AKTUALIZACJA PRAWNA NOVIS – MARZEC 2024 R >>

Kontakt

Novis Insurance Services Sp. z o.o.

Cisowa 972
43-385 Jasienica
Tel: +48 882032 696
E-mail: aburza@novis.eu

NOVIS Insurance Company,
NOVIS Versicherungsgesellschaft,
NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
NOVIS Poisťovňa a.s.

Námestie Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. wykonuje działalność ubezpieczeniową na podstawie licencji udzielonej przez Narodowy Bank Słowacji zgodnie z decyzją nr. ODT - 13166 / 2012-16 z dnia 3 października 2013 r., natomiast w Polsce NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. wykonuje swoje czynności ubezpieczeniowe w ramach zawiadomienia skierowanego do Komisiji Nadzoru Finansowego o działalności transgranicznej dla zakładów ubezpieczeń z państw członkowskich UE dnia 23. października 2015 r.

Administracja umów: zarzadzanieumowami@novis.eu
Współpraca: partnerzy@novis.eu

Kontakt