AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ STAV - BŘEZEN 2024 >>

NOVIS POJISTNÉ FONDY

Investičním cílem Fondu je zvyšovat v dlouhodobém horizontu hodnotu investice nad úroveň inflace přímým nebo nepřímým investováním do státních a podnikových dluhopisů s pevnou úrokovou mírou, které tvoří většinu investic, zatímco dluhové cenné papíry s pohyblivým úrokem mohou být zastoupeny s nižším podílem. Fond může také investovat do dluhopisů bez investičního stupně, pokud existuje příznivý poměr mezi očekávaným výnosem a souvisejícím rizikem. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Aktiva jiná než dluhopisy, bankovní vklady a jiné měnové nástroje mohou tvořit maximálně 20 % portfolia Fondu. Očekává se, ačkoliv to není garantováno, že Fond bude mít nižší volatilitu a relativně stabilní pozitivní výkonnost. Fond investuje napříč odvětvími hospodářství a bez geografických omezení. Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách.

Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu. Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy. Měnové riziko není zajištěno.

Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.

NOVIS Fixed Income Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 1.28 % 0.26 %
Franklin European Total Return Fund Class A (Acc) LU0170473374 20.91 % 0.60 % 1.89 % 0.39 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 33.59 % 0.57 % 1.86 % 0.62 %
Invesco Bond Fund LU1775947762 25.51 % 0.89 % 3.58 % 0.91 %
Celkem 100.00 % 2.19 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.00 %
Výnos (CZK): 1.28 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 20.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.26 %
Franklin European Total Return Fund Class A (Acc)
ISIN: LU0170473374
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.60 %
Výnos (CZK): 1.89 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 20.91 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.39 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.57 %
Výnos (CZK): 1.86 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 33.59 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.62 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.89 %
Výnos (CZK): 3.58 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 25.51 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.91 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 2.19 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden 1.45 1.44
Únor -2.27 1.74
Březen -0.96 0.23
Duben 0.17 -1.16
Květen 1.92 -1.55
Červen -0.49 2.19
Červenec 0.63 -
Srpen 1.17 -
Září 1.42 -
Říjen 0.22 -
Listopad 0.91 -
Prosinec 4.64 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
-4.72 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
0.34 %

Investičním cílem Fondu je v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu investice nad úroveň inflace přímým nebo nepřímým investováním do akcií kótovaných na hlavních světových burzách, které tvoří většinu investic. Nižší podíl může být investován do podnikových nebo státních dluhopisů. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Ostatní aktiva mohou tvořit maximálně 20 % portfolia fondu. Očekává se, ačkoli to není garantováno, že tento Fond může mít vysokou výkonnost s ohledem na vysoký podíl akcií, což zároveň představuje větší riziko kolísání hodnoty, které je částečně kompenzováno snahou o globální diverzifikaci. Cílem Fondu je investovat především do investičních fondů, které mají nižší ukazatel nákladů, než odpovídá průměru nákladovosti investičních fondů.

Fond investuje napříč odvětvími hospodářství a bez geografických omezení. Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách. Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu. Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy.

Měnové riziko není zajištěno. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.

NOVIS Global Select Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.00 % 0.00 % 1.28 % 0.19 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND IE00BK5TW727 19.82 % 2.87 % 4.18 % 0.83 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 39.67 % 1.56 % 2.86 % 1.13 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 9.39 % 1.44 % 2.74 % 0.26 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND LU2254329704 16.12 % 0.61 % 1.90 % 0.31 %
Celkem 100.00 % 2.72 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.00 %
Výnos (CZK): 1.28 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 15.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.19 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND
ISIN: IE00BK5TW727
Výnos (v měně podkladového aktiva): 2.87 %
Výnos (CZK): 4.18 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 19.82 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.83 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.56 %
Výnos (CZK): 2.86 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 39.67 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.13 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.44 %
Výnos (CZK): 2.74 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 9.39 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.26 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND
ISIN: LU2254329704
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.61 %
Výnos (CZK): 1.90 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 16.12 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.31 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 2.72 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden 5.17 2.75
Únor -2.54 3.72
Březen -0.95 1.73
Duben -0.27 -1.50
Květen 5.31 -0.53
Červen 1.71 2.72
Červenec 3.12 -
Srpen -0.58 -
Září -1.16 -
Říjen -2.28 -
Listopad 4.46 -
Prosinec 6.11 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
-1.76 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
18.12 %

Investičním cílem Fondu je v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu investice nad úroveň inflace přímým nebo nepřímým investováním do akcií nebo dluhopisů společností, které splňují přísná pravidla řízení společnosti, enviromentální a sociální kritéria. Minimální požadovaná kritéria jsou založena na kritériích OSN pro ESG investice.

Dalším cílem Fondu je investovat do společností, která splňují kritéria pro dopadové investice (tzv. impact investice), kdy Fond při rozhodování o výběru cenných papírů používá veřejně dostupné definice pro dopadovou investici. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru. Očekává se, ačkoli to není garantováno, že Fond může mít vysokou výkonnost z důvodu velkého podílu akcií, ale také nese vyšší riziko kolísání své hodnoty.

Fond investuje napříč odvětvími hospodářství a bez geografických omezení. Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách. Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu.

Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy. Měnové riziko není zajištěno. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.
 

NOVIS Sustainability Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.28 % 0.13 %
Fondita Sustainable Europe B EUR FI4000024492 11.28 % -3.48 % -2.25 % -0.25 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc IE00BK5TW834 31.89 % 1.30 % 2.59 % 0.83 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 35.48 % 1.78 % 4.49 % 1.59 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 11.35 % 1.06 % 2.35 % 0.27 %
Celkem 100.00 % 2.56 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.00 %
Výnos (CZK): 1.28 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 10.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.13 %
Fondita Sustainable Europe B EUR
ISIN: FI4000024492
Výnos (v měně podkladového aktiva): -3.48 %
Výnos (CZK): -2.25 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 11.28 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -0.25 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc
ISIN: IE00BK5TW834
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.30 %
Výnos (CZK): 2.59 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 31.89 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.83 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.78 %
Výnos (CZK): 4.49 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 35.48 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.59 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.06 %
Výnos (CZK): 2.35 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 11.35 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.27 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 2.56 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden 4.76 1.52
Únor -2.76 3.26
Březen -1.66 1.81
Duben -1.10 -1.61
Květen 4.57 -0.16
Červen 1.43 2.56
Červenec 2.05 -
Srpen -1.05 -
Září -1.90 -
Říjen -3.72 -
Listopad 5.29 -
Prosinec 7.26 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
-13.23 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
11.72 %

Investičním cílem Fondu je dosáhnout v dlouhodobém horizontu výnosnosti investice na úrovní inflace. Fond investuje do státních dluhopisů zemí eurozóny. Bez ohledu na investice Fondu garantujeme hodnotu kapitálu investovaného do tohoto Fondu, jakož i měsíční výnosnost až do konce roku na základě sazby zveřejněné na webových stránkách Pojistitele před koncem předchozího kalendářního roku. Podrobnosti o této garanci jsou uvedeny v části „Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?“. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až do 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Struktura portfolia není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách. Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Protože je zaručena každoroční výnosnost, výnosnost investice a hodnota investice nezávisí přímo na vývoji podkladových aktiv.

Dosažený výnos podkladových aktiv může ovlivnit budoucí hodnotu zaručeného zhodnocení Fondu. Fond, jakož i podkladová aktiva, jsou denominovány v korunách (Kč). Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark..

Tento fond může investovat do:

 • Dluhopisů – dluhopisy jsou dluhové cenné papíry obvykle spojené s platbou výnosů a se splatností převyšující jeden rok. Dluhopisy, do kterých Fond investuje, jsou státní dluhopisy nebo dluhopisy, které jsou garantovány státními subjekty denominovanými v českých korunách.
 • Bankovních vkladů – představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

 • Podíl investicí do dluhopisů do 100 % hodnoty Fondu.
 • Podíl nástrojů peněžního trhu a vkladů do 20 % hodnoty Fondu.

Od počátku existence tohoto fondu bylo v letech 2015 až 2023 garantováno a i připsáno zhodnocení prostředků ve výši 0,30% měsíčně (p.m), což představuje 3,66% ročně (p.a.). Výši ročního zhodnocení pozitivně ovlivnily úroky z úroků, protože zhodnocení se připisuje na měsíční bázi.

Představenstvo společnosti NOVIS Poisťovňa a.s. schválilo garantované zhodnocení NOVIS Garantovaně Rostoucího Pojistného Fondu na rok 2024 ve výši 0,30% měsíčně, což představuje 3,66% p.a.

Více informací o fondu:

Zhodnocení za rok 2023 je anualizováno.
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2021 2022 2023
Leden 0.30 0.30 0.30
Únor 0.30 0.30 0.30
Březen 0.30 0.30 0.30
Duben 0.30 0.30 0.30
Květen 0.30 0.30 0.30
Červen 0.30 0.30 0.30
Červenec 0.30 0.30 0.30
Srpen 0.30 0.30 0.30
Září 0.30 0.30 0.30
Říjen 0.30 0.30 0.30
Listopad 0.30 0.30 0.30
Prosinec 0.30 0.30 0.30
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2021 2022 2023*
Ročně 3.66 3.66 3.66
*v propočtu na rok
 

Investičním cílem Fondu je dosáhnout v dlouhodobém horizontu výnosnosti investice výrazně nad úrovní inflace investováním do fondů obchodovaných na burze cenných papírů (burzovní ETFs), které se zaměřují na společnosti z rozvinutých i rozvíjejících se trhů bez omezení na určitá odvětví hospodářství. Burzovní ETFs jsou specifické typy investičních fondů obchodovaných na burzách, které investují do akcií společností a jejichž investičním cílem je kopírování vývoje vybraného akciového indexu, jeho složení a tím i poměrného podílu na společnostech.

Samotný Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru. Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách. Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend.

Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu. Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy. Měnové riziko není zajištěno. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků.

Tento fond může investovat do:

 • ETF na burze - Pojišťovna upřednostňuje likvidní ETF, které jsou spravovány renomovanými a transparentními společnostmi. ETF jsou denominovány v EUR a USD.
 • Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

 • Podíl investic v ETF až do výše 100% hodnoty Fondu.
 • Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 7.74 % 3.10 % 4.41 % 0.34 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 92.26 % 2.96 % 5.70 % 5.26 %
Celkem 100.00 % 5.60 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v měně podkladového aktiva): 3.10 %
Výnos (CZK): 4.41 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 7.74 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.34 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Výnos (v měně podkladového aktiva): 2.96 %
Výnos (CZK): 5.70 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 92.26 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 5.26 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 5.60 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden 2.62 4.26
Únor -0.89 4.85
Březen -0.71 3.52
Duben 1.22 -1.98
Květen 4.06 -0.64
Červen 2.03 5.60
Červenec 3.71 -
Srpen -0.21 -
Září -0.65 -
Říjen -2.70 -
Listopad 4.93 -
Prosinec 6.01 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
2.33 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
102.37 %
 

Investičním cílem Fondu je dosáhnout v dlouhodobém horizontu výnosnosti investice nad úrovní inflace investováním do zlatých ETF, jejichž hodnota se mění v závislosti na změně ceny zlata. Fond sám nemůže držet fyzické zlato nebo drahé kovy, ale jeho podkladová aktiva investují do fyzického zlata nebo drahých kovů. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru. Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách.

Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu. Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy. Měnové riziko není zajištěno. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.

Fond může investovat do:

 • ETF zlata - Pojišťovna upřednostňuje likvidní ETF, které jsou spravovány renomovanými a transparentními společnostmi. ETF jsou denominovány v EUR a USD.
 • Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

 • Podíl investic v ETF zlata až do výše 100% hodnoty Fondu.
 • Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Gold Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % -0.73 % 1.92 % 1.92 %
Celkem 100.00 % 1.92 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Výnos (v měně podkladového aktiva): -0.73 %
Výnos (CZK): 1.92 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.92 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.92 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden 2.84 1.11
Únor -4.75 1.87
Březen 6.39 7.74
Duben -0.62 6.66
Květen 2.31 -2.75
Červen -4.35 1.92
Červenec 1.91 -
Srpen 1.29 -
Září -0.35 -
Říjen 7.56 -
Listopad -1.60 -
Prosinec 1.71 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
15.00 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
97.54 %
 

Investičním cílem Fondu je dosáhnout v dlouhodobém horizontu výnosnosti investice nad úrovní inflace. Fond se zaměřuje na investice do soukromého kapitálu nebo slibných společností a projektů z rozvinutých i rozvíjejících se trhů bez teritoriálního omezení a bez zaměření na určitá odvětví hospodářství. Fond může zahrnovat investice do projektů přispívajících k růstu ekonomiky a vytváření pracovních míst v rozvojových a rozvíjejících se zemích. Za tímto účelem Fond investuje do investičních fondů nebo do fondů obchodovaných na burze cenných papírů (burzovní ETFs), které replikují index kótovaných soukromých kapitálových společností. Hlavními aktivy používanými v těchto fondech jsou akcie a podnikové dluhopisy.

Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru. Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách. Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu.

Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy. Měnové riziko není zajištěno. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.

Pojišťovna bude v budoucnu podporovat slibné společnosti z prostředků Fondu formou podílu na základním kapitálu nebo formou kapitálového financování. Držitelé pojistných smluv by měli mít přímý prospěch z růstu hodnoty dotyčných společností a mohli tak investovat své finanční prostředky podobně jako soukromí investoři.

V současnosti pojistitel investuje do fondů ETF (Exchange Traded Funds), které replikují index společností kótovaných na burze nebo do fondů podporujících investice do méně rozvinutých částí světa. Vzhledem k tomu, že investice do soukromého kapitálu mají vysoký potenciál pro zhodnocení s relativně vysokým rizikem, může hodnota Fondu výrazně klesnout než hodnota jiných NOVIS pojistných Fondů.

Fond může investovat do:

 • ETF replikujících index společností kótovaných na burze nebo ve Fondech podporujících investice do méně rozvinutých částí světa, do základního kapitálu vybraných společností nebo do nástrojů pro financování vlastního kapitálu, díky kterým budou výnosy Fondu získány přímo z vyplacených dividend nebo z účasti na zisku a zájmu jednotlivých forem financování. Investice do Fondu mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.
 • Bankovních vkladů – představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

 • Podíl investic v ETF, Fondech a nástrojích popsaných výše až do výše 100% hodnoty Fondu.
 • Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Podnikatelského Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 31.89 % 2.50 % 3.81 % 1.21 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) IE00B1TXHL60 43.84 % 0.81 % 3.50 % 1.53 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 14.06 % 0.17 % 1.45 % 0.20 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 10.21 % 0.29 % 1.57 % 0.16 %
Celkem 100.00 % 3.11 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Výnos (v měně podkladového aktiva): 2.50 %
Výnos (CZK): 3.81 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 31.89 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.21 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.81 %
Výnos (CZK): 3.50 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 43.84 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.53 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.17 %
Výnos (CZK): 1.45 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 14.06 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.20 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.29 %
Výnos (CZK): 1.57 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 10.21 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.16 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 3.11 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden 4.35 2.44
Únor -0.26 3.10
Březen -4.99 1.84
Duben -0.13 -0.31
Květen 3.76 -1.92
Červen 1.71 3.11
Červenec 5.14 -
Srpen 0.67 -
Září 2.68 -
Říjen -3.65 -
Listopad 7.42 -
Prosinec 7.73 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
2.24 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
99.34 %
 

Investičním cílem Fondu je dosáhnout v dlouhodobém horizontu výnosnosti investice na úrovni inflace investováním do fondů obchodovaných na burze (ETF), které investují do zajištěných dluhopisů vydaných finančními institucemi financujícími realitní sektor, realitních fondů, podnikových dluhopisů určených pro financování realitních projektů nebo hypotečních dluhopisů, bez územního omezení. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách. Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu.

Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy. Měnové riziko není zajištěno. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.

Fond může investovat do:

 • Finančních nástrojů spojených nebo založených nemovitostmi, denominované v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.
 • Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

 • Investiční podíl ve výše popsaných finančních nástrojích až do výše 100% hodnoty Fondu.
 • Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Hypoteční Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 100.00 % 0.65 % 1.94 % 1.94 %
Celkem 100.00 % 1.94 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.65 %
Výnos (CZK): 1.94 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.94 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.94 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden -0.44 0.07
Únor -2.41 1.11
Březen 1.01 0.87
Duben -0.11 -1.11
Květen 1.77 -1.90
Červen -0.50 1.94
Červenec 1.06 -
Srpen 0.90 -
Září -0.12 -
Říjen 1.88 -
Listopad 0.64 -
Prosinec 4.34 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
-8.79 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
-9.76 %
 

Investičním cílem Fondu je dosáhnout v dlouhodobém horizontu výnosnosti investice nad úrovní inflace investováním do alternativních investičních fondů, konkrétně Family Office fondů. Tyto fondy významně investují do nekótovaných akcií a dluhopisů a omezená část investic může být alokována do různých jiných aktiv (např. nemovitosti, uměleckých díl a sbírek nebo drahých kovů a kamenů). Fond může také investovat do aktiv zaměřených na dlouhodobý stabilní růst. Fond nemá žádná geografická omezení ani omezení podle odvětví hospodářství. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru. Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách.

Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu.

Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy. Měnové riziko není zajištěno. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.

Fond může investovat do:

 • Jednoho nebo několika Family Office Fondů. Fondy Family Office jsou alternativními investičními Fondy pro kvalifikované investory, kteří mohou významně investovat do nekótovaných finančních nástrojů a různých aktiv. Family Office Fondy mají dlouhodobou tendenci růstu, ale mohou za krátkodobé nebo střednědobé období zaznamenat pokles (snížení hodnoty). Kromě toho je možné investovat do investičních nástrojů, jejichž investiční politika je orientována na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty, například jako investiční politiky soukromých univerzit v USA. Investice jsou denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.
 • Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

 • Investiční podíl ve výše popsaných finančních nástrojích až do výše 100% hodnoty Fondu.
 • Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Family Office Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
BP Family Office EUR THES (in liquidation) LI0287824523 74.91 % 0.00 % 1.28 % 0.96 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc. LU1240775087 7.30 % 0.90 % 2.19 % 0.16 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR © LU1681048630 10.51 % 0.05 % 1.33 % 0.14 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc. LU1717043910 7.28 % 1.56 % 2.86 % 0.21 %
Celkem 100.00 % 1.47 %
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.00 %
Výnos (CZK): 1.28 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 74.91 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.96 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc.
ISIN: LU1240775087
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.90 %
Výnos (CZK): 2.19 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 7.30 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.16 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR ©
ISIN: LU1681048630
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.05 %
Výnos (CZK): 1.33 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 10.51 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.14 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc.
ISIN: LU1717043910
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.56 %
Výnos (CZK): 2.86 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 7.28 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.21 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.47 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden 1.09 0.79
Únor -1.22 2.90
Březen -0.07 -0.30
Duben 0.03 -1.08
Květen 0.89 -2.04
Červen 0.41 1.47
Červenec 1.06 -
Srpen -0.23 -
Září 0.10 -
Říjen 0.18 -
Listopad -0.32 -
Prosinec 2.71 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
-1.49 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
12.01 %
 

Investičním cílem Fondu je dosáhnout v dlouhodobém horizontu výnosnosti investice významně nad úrovní výnosnosti akciového indexu investováním do smíšených investičních fondů zaměřených na společnosti s vysokou hodnotou značky, u nichž ovšem tato hodnota dosud nebyla reflektována do zvýšení ceny jejich akcií. Fond investuje do jednoho nebo všech podfondů zastřešujícího „Wealth Fund“ fondu. Podfondy investují do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou schváleny nebo obchodovány na regulovaných trzích v Evropské unii nebo mimo ni a zahrnují akcie, dluhopisy, otevřené investiční fondy, na něž se vztahuje směrnice EU (SKIPCP), a ekvivalenty derivátů napříč odvětvími hospodářství a bez geografických omezení.

Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách. Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.

Fond může investovat do:

 • Jednoho nebo více podfondů Wealth Fund. Sub-fondy investují do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou schváleny nebo obchodovány na regulovaných trzích buď v Evropské unii nebo mimo ni, a zahrnují akcie, dluhopisy, otevřené investiční Fondy podléhající směrnici EU (UCITS) a ekvivalenty derivátů.
 • Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

 • Do Fondu a jeho podfondů lze investovat až 100% majetku Fondu. Akcie mohou představovat 100% majetku Fondu Wealth Fund.
 • Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS World Brands Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND LU2053090630 47.63 % 1.63 % 2.93 % 1.40 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND LU2053090804 52.37 % 1.58 % 2.88 % 1.51 %
Celkem 100.00 % 2.90 %
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND
ISIN: LU2053090630
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.63 %
Výnos (CZK): 2.93 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 47.63 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.40 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND
ISIN: LU2053090804
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.58 %
Výnos (CZK): 2.88 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 52.37 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.51 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 2.90 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden -1.14 3.93
Únor -1.98 3.37
Březen -0.02 0.68
Duben -1.06 -0.01
Květen 5.47 -0.83
Červen -0.19 2.90
Červenec 3.05 -
Srpen 0.82 -
Září -1.65 -
Říjen -2.12 -
Listopad 6.77 -
Prosinec 4.70 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
-3.75 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
19.53 %
 

Investičním cílem Fondu je dosáhnout v dlouhodobém horizontu výnosnosti investice výrazně nad úrovní inflace investováním do investičních fondů nebo fondů obchodovaných na burze zaměřených na akcie společností, které vyvíjejí a poskytují výpočetní kapacitu (tzv. cloud computing) nebo jiné technologické společnosti, bez geografických omezení. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru. Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách.

Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu.

Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy. Měnové riziko není zajištěno. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.

Fond může investovat do:

 • Alternativních investičních Fondů se zaměřením především na arbitrážní obchodování a poskytování výpočetní kapacity. Tyto prostředky mohou být denominovány v EUR nebo USD.
 • Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

 • Podíl investic do alternativních investičních Fondů až do výše 100% hodnoty Fondu.
 • Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Digital Assets Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 1.28 % 0.26 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc. IE00BF16M727 31.36 % 4.06 % 6.84 % 2.15 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc. IE00BFD2H405 33.00 % 3.11 % 5.87 % 1.94 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. IE00BLCHJB90 15.64 % -1.39 % 1.25 % 0.20 %
Celkem 100.00 % 4.53 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.00 %
Výnos (CZK): 1.28 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 20.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.26 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BF16M727
Výnos (v měně podkladového aktiva): 4.06 %
Výnos (CZK): 6.84 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 31.36 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 2.15 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BFD2H405
Výnos (v měně podkladového aktiva): 3.11 %
Výnos (CZK): 5.87 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 33.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.94 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BLCHJB90
Výnos (v měně podkladového aktiva): -1.39 %
Výnos (CZK): 1.25 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 15.64 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.20 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 4.53 %
Údaje k 30. 06. 2024
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2023 2024
Leden 5.11 6.58
Únor 2.17 2.59
Březen 0.16 0.66
Duben -3.77 -2.06
Květen 15.63 -3.46
Červen 1.54 4.53
Červenec 3.25 -
Srpen 0.35 -
Září -0.87 -
Říjen -3.94 -
Listopad 9.14 -
Prosinec 8.56 -
Výkonnost za poslední tři roky
(2021 - 2023)
CZK
0.03 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(31.12.2022)
CZK
217.75 %
 

Investiční riziko nese klient, pokud není u konkrétního fondu uvedeno jinak. Minulé zhodnocení není žádnou garancí budoucí výkonnosti Vaší investice.