NOVIS OFERUJE TE SAME USŁUGI Z RÓWNĄ SZYBKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ JAK PRZED PANDEMIĄ. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

POTRZEBA NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Kryzys finansowy w 2008 pokazał, że skomplikowane i niejasne produkty finansowe są często nadmiernie ryzykowne dla inwestorów, a nawet mogą zagrozić stabilności systemu gospodarczego na świecie. Kryzys ten wyraźnie wskazał na potrzebę nowych rozwiązań finansowych i inwestycyjnych.

Rosnący popyt na nowe produkty finansowe spowodowany jest wzrostem długości życia i zmniejszeniem zdolności rządów, do zapewnienia obywatelom opieki społecznej na właściwym poziomie.

Wprowadzanie nowoczesnych i prawdziwie innowacyjnych produktów finansowych stało się możliwe dzięki powołaniu nowej, dedykowanej takim produktom firmy ubezpieczeniowej.

NOVIS Poisťovňa a.s. została założona przez 15 udziałowców z 6 krajów i ma siedzibę w Bratysławie. Produkty NOVIS są wyjątkowe na wszystkich swoich potencjalnych rynkach, w takich krajach jak: jak: Słowacja, Czechy, Węgry, Austria, Niemcy, Finlandia, Włochy, Szwecja, Islandia i Polska.