AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ STAV - BŘEZEN 2024 >>

Aktuální právní stav - březen 2024

20.03.2024

NOVIS si tímto dovoluje informovat své klienty a partnery o nejnovějším vývoji v probíhajících soudních řízeních.


Pozadí

 

Dne 1. června 2023 vydala Bankovní rada Národní banky Slovenska (NBS) rozhodnutí, kterým odebrala NOVIS-u oprávnění k výkonu pojišťovací činnosti a následně podala u příslušného soudu návrh na zrušení a likvidaci NOVIS-u.
Po důkladném seznámení se s rozhodnutím NBS nabyl NOVIS přesvědčení, že rozhodnutí NBS bylo založeno na chybném vyhodnocení faktů a nesprávném uplatnění příslušných právních předpisů. Z tohoto důvodu podal NOVIS dne 4. srpna 2023 u příslušného správního soudu v Bratislavě správní žalobu v rozsahu 115 stran, ve které napadl legalitu rozhodnutí NBS a kterou se domáhá jeho zrušení. NOVIS svou argumentaci ve správní žalobě podpořil třemi novými zásadními odbornými posudky nezávislé znalecké organizace, zatímco jakékoli obdobné nezávislé posouzení podporující argumentaci NBS absentuje.

Aktuální stav

 

Dne 13. února 2024 přerušil Městský soud Bratislava III řízení o zrušení a likvidaci NOVIS-u, které iniciovala NBS, a to až do konečného rozhodnutí o správní žalobě NOVIS-u proti rozhodnutí NBS, která je v současnosti přezkoumávána Správním soudem v Bratislavě. NOVIS je přesvědčen, že toto přerušení řízení o zrušení a likvidaci lze interpretovat jako indikaci pochybností soudu o zákonnosti rozhodnutí NBS.
Provoz NOVIS-u nadále pokračuje jako doposud, všechny pojistné smlouvy zůstávají platné a nejsou ovlivněny probíhajícími soudními řízeními. NOVIS rychle a efektivně odpovídá na dotazy a řeší požadavky klientů.
NOVIS si váží Vaší pokračující podpory a trpělivosti během těchto probíhajících soudních řízení a bude Vás průběžně informovat o jejich dalším vývoji.

 

Další důležité informace: