NOVIS NABÍZÍ STEJNÉ SLUŽBY SE STEJNOU RYCHLOSTÍ A KVALITOU JAKO PŘED PANDEMIÍ. Klikněte pro více informací

PŘIVÍTÁNÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

29.11.2013
Jméno NOVIS vyjadřuje, že jde o něco nové. A to hned dvakrát:

- nová společnost
- nový produkt 

Jako společnost je NOVIS Poisťovňa a.s. velmi mezinárodní. Na přípravě a vzniku nové evropské pojišťovny jsem spolupracoval s kolegy z dvanácti krajin. Takto vzniklá síť vztahů a kontaktů zabezpečuje, že finanční instituce se sídlem v Bratislavě může být činná v prostoru, který daleko překračuje hranice Slovenska.
Pro nové, pojistno-finanční produktové řešení je nejvyšší čas. Jedna finanční krize po druhé ukazuje, že obecně známá paradigmata, ale ani mnohé tradiční produkty už “nesedí“.

Mimo to i společnost se dost významně mění. Kdo by si dnes dovolil říct, že opatrovnictví je řešení? Přestože je to rozrůstající se problém, nepoznáme na Slovensku pojištění opatrovnictví.

Nebo kdo ví, v třiceti pěti letech, kdy přestane pracovat a bude potřebovat důchod? Samozřejmě nikdo. Navzdory tomu, jak pojistník v třiceti pěti letech uzavře tradiční pojistnou smlouvu, musí se hned při podpise smlouvy rozhodnout a stanovit, kdy se jeho smlouva skončí a začne čerpat důchod. Tedy je nesporné, že je nutná potřeba větší flexibility – tuto flexibilitu NOVIS určitě nabízí.

Snad nikdo není nadšený úroky, které dostane na promilové úrovni, když spoří peníze. Existuje ale ještě mnoho dalších věcí, které podnítili vývoj “NOVIS univerzálního pojištění pro zdravý a dlouhý život“.

Věřím, že bude ještě mnoho  blogů, kde budou rozvíjené další aspekty nového produktového řešení NOVIS Pojišťovny.

Siegfried Fatzi