Pre rodiny

Zabezpečiť svoju rodinu a blízkych je to najdôležitejšie. Vieme, že každý člen má iné potreby, ktoré sa navyše menia v čase. U nás vám stačí jedna zmluva, ktorá žije s vašou rodinou.

 • Jedna zmluva pre celú rodinu (menej starostí, nižšie poplatky)
 • Osoby poistené na zmluve nemusia byť v príbuzenskom vzťahu (napr. nemusíte byť manželia)
 • Vstupný vek poisteného je neobmedzený, už od narodenia
 • Každý člen rodiny je poistený na poistné riziká, ktoré sú pre neho najvhodnejšie
 • Zmluvu môžte bezplatne zmeniť (napr. počet poistených osôb, poistné riziká, výšku poistného krytia)
 • Každá zmluva ponúka automaticky možnosť finančnej starostlivosti o deti (štipendium, veno a pod.)
 • V rámci zmluvy ponúkame, ako doplnenie povinného zdravotného poistenia, Poistenie chorôb a operácií a komplexné úrazové poistenie - obe bez obmedzenia počtu poistných udalostí a platné na celom svete.
 • Garantujeme vám likviditu – v ťažkých časoch máte prístup ku svojim nasporeným prostriedkom

Okrem toho pre Vás platia aj všetky ostatné výhody a inovácie, ktoré prináša NOVIS. Zistite viac.

 

Pre majiteľov hypoték a úverov

Potrebujete životné poistenie na zabezpečenie úveru? Vyberte si inovatívny produkt od NOVIS, ktorý pokryje široké poistné riziká, zabezpečí vám slušný dôchodok a výhodne zhodnocuje vami našetrené prostriedky.

 • Výhodné životné poistenie a zabezpečenie úveru v jednom – poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou, t.j. rovnako ako klesá výška vášho úveru, klesá priebežne aj suma, na ktorú ste poistený, t.j. platíte menšie poistné alebo viac nasporíte
 • Vami nasporené prostriedky sa výhodne zhodnocujú cez poistné fondy (v roku 2014 to bolo až o vyše 18%)
 • Prostriedky nasporené na poistnom účte si môžete zároveň kedykoľvek a bez poplatkov premeniť na vyplácanie doživotného dôchodku, pričom poistné krytie stále trvá
  • Výška poistného účtu a tým pádom aj dôchodku sa ešte zvýši, keď získate NOVIS Bonus za prežitie a NOVIS vernostný bonus (vo výške 1000 eur)
  • Okrem seba môžete určiť aj ďalšie osoby, ktorým bude vyplácaný dôchodok

Okrem toho pre Vás platia aj všetky ostatné výhody a inovácie, ktoré prináša NOVIS. Zistite viac.

Pre single žijúcich

Myslite na svoju budúcnosť už teraz. Zabezpečte si slušný dôchodok prostredníctvom inovatívneho životného poistenia, ktoré zároveň zhodnocuje vami našetrené prostriedky. A ak si založíte rodinu, zmluvu si môžte bezplatne zmeniť tak, aby vyhovovala vašim novým potrebám.

 • Jedna zmluva, na ktorú poistíte koho len chcete, pričom dané osoby nemusia byť v príbuzenskom vzťahu
 • Každá osoba na zmluve môže byť poistená na iné poistné riziká
 • Zmluvu môžte bezplatne zmeniť (napr. počet poistených osôb, poistné riziká, výšku poistného krytia)
 • V rámci zmluvy ponúkame, ako doplnenie povinného zdravotného poistenia, Poistenie chorôb a operácií a komplexné úrazové poistenie - obe bez obmedzenia počtu poistných udalostí a platné na celom svete.
 • Vami nasporené prostriedky sa výhodne zhodnocujú cez poistné fondy (v roku 2014 to bolo až o vyše 18%)
 • Cez poistnú zmluvu si môžete zároveň zabezpečiť slušný dôchodok:
  • Prostriedky nasporené na poistnom účte si môžete kedykoľvek a bez poplatkov premeniť na vyplácanie doživotného dôchodku, pričom poistné krytie stále trvá
  • Výška poistného účtu a tým pádom aj dôchodku sa ešte zvýši,keď získate NOVIS Bonus za prežitie a NOVIS vernostný bonus (vo výške 1000 eur)
  • Okrem seba môžete určiť aj ďalšie osoby, ktorým bude vyplácaný dôchodok

Okrem toho pre Vás platia aj všetky ostatné výhody a inovácie, ktoré prináša NOVIS. Zistite viac.

 

Pre starších

Nikdy nie je neskoro začať myslieť na svoju lepšiu budúcnosť. Či ste sám alebo máte veľkú rodinu, ešte pracujete alebo si už užívate zaslúžený oddych, NOVIS má pre vás výhodné riešenie.

 • Životné poistenie NOVIS je výhodné aj pre ľudi nad 50 rokov
 • Cez poistnú zmluvu si môžete zabezpečiť slušný dôchodok:
  • Prostriedky nasporené na poistnom účte si môžete kedykoľvek a bez poplatkov premeniť na vyplácanie doživotného dôchodku, pričom poistné krytie stále trvá
  • Výška poistného účtu a tým pádom aj dôchodku sa ešte zvýši,keď získate NOVIS Bonus za prežitie a NOVIS vernostný bonus (vo výške 1000 eur)
  • Okrem seba môžete určiť aj ďalšie osoby, ktorým bude vyplácaný dôchodok
 • Poistené osoby môžu v prípade potreby opatrovateľskej starostlivosti čerpať vyšší dôchodok
 • V rámci zmluvy ponúkame, ako doplnenie povinného zdravotného poistenia, Poistenie chôrob a operácii
 • Každá poistná zmluva ponúka možnosť finančnej starostlivosti o deti alebo vnúčatá (rôzne poistné krytie, veno, štipendium,...)
 • V prípade priznania invalidného dôchodku môže byť náš klient oslobodený od platenia bežného poistného
 • V prípade úmrtia je oprávneným osobám vyplatená celá dojednaná poistná suma, celá aktuálna poistná suma pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou (ak boli dohodnuté),100 % peňažnej hodnoty podielových jednotiek poistného účtu poistnej zmluvy a aktuálna hodnota NOVIS vernostného bonusu

Okrem toho pre Vás platia aj všetky ostatné výhody a inovácie, ktoré prináša NOVIS. Zistite viac.

 

Pre podnikateľov a živnostníkov

Tak ako v podnikaní vždy hladáte to najefektívnejšie riešenie, nájdite ho aj pre svoju budúcnosť. NOVIS vám ponúka komplexné riešenie, ktorá vás chráni, zhodnocuje vaše finančné prostriedky a zabezpečí vám i vašim blízkym slušný dôchodok.

 • Jedna zmluva, vďaka ktorej máte životné poistenie a zároveň si zabezpečíte slušný dôchodok:
  • Prostriedky nasporené na poistnom účte si môžete kedykoľvek a bez poplatkov premeniť na vyplácanie doživotného dôchodku, pričom poistné krytie stále trvá
  • Výška poistného účtu a tým pádom aj dôchodku sa ešte zvýši,keď získate NOVIS Bonus za prežitie a NOVIS vernostný bonus (vo výške 1000 eur)
  • Okrem seba môžete určiť aj ďalšie osoby, ktorým bude vyplácaný dôchodok
 • Vami nasporené prostriedky sa výhodne zhodnocujú cez poistné fondy (v roku 2014 to bolo až o vyše 18%)
 • V rámci zmluvy ponúkame doplnenie povinného zdravotného poistenia a komplexné úrazové poistenie - obe bez obmedzenia počtu poistných udalostí a platné na celom svete.

Okrem toho pre Vás platia aj všetky ostatné výhody a inovácie, ktoré prináša NOVIS. Zistite viac.

 

Pre všetkých ostatných

NOVIS univerzálne poistenie pre zdravý a dlhý život je flexibilný produkt, ktorý sa plne prispôsobí vašim potrebám. Ak sa vaše priority časom zmenia, zmení sa bezplatne aj vaša zmluva.

Okrem toho pre Vás platia aj všetky ostatné výhody a inovácie, ktoré prináša NOVIS.