AKTUALIZACJA PRAWNA NOVIS – MARZEC 2024 R >>

Aktualizacja prawna NOVIS – marzec 2024 r

20.03.2024
NOVIS pragnie informować Klientów i Partnerów o najnowszych wydarzeniach w toczącym się procesie prawnym.


Tło

W dniu 1 czerwca 2023 roku Narodowy Bank Słowacji (NBS) podjął decyzję o cofnięciu licencji ubezpieczeniowej NOVIS, a następnie zwrócił się do właściwego sądu o wszczęcie procesu likwidacyjnego.
Po dokładnej analizie NOVIS ustalił, że decyzja NBS opierała się na błędnej interpretacji faktów i nieprawidłowym zastosowaniu odpowiednich przepisów. W odpowiedzi NOVIS w dniu 4 sierpnia 2023 r. złożył obszerny, 115-stronicowy pozew, kwestionując legalność decyzji NBS i żądając jej całkowitego unieważnienia. NOVIS poparł swój pozew trzema mocnymi opiniami eksperckimi, natomiast takiej niezależnej opinii brakuje w argumentacji NBS.
 

Aktualny stan

W dniu 13 lutego 2024 roku Sąd Miejski w Bratysławie III zawiesił wnioskowany przez NBS proces likwidacyjny wobec NOVIS do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia pozwu NOVIS na decyzję NBS, który jest obecnie rozpatrywany przez Sąd Administracyjny. NOVIS ma pewność, że zawieszenie to można interpretować jako przejaw sceptycyzmu sądu wobec decyzji NBS.
Działalność NOVIS jest kontynuowana bez zmian, wszystkie polisy ubezpieczeniowe pozostają aktywne i nienaruszone. NOVIS szybko i skutecznie przetwarza zapytania klientów.
NOVIS docenia ciągłe wsparcie i cierpliwość naszych Klientów podczas tego procesu i będzie ich na bieżąco informować o dalszym rozwoju sytuacji.
 

Dodatkowe ważne informacje: