AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ STAV - BŘEZEN 2024 >>

Objevte nový svět pojištění
s NOVISem

Poslední velká krize ukázala, že mnoho složitých a nepřehledných finančních produktů je nevýhodných nejen pro obyvatelstvo, ale dokonce i nebezpečných pro stabilitu globálního finančního systému. Krize tím jednoznačně poukázala na potřebu nových finančních řešení, která by přispěla ke stabilnímu růstu a harmonii.

Potřeba aplikovat vytvářet nová finanční řešení vyplývá zejména z potřeby zajistit kvalitní standard stárnoucí populaci, kdy lidé vyššího věku potřebují kompenzovat zhoršující se péči a jistoty ze strany státu na individuální bázi.

Skutečně nové inovativní finanční produkty můžeme klientům přinést jen díky zcela nové pojišťovně, proto 15 významných akcionářů a vizionářů z 6 důležitých zemí, založilo mezinárodní společnost NOVIS Poisťovna a.s., s centralizovaným sídlem pro celou Evropu v Bratislavě.

Produkty vyvinuté NOVIS Pojišťovnou jsou výjimečné v celoevropském měřítku, proto pojišťovna působí kromě Slovenska také v České republice, Maďarsku, Rakousku, Německu, Polsku, Itálii a Finsku. V roce 2017 společnost začala velmi úspěšně v Itálii a počátkem roku 2018 zahájila svou činnost ve Švédsku a na Islandu.