NOVIS NABÍZÍ STEJNÉ SLUŽBY SE STEJNOU RYCHLOSTÍ A KVALITOU JAKO PŘED PANDEMIÍ. Klikněte pro více informací
Veřejný příslib NOVIS-u ohledně pojistných plnění souvisejících s COVID-19. Klikněte pro více informací

NOVIS BUDE PLNIT POJISTNÉ UDÁLOSTI ZAPŘÍČINĚNÉ COVID-19

30.04.2020
V souvislosti s pandemií koronaviru se NOVIS rozhodl, že nebude za níže uvedených podmínek uplatňovat výluku z pojištění, podle které právo na pojistné plnění nevzniká z pojistných událostí, které nastaly v důsledku epidemie postihující rozsáhlé území nebo velkou část populace.
 
Toto rozhodnutí se vztahuje na pojistné události z jakéhokoliv dohodnutého pojistného rizika, které nastaly v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2 a jeho mutacích známých k dnešnímu dni. Pojistné plnění se vyplácí ve výši řádně dohodnuté v pojistné smlouvě a způsobem, který je uveden ve všeobecných pojistných podmínkách příslušného produktu.
 
Na pojistné události, které byly přímo či nepřímo vyvolané tím, že pojistné osoby nedodržely nařízení, opatření, instrukce, doporučení nebo jiné pokyny vydané orgány státní správy nebo samosprávy v příslušných zemích během pandemie onemocnění COVID-19, kterými se měly pojištěné osoby řídit, se toto rozhodnutí nevztahuje.
 
NOVIS rozhodl, že tyto podmínky jsou platné na pojistné události, které vzniknou v době od 28. 04. 2020 do 27. 09. 2020, tedy v době platnosti veřejného příslibu.
 
Plné znění veřejného příslibu najdete zde.

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení. Více o cookies ZDE.