NOVIS NABÍZÍ STEJNÉ SLUŽBY SE STEJNOU RYCHLOSTÍ A KVALITOU JAKO PŘED PANDEMIÍ. Klikněte pro více informací

Impressum

NOVIS Pojišťovna,
odštěpný závod Česká republika,

Národní 973/41
110 00 Praha 1

Sídlo společnosti:
NOVIS Insurance Company,
NOVIS Versicherungsgesellschaft,
NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
NOVIS Poisťovňa a.s.,
Námestie Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava


NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. podniká na základě licence udělené Národní bankou Slovenska rozhodnutím č. ODT - 13166 / 2012-16 ze dne 3.10.2013.

Orgán dohledu:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
www.nbs.sk