Jesteśmy rodziną z dzieckiem

Najważniejszym priorytetem dla rodziców jest dbanie o swoje dzieci i zapewnienie im dobrej przyszłości. Każdy członek rodziny ma inne rodzaje potrzeb, które zmieniają się z upływem czasu. NOVIS oferuje jeden kontrakt, odpowiedni dla całej rodziny i na całe życie.

 • Jedna umowa dla wszystkich członków rodziny (mniej zmartwień, mniej opłat)
 • Nie jest konieczne, aby być w relacji małżeńskiej lub innej udokumentowanej prawnie bądź biologicznie
 • Istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem dziecka z dniem jego urodzenia
 • Każdy członek rodziny może być ubezpieczony od indywidualnie dobranej grupy ryzyk, najbardziej odpowiedniej dla poszczególnej osoby
 • Warunki umowy ubezpieczenia mogą ulec zmianie, bez konieczności ponoszenia kosztów z tym związanych, w zależności od zmian sytuacji życiowych klienta (np.: liczbę ubezpieczonych, rodzaju ryzyk ubezpieczeniowych, kwota ubezpieczenia)
 • Wszystkie te zmiany są dokonywane za darmo (np. liczba ubezpieczonych, rodzaj ryzyk ubezpieczeniowych, kwota ubezpieczenia)
 • Każda umowa ubezpieczenia obejmuje możliwość opieki finansowej nad dziećmi (stypendium, posag, itp.)
 • NOVIS oferuje do każdej umowy ubezpieczenia oraz do obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, dodatek w postaci ubezpieczenia od chorób i operacji oraz kompleksowego ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczenia te są uznawane na całym świecie.
 • Gwarantowana płynność - klienci mają dostęp do swoich oszczędności w każdej chwili, zwłaszcza w trudnych czasach

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!

Mam kredyt hipoteczny lub inną pożyczkę

Potrzebujesz ubezpieczenia na życie w celu zabezpieczenia kredytu? Wybierz innowacyjny produkt NOVIS. Obejmuje on szeroki zakres ryzyk ubezpieczeniowych, zapewnia przyzwoitą emeryturę oraz łatwy dostęp do zgromadzonych środków.

 • Ubezpieczenia na życie równoległe z zabezpieczenie kredytu - ubezpieczenie na wypadek zgonu ze spadającą sumą ubezpieczenia. Wraz ze spadkiem kwoty kredytu, suma, na którą jesteś ubezpieczony stale zmniejsza się. Płacisz niższe składki lub inwestujesz więcej pieniędzy.
 • Zgromadzone środki zwiększają swoją wartość za pośrednictwem funduszy ubezpieczeniowych (w 2014 roku było to ponad 18%)
 • Środki zapisane na rachunku składkowym mogą być w każdej chwili, i bez ponoszenia dodatkowych opłat, przekształcane w rentę a ubezpieczenie nadal pozostaje w mocy
  • Rachunek składkowy i emerytalny wzrasta, w przypadku wyboru Bonus na dożycie NOVIS i Bonus lojalnościowy NOVIS (2000 lub 4000 zł.)
  • Klient może wskazać siebie jak również inne osoby, jako beneficjentów emerytury

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!

Jestem singlem/Jesteśmy parą bez dzieci

Pomyśl o swojej przyszłości już teraz i zapewnij sobie godny dochód poprzez innowacyjne ubezpieczenie na życie, które także zwiększa Twoje oszczędności. W przypadku późniejszego założenia rodziny, umowa może zostać zmieniona i dopasowana do nowych potrzeb – bez dodatkowych opłat.

 • Jedna umowa dla większej liczby osób niekoniecznie pozostających w związku,oraz z indywidualnie dobranym zakresem ubezpieczenia
 • Warunki umowy ubezpieczenia mogą ulec zmianie, bez ponoszenia kosztów z tym związanych, w zależności od zmian sytuacji życiowych klienta (np.: liczbę ubezpieczonych, rodzaju ryzyk ubezpieczeniowych, kwota ubezpieczenia)
 • NOVIS oferuje do każdej umowy ubezpieczenia oraz do obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, dodatek w postaci ubezpieczenia od chorób i operacji oraz kompleksowego ubezpieczenia wypadkowego, bez limitu zgłaszanych roszczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia te są uznawane na całym świecie.
 • Zgromadzone środki zwiększają swoją wartość za pośrednictwem funduszy ubezpieczeniowych (w 2014 roku było to ponad 18%)
 • Za pośrednictwem polisy ubezpieczeniowej, można zapewnić sobie godną emeryturę:
  • Środki zapisane na rachunku składkowym mogą być w każdej chwili i bez uiszczania opłat przekształcane na rentę, a ubezpieczenie nie ustępuje
  • o Klient może wskazać siebie jak również inne osoby, jako beneficjentów emerytury

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!

Jestem seniorem 50+

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć myśleć o lepszej przyszłości. Niezależnie od tego czy jesteś osobą samotną czy posiadasz dużą rodzinę, nadal pracujesz lub korzystasz już z zasłużonego odpoczynku, NOVIS ma świetną ofertę dla Ciebie.

 • NOVIS Uniwersalne Ubezpieczenie na Zdrowe i Długie Życie jest korzystne także dla osób powyżej 50. lat
 • Za pośrednictwem polisy ubezpieczeniowej, można zapewnić sobie godną emeryturę:
  • Środki zapisane na rachunku składkowym mogą być w każdej chwili i bez ponoszenia dodatkowych opłat przekształcane w rentę, a ubezpieczenie pozostaje nadal w mocy
  • Rachunek składkowy i emerytalny wzrasta, w przypadku wyboru NOVIS Bonus na dożycie i NOVIS Bonus lojalnościowy (od 1.000 EUR)
  • Klient może wskazać siebie jak również inne osoby, jako beneficjentów emerytury
  • Osoby ubezpieczone potrzebujące opieki pielęgniarskiej mogą otrzymać wyższą emeryturę
 • NOVIS oferuje do każdej umowy ubezpieczenia oraz do obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, dodatek w postaci ubezpieczenia od chorób i operacji oraz kompleksowego ubezpieczenia wypadkowego, bez limitu zgłaszanych roszczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia te są uznawane na całym świecie.
 • Każda polisa ubezpieczeniowa oferuje możliwość opieki finansowej dla dzieci lub wnuków (zróznicowane ubezpieczenia, posag, stypendium itp.)
 • W przypadku śmierci cała bieżąca suma ubezpieczenia na wypadek zgonu na rachunku składkowym oraz rzeczywista wartość bonusu lojalnościowego NOVIS zostaną wypłacone osobom wskazanym przez ubezpieczającego (jeśli zostało wcześniej ustalone).

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!

Jestem samozatrudnionym / małym przedsiębiorcą

Znajdź najbardziej efektywne rozwiązanie dla Twojej przyszłości. NOVIS oferuje taki kompleksowy produkt, które będzie chronił Ciebie oraz Twój kapitał pieniężny oraz zapewni Tobie i Twoim bliskim godną emeryturę.

 • Jedna umowa ubezpieczenia, która chroni Twoje życie i emeryturę:
  • Środki zapisane na rachunku składkowym mogą być w każdej chwili i bez ponoszenia dodatkowych opłat przekształcane w rentę, a ubezpieczenie pozostaje nadal w mocy
  • Rachunek składkowy i emerytalny wzrasta, w przypadku wyboru NOVIS Bonus na dożycie i NOVIS Bonus lojalnościowy (od 1.000 EUR)
  • Klient może wskazać siebie jak również inne osoby, jako beneficjentów emerytury
 • Zgromadzone środki są wyceniane chętniej za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych (w 2014 roku było to ponad 18%)
 • NOVIS oferuje do każdej umowy ubezpieczenia oraz do obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, dodatek w postaci ubezpieczenia od chorób i operacji oraz kompleksowego ubezpieczenia wypadkowego, bez limitu zgłaszanych roszczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia te są uznawane na całym świecie.

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!

Mój przypadek jest inny

NOVIS Uniwersalne Ubezpieczenie na Zdrowe i Długie życie jest elastycznym produktem zmieniającym się wraz ze zmianą Twoich priorytetów.

Cała reszta zalet i innowacji NOVIS jest dostępna również dla Ciebie. Dowiedz się więcej!