NOVIS OFERUJE TE SAME USŁUGI Z RÓWNĄ SZYBKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ JAK PRZED PANDEMIĄ. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

KARTA ODPOWIEDZIALNOŚCI!

NOVIS jest firmą świadomą swej odpowiedzialności wobec państwa i środowiska naturalnego, a także swoich partnerów biznesowych, pracowników i klientów. Z tego względu dobrowolnie akceptuje i deklaruje ona przestrzeganie następujących zobowiązań:

Jako firma nowoczesna i działająca w sposób transparentny NOVIS zobowiązuje się także wobec społeczeństwa i państwa do:

 • organizowania swojej działalności w taki sposób, aby osiągać ponadprzeciętną produktywność, której efektem będzie podwyższony poziom podatków i opłat wpływających do budżetu państwa
 • rozwijania swoich produktów w taki sposób, by oferowana przez nie ochrona ubezpieczeniowa prowadziła do redukcji ilości osób zmuszonych do korzystania ze wsparcia socjalnego ze strony państwa
 • nie podejmowania prób uzyskania od państwa subwencji lub ulg podatkowych oraz nie lobbowania w celu ich uzyskania
 • wyciągania wniosków z kryzysów finansowych i konsekwentnego ich wdrażania w praktyceNOVIS poczuwa się do odpowiedzialności za kształtowanie środowiska naturalnego i zapewnia w tym zakresie, że:

 • wprowadzi elastyczne procedury i nowoczesne technologie, aby w ten sposób np. zredukować ilość niezbędnych podróży służbowych
 • będzie systematycznie zastępować komunikację pisemną z użyciem papieru poprzez komunikację elektroniczną z klientami
 • część swoich inwestycji przeznaczy na projekty ekologiczne
 • nie będzie inwestować w żadne przedsięwzięcia, ani na żadnych obszarach, na których środowisko naturalne będzie niszczone lub zagrożoneWobec swoich partnerów biznesowych NOVIS składa następujące deklaracje:

 • dyrektorzy i menadżerowie są jednocześnie akcjonariuszami, w związku z czym zależy im na trwałym sukcesie towarzystwa ubezpieczeniowego
 • NOVIS koncentruje się na swych kluczowych kompetencjach i w ten sposób oferuje swoim partnerom biznesowym szerokie pole do współpracy
 • Jako przedsiębiorstwo finansowe NOVIS nie będzie nadużywać swojej pozycji do jednostronnego forsowania własnych interesów w stosunku do swych partnerów
 • NOVIS będzie stale oferować konkurencyjne produkty, dzięki czemu będzie dla swoich partnerów biznesowych atrakcyjnym i solidnym partneremWobec swoich pracowników NOVIS zobowiązuje się do:

 • utrzymania płaskiej struktury organizacyjnej umożliwiającej samodzielną i odpowiedzialną pracę
 • realistycznej strategii rozwoju, a tym samym do tworzenia trwałych i stabilnych miejsc pracy
 • ustanowienia sprawiedliwych i przewidywalnych korzyści finansowych w oparciu o wkład każdej jednostki do firmy
 • przeznaczania części wytworzonego zysku spółki na emisję nowych akcji dla pracowników
 • eliminowania przestarzałych zasad przyjętych zwyczajowo w branży ubezpieczeniowejWobec swoich klientów NOVIS zobowiązuje się:

 • oferować jedynie produkty, których przydatność dla klienta jest bezsporna
 • generować produkty, które przyczyniają się do poprawy spadającej efektywności struktury społecznej państwa
 • prezentować w swoich produktach koszty ponoszone przez klientów w sposób transparentny, a jednocześnie nie stosować żadnych uktytych opłat
 • formułować ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty w taki sposób, by były one zrozumiałe i czytelne
 • umożliwić klientom komunikację bezpośrednio z fachowymi doradcami NOVIS zamiast z pracownikami outsourcingowych centrów telefonicznych