CHARTA ODPOVĚDNOSTI - SPOLEČNOST S IDENTITOU

NOVIS pojišťovna, vědoma si své odpovědnosti vůči státu, životnímu prostředí, svým obchodním partnerům, zaměstnancům a klientům, dobrovolně přijímá a veřejně deklaruje následující závazky a prohlášení:

NOVIS POJIŠŤOVNA JAKO MODERNÍ A TRANSPARENTNÍ FIRMA SE ZAVAZUJE VE VZTAHU VŮČI SPOLEČNOSTI A STÁTU:

 • zorganizovat své podnikatelské aktivity tak, aby dosáhla nadprůměrné produktivity vedoucí k vyšším daním a odvodům do státního rozpočtu
 • vyvíjet produkty s takovou pojistnou ochranou, která přispěje ke snížení počtu lidí odkázaných na sociální pomoc
 • nežádat stát o žádné dotace ani daňové úlevy a nevyvíjet „lobbingové“ aktivity v tomto směru
 • posílit významnost regionu střední Evropy vytvořením řídícího centra pro své mezinárodní aktivity v tomto regionu
 • vyvodit konsekvence z finanční krize a důsledně je uplatňovat v praxi

NOVIS POJIŠŤOVNA SE JAKO SPOLEČNOST, KTERÉ ZÁLEŽÍ NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZAVAZUJE:

 • zavést flexibilní pracovní postupy a používat moderní technologie v zájmu snížení objemu cestování
 • používat systematicky ve vztahu ke klientům elektronickou komunikaci namísto komunikace v papírové podobě
 • část svých investic umisťovat do ekologických projektů
 • neinvestovat do společností a odvětví, které ničí světový ekosystém
 • nekupovat služební auta pro své manažery

NOVIS POJIŠŤOVNA VŮČI SVÝM OBCHODNÍM PARTNERŮM UVÁDÍ TATO PROHLÁŠENÍ:

 • bude preferovat dlouhodobé strategické partnerství namísto častých a formálních zakázek
 • její funkcionáři a manažeři jsou i akcionáři, kteří upřednostňují dlouhodobou prosperitu firmy
 • soustředí se na své klíčové kompetence, a proto pro výkon jejích podpůrných aktivit vzniknou nové podnikatelské příležitosti pro spolupracující společnosti
 • nezneužije svou sílu finanční instituce na jednostranné prosazení svých zájmů vůči partnerům
 • nabídne vždy konkurenceschopné produkty, čímž vytvoří pro své obchodní partnery prostředí pro stabilní podnikání

VŮČI SVÝM ZAMĚSTNANCŮM SE NOVIS POJIŠŤOVNA ZAVAZUJE:

 • vytvořit plochou organizační strukturu, která umožní autonomnější a zodpovědnější práci
 • připravit reálnou dlouhodobou strategii, která mimo jiné zajistí i dlouhodobě stabilní pracovní místa
 • vytvořit spravedlivé a předvídatelné finanční ohodnocení dle individuální míry přispění
 • použít část dosaženého zisku společnosti na emisi nových akcií pro zaměstnance
 • vyhnout se určitým zastaralým pravidlům obvyklým v pojišťovnictví

VŮČI SVÝM KLIENTŮM PŘIJÍMÁ NOVIS POJIŠŤOVNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁVAZKY:

 • nabízet vždy pouze takové produkty, jejichž užitečnost je pro klienty nesporná
 • vyvíjet produkty, které dokážou kompenzovat slábnoucí sociální funkci státu a volnější rodinné vazby
 • zpřehlednit ve svých produktech veškeré náklady klientů a zároveň neuplatňovat žádné skryté poplatky
 • mít napsané Všeobecné pojistné podmínky a jiné dokumenty v normálním, srozumitelném jazyce
 • umožnit komunikaci klientů přímo s odborníky pojišťovny namísto komunikace s pracovníky v Call centrech