NOVIS žaluje NBS. Další důležité informace >>

NOVIS PODAL SPRÁVNÍ ŽALOBU PROTI ROZHODNUTÍ NBS O ODNĚTÍ LICENCE

23.08.2023

NOVIS podal správní žalobu dne 4.8.2023. Správní žalobou žádá zrušení nezákonného rozhodnutí Národní banky Slovenska o odnětí licence a současně žádá soud o přiznání odkladného účinku, tzn. aby se pozastavily účinky napadeného rozhodnutí NBS až do pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě NOVIS.

Správní žaloba obsahuje v 664 bodech na 115 stranách vyčerpávající popis skutečností na základě kterých je zřejmé, že rozhodnutí NBS je nezákonné a mělo by být soudem v plném rozsahu zrušeno.

O konkrétních bodech žaloby bude společnost NOVIS blíže informovat v rozsahu a čase přiměřeně s ohledem na probíhající soudní proces.


Naše vyjádření ze dne 6.6.2023

Dne 5.6.2023 bylo NOVIS-u doručeno rozhodnutí NBS o odebrání pojišťovací licence. NOVIS si doručené rozhodnutí podepsané guvernérem NBS p. . Petrem Kažimírem prostudoval a je překvapen množstvím v něm obsažených chyb. Navíc všechny důkazy, které NOVIS doručil NBS byly ignorovány. A to dokonce i znalecký posudek soudního znalce z Vídně, který konstatuje, že NBS pro účely tohoto rozhodnutí zkreslila Solvency rozvahu NOVIS-u do takové míry, že znalec v souvislosti s postupem NBS použil pojem falzifikace.
 
NOVIS je přesvědčen, že rozhodnutí NBS je nesprávné a založené na chybném vyhodnocení faktů a nesprávném uplatnění příslušných zákonů. Pojišťovna proto připravuje správní žalobu a požádá soud o odklad účinnosti rozhodnutí. NOVIS očekává od soudu spravedlivý proces i z důvodu, že v rámci řízení před NBS, mu záměrně nebylo zpřístupněno několik důležitých dokumentů. NOVIS opakovaně a dlouhodobě poukazoval na prokázanou zaujatost a protizákonné jednání konkrétních úředníků NBS a proto se obrátil i na Generální prokuraturu.
 
NOVIS není ve smyslu tohoto rozhodnutí oprávněn uzavírat nové pojistné smlouvy, ale pro stávající klienty se nic nemění, nadále mají platné sjednané pojistné krytí i povinnost platit pojistné. Přitom pojišťovna má v případě českých klientů vyšší technické rezervy, než jsou jejich odkupní hodnoty.
 

Další důležité informace: