NOVIS pozywa NBS. Dodatkowe ważne informacje >>

NOVIS złożył pozew przeciwko decyzji NBS o cofnięciu licencji

24.08.2023
NOVIS złożył pozew w dniu 4 sierpnia 2023 r. Poprzez pozew domaga się unieważnienia niezgodnej z prawem decyzji Narodowego Banku Słowacji o cofnięciu licencji. Jednocześnie zwraca się do sądu o zawieszenie skutków zaskarżonej decyzji NBS do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie pozwu NOVIS.
 
Pozew zawiera kompleksowy opis stanu faktycznego w 664 punktach na 115 stronach, z którego jasno wynika, że decyzja NBS jest niezgodna z prawem i powinna zostać w całości uchylona przez sąd.
 
NOVIS przekaże bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnych punktów pozwu w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę toczące się postępowanie sądowe.


Nasze oświadczenie z dnia 6 czerwca 2023

W dniu 5 czerwca 2023 roku NOVIS otrzymał decyzję Narodowego Banku Słowacji (NBS) o cofnięciu licencji ubezpieczeniowej. NOVIS zapoznał się z decyzją podpisaną przez prezesa NBS, pana Petera Kažimíra, i jest zaskoczony ilością błędów w niej zawartych. Ponadto wszystkie dowody, które NOVIS przedłożył NBS, zostały zignorowane. Obejmuje to nawet opinię biegłego sądowego z Wiednia, który twierdzi, że NBS zniekształcił saldo wypłacalności NOVIS do tego stopnia, że biegły użył terminu „fałszowanie” w odniesieniu do procedury NBS.
 

NOVIS jest przekonany, że decyzja NBS jest błędna i oparta na błędnej ocenie stanu faktycznego oraz nieprawidłowym zastosowaniu właściwych przepisów prawa. Ubezpieczyciel przygotowuje więc pozew administracyjny i wystąpi do sądu o odroczenie uprawomocnienia się decyzji. NOVIS oczekuje od sądu sprawiedliwego procesu, zwłaszcza że w trakcie postępowania przed NBS celowo nie udostępniono mu kilku ważnych dokumentów. NOVIS od dłuższego czasu wielokrotnie zwracał uwagę na udowodnioną stronniczość i bezprawne działania konkretnych funkcjonariuszy NBS, dlatego też zwracał się do Prokuratury Generalnej.
 
Zgodnie z tą decyzją NOVIS nie jest upoważniony do zawierania nowych umów ubezpieczenia, ale nic się nie zmienia dla dotychczasowych klientów, którzy nadal mają ważny uzgodniony zakres ubezpieczenia oraz obowiązek opłacania składki.
 

Dodatkowe ważne informacje: