: kritické choroby, operácie v dôsledku choroby, hospitalizáciu a práceneschopnosť. Trendom v zdravotníctve je stále väčší podiel priamych platieb pacientov zdravotníckym zariadeniam. Aj preto NOVIS poskytuje možnosť poistiť sa pre prípad potreby zdravotnej starostlivosti a pokryť finančné náklady, ktoré to prináša, z poistného plnenia.
Plnohodnotné poistenie v dôsledku úrazu - obsahuje automaticky krytie pre trvalé následky v dôsledku úrazu, smrť spôsobená úrazom a rozšírené úrazové krytie. Počet úrazov, ktoré kryje poistenie, je neobmedzené.
Poistenie pre prípad invalidity - Pre výplatu poistného plnenia v prípade invalidity pre nás nie je rozhodujúce stanovenie stupňa invalidity podľa sociálnej poisťovne, preto môžeme vyhovieť žiadosti o poistné plnenie aj v prípade, že sociálna poisťovňa neuzná nárok na invalidný dôchodok.

INVESTOVANIE / NOVIS FONDY

Naše poistenie je navrhnuté tak, aby vám nielen poskytovalo finančnú istotu pri nepredvídateľných udalostiach, ale aby vám aj umožnilo vložené prostriedky čo najvýhodnejšie zhodnocovať. Vy rozhodujete, kedy a v akej výške chcete investovať. Môžete investovať v pravidelných intervaloch, ale môžete aj kedykoľvek vložiť viac. Na začiatku si vyberiete do akých fondov chcete investovať, samozrejme alokačný pomer je možné kedykoľvek upraviť.

Základnou výhodou investovania v NOVISe sú nízke poplatky, ktoré sú s tým spojené. Väčšina finančných inštitúcií zabezpečuje zhodnocovanie prostriedkov vo fondoch špecializovaných spoločností a klientovi účtuje dvojité poplatky za správu fondov. NOVIS spravuje prostriedky klientov vo vlastných inovatívnych fondoch, ktorých zhodnotenie je minimálne na úrovni konkurencie pri výrazne nižších poplatkoch. 

Novis Garantovane Rastúci Poistný Fond - Počas celej doby trvania fondu garantujeme každý mesiac zhodnotenie prostriedkov, ktoré sú na poistnom účte

Novis ETF Akciový Poistný Fond - Prostriedky tohto fondu investujeme do viacerých nízko nákladových indexovaných fondov (ETF fondy). Viac o ETF fondoch

Novis World Gold-Standard Poistný Fond - Prostriedky tohto fondu investujeme do fyzického zlata alebo do finančných inštrumentov, ktorých hodnota závisí od hodnoty zlata. Pri splnení určitých podmienok je možné vyplatiť hodnotu poistného účtu vo fyzickom zlate

Novis Podnikateľský Poistný Fond - Vďaka tomuto fondu priamo profitujete z rastu hodnoty firiem a môžete investovať svoje finančné prostriedky podobným spôsobom ako veľkí investori

Novis Hypotekárny Poistný Fond - Výnosy fondu sa tvoria priamo zo zaplatených úrokov jednotlivých úverov zabezpečených hypotekárne.

Zhodnotenie fondov nájdete v sekcii Novis Fondy.

FLEXIBILNÉ PLATENIE POISTNÉHO

Poistná aj investičná zložka poistenia "NOVIS Wealth Insuring" závisí najmä od vášho rozhodnutia, pričom ich nastavenie môžete ľubovoľne meniť. Sami si zvolíte výšku plánovaného mesačného poistného. Môžete sa rozhodnúť pre jednorazové zaplatenie poistného, pravidelné platenie alebo skombinovať obe možnosti. Na základe Vašej preferencie Vám finančný sprostredkovateľ stanoví potrebné poistné, ktoré slúži na zabezpečenie poistenia pre vami zvolené riziká.

Aj v platení poistného Vám poskytujeme úplnú flexibilitu. Ak budete mať k dispozícii viac prostriedkov, môžete ich kedykoľvek poslať a my ich investujeme do vami zvolených fondov. Rovnako ak budete mať finančne náročnejšie obdobie, môžete platenie poistného znížiť na úroveň minimálneho poistného, alebo aj úplne prestať platiť! V takom prípade vám budú zrážky za poistenie rizík strhávané z dovtedy nasporených prostriedkov na vašom poist

nom účte.

NOVIS VERNOSTNÝ BONUS

Pre nových klientov prináša poisťovňa ďalšie vylepšenia produktu, 

predovšetkým NOVIS vernostný bonus 1.000 € pre každého nového klienta, ktorý spĺňa podmienky podľa Všeobecných poistných podmienok. Tento bonus sa Vám počas poistenia zhodnocuje.

Simulovaný vývoj poistného účtu

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.