Jesteśmy rodziną z dzieckiem

Najważniejszym priorytetem dla rodziców jest dbanie o swoje dzieci i zapewnienie im dobrej przyszłości. Każdy członek rodziny ma inne rodzaje potrzeb, które zmieniają się z upływem czasu. NOVIS oferuje jeden kontrakt, odpowiedni dla całej rodziny i na całe życie.

 • Jedna umowa dla wszystkich członków rodziny (mniej zmartwień, mniej opłat)
 • Nie jest konieczne, aby być w relacji małżeńskiej lub innej udokumentowanej prawnie bądź biologicznie
 • Istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem dziecka z dniem jego urodzenia
 • Każdy członek rodziny może być ubezpieczony od indywidualnie dobranej grupy ryzyk, najbardziej odpowiedniej dla poszczególnej osoby
 • Warunki umowy ubezpieczenia mogą ulec zmianie, bez konieczności ponoszenia kosztów z tym związanych, w zależności od zmian sytuacji życiowych klienta (np.: liczbę ubezpieczonych, rodzaju ryzyk ubezpieczeniowych, kwota ubezpieczenia)
 • Wszystkie te zmiany są dokonywane za darmo (np. liczba ubezpieczonych, rodzaj ryzyk ubezpieczeniowych, kwota ubezpieczenia)
 • Każda umowa ubezpieczenia obejmuje możliwość opieki finansowej nad dziećmi (stypendium, posag, itp.)
 • NOVIS oferuje do każdej umowy ubezpieczenia oraz do obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, dodatek w postaci ubezpieczenia od chorób i operacji oraz kompleksowego ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczenia te są uznawane na całym świecie.
 • Gwarantowana płynność - klienci mają dostęp do swoich oszczędności w każdej chwili, zwłaszcza w trudnych czasach

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!

Mam kredyt hipoteczny lub inną pożyczkę

Potrzebujesz ubezpieczenia na życie w celu zabezpieczenia kredytu? Wybierz innowacyjny produkt NOVIS. Obejmuje on szeroki zakres ryzyk ubezpieczeniowych, zapewnia przyzwoitą emeryturę oraz łatwy dostęp do zgromadzonych środków.

 • Ubezpieczenia na życie równoległe z zabezpieczenie kredytu - ubezpieczenie na wypadek zgonu ze spadającą sumą ubezpieczenia. Wraz ze spadkiem kwoty kredytu, suma, na którą jesteś ubezpieczony stale zmniejsza się. Płacisz niższe składki lub inwestujesz więcej pieniędzy.
 • Zgromadzone środki zwiększają swoją wartość za pośrednictwem funduszy ubezpieczeniowych (w 2014 roku było to ponad 18%)
 • Środki zapisane na rachunku składkowym mogą być w każdej chwili, i bez ponoszenia dodatkowych opłat, przekształcane w rentę a ubezpieczenie nadal pozostaje w mocy
  • Rachunek składkowy i emerytalny wzrasta, w przypadku wyboru Bonus na dożycie NOVIS i Bonus lojalnościowy NOVIS (2000 lub 4000 zł.)
  • Klient może wskazać siebie jak również inne osoby, jako beneficjentów emerytury

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!

Jestem singlem/Jesteśmy parą bez dzieci

Pomyśl o swojej przyszłości już teraz i zapewnij sobie godny dochód poprzez innowacyjne ubezpieczenie na życie, które także zwiększa Twoje oszczędności. W przypadku późniejszego założenia rodziny, umowa może zostać zmieniona i dopasowana do nowych potrzeb – bez dodatkowych opłat.

 • Jedna umowa dla większej liczby osób niekoniecznie pozostających w związku,oraz z indywidualnie dobranym zakresem ubezpieczenia
 • Warunki umowy ubezpieczenia mogą ulec zmianie, bez ponoszenia kosztów z tym związanych, w zależności od zmian sytuacji życiowych klienta (np.: liczbę ubezpieczonych, rodzaju ryzyk ubezpieczeniowych, kwota ubezpieczenia)
 • NOVIS oferuje do każdej umowy ubezpieczenia oraz do obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, dodatek w postaci ubezpieczenia od chorób i operacji oraz kompleksowego ubezpieczenia wypadkowego, bez limitu zgłaszanych roszczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia te są uznawane na całym świecie.
 • Zgromadzone środki zwiększają swoją wartość za pośrednictwem funduszy ubezpieczeniowych (w 2014 roku było to ponad 18%)
 • Za pośrednictwem polisy ubezpieczeniowej, można zapewnić sobie godną emeryturę:
  • Środki zapisane na rachunku składkowym mogą być w każdej chwili i bez uiszczania opłat przekształcane na rentę, a ubezpieczenie nie ustępuje
  • o Klient może wskazać siebie jak również inne osoby, jako beneficjentów emerytury

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!

Jestem samozatrudnionym / małym przedsiębiorcą

Znajdź najbardziej efektywne rozwiązanie dla Twojej przyszłości. NOVIS oferuje taki kompleksowy produkt, które będzie chronił Ciebie oraz Twój kapitał pieniężny oraz zapewni Tobie i Twoim bliskim godną emeryturę.

 • Jedna umowa ubezpieczenia, która chroni Twoje życie i emeryturę:
  • Środki zapisane na rachunku składkowym mogą być w każdej chwili i bez ponoszenia dodatkowych opłat przekształcane w rentę, a ubezpieczenie pozostaje nadal w mocy
  • Rachunek składkowy i emerytalny wzrasta, w przypadku wyboru NOVIS Bonus na dożycie i NOVIS Bonus lojalnościowy (od 1.000 EUR)
  • Klient może wskazać siebie jak również inne osoby, jako beneficjentów emerytury
 • Zgromadzone środki są wyceniane chętniej za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych (w 2014 roku było to ponad 18%)
 • NOVIS oferuje do każdej umowy ubezpieczenia oraz do obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, dodatek w postaci ubezpieczenia od chorób i operacji oraz kompleksowego ubezpieczenia wypadkowego, bez limitu zgłaszanych roszczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia te są uznawane na całym świecie.

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!

Mój przypadek jest inny

NOVIS Uniwersalne Ubezpieczenie na Zdrowe i Długie życie jest elastycznym produktem zmieniającym się wraz ze zmianą Twoich priorytetów.

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!